Proběhlé

Paříž očima bratří Čapků

Přední odborník na život a dílo bratrů Josefa a Karla Čapkových Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D., se ve své přednášce věnoval málo známé cestě Josefa Čapka do Paříže v roce 1910, kde pobýval do června následujícího roku. Na jaře 1911 se zde k němu připojil i bratr Karel. Pobyt v Paříži, kde oba poznali mnoho galerií a výstav nejmodernějšího umění, byl velkou inspirací pro jejich neobyčejně rozmanité dílo. Josefa Čapka silně ovlivnily návštěvy a studium sbírek etnografického muzea, ze kterých o mnoho let později vzešlo vydání knihy Umění přírodních národů. U mladšího bratra Karla pařížská inspirace vrcholila překlady a uspořádáním antologie moderní francouzské poezie. Jejich pařížské spolužití dalo také vzniknout první verzi komedie Loupežník.

Letní pionýrské tábory v Československu

Nová muzejní výstava se věnuje fenoménu letních pionýrských táborů v Československu v 50. až 80. letech 20. století, kterými za dobu jejich existence prošly statisíce dětí. Výstava připomíná prostřednictvím dobového obrazového materiálu, dokumentů a trojrozměrných předmětů nejen pionýrské tábory nacházející se na okrese Trutnov (Kateřina u Chotěvic, Velký Vřešťov, Dolní Dvůr a další), ale i na mnoha dalších místech ve východních Čechách a v Československu (Bokouš u Chvalkovic, Libín u Ostroměře, Borek u Miletína, Horní Bradlo, Kamenice, četné tábory v jižních a středních Čechách atd.), kde trávily léto mimo jiné i děti z Trutnovska. Přijďte zavzpomínat na dobu dětství a dospívání – na letní tábory, kam se mnohým z nás zpočátku vůbec nechtělo, kde jsme ale záhy získali nové kamarády, se kterými jsme se při odjezdu jen neradi loučili.

SIGISMUND LUDVÍK BOUŠKA – KNĚZ, UMĚLEC, OSOBNOST

Páter Sigismund Bouška (1867–1942) byl řádový benediktinský kněz, ale také výtvarník, literát, hudebník, sběratel a znalec umění i všestranně aktivní, ale též neobyčejně rozporná osobnost. Roku 1892 ho opat z Břevnova poslal jako faráře do Machova. Na Policku a v Broumově pak, do značné míry proti své vůli, prožil Bouška podstatnou část života. Navázal četná přátelství s významnými uměleckými osobnostmi (O. Březina, F. Bílek, J. Vrchlický, V. Mrštík, J. Váchal, F. X. Šalda ad.) a mnohé z nich ho zde navštívily. Ve svých působištích vstupoval do místního společenského dění. Patřil k předním představitelům uměleckého hnutí Katolická moderna a snah o církevní reformu. A nevyhýbal se ani ženám. Závěr života strávil v soukromí ve Rtyni v Podkrkonoší. Komentované pásmo z literární tvorby a korespondence Sigismunda Boušky, ze vzpomínek jeho přátel a z literatury o něm připravili emeritní vedoucí Městské knihovny v Broumově PhDr. Jan Meier s Alenou Miklošovou.

AŽ UMŘU, ZASAĎTE NA MNĚ JABLOŇ

V návaznosti na dušičkový čas připravily Martina Vágner Dostálová (průvodkyně pozůstalých a organizátorka posledních rozloučení) a Tereza Chmelařová (lektorka a obřadnice ze spolku Ke kořenům, správkyně přírodního hřbitova Les vzpomínek v pražských Ďáblicích) přednášku, v níž mj. objasnily, proč je dobré o smrti hovořit, i když se zdá ještě daleko. Osvětlily, zda si můžeme obřad posledního rozloučení uspořádat sami a třeba i jinde než ve smuteční síni. Seznámily posluchače s přírodním pohřebnictvím a českými přírodními hřbitovy, uvedly praktické informace, jak vytvořit pohřeb, který je osobitý, smysluplný a zároveň udržitelný. Ukázaly, že i o „těžkém“ tématu je možné mluvit s lehkostí a že lze přistupovat laskavě a moudře i k tomu, čeho se lidé běžně obávají.

HOUBY MĚSTA TRUTNOVA

Přednášející Bc. Petr Kuráň a Mgr. Jaroslav Kabrhel z Mykologického kroužku Trutnov, z. s., se v připravené prezentaci zaměřili na houby, které rostou na území města Trutnova. Připomenuli nejen houby zdejších lesů a parků, ale i sídlišť a zahrad, které lze spatřit cestou do školy nebo do zaměstnání či na vlastní zahradě. Upozornili i na houby, které vyrostou přímo v kanceláři v květináči. Zodpovězeny byly též četné dotazy z publika. Přednášku doplnila výstavka hub.

MONGOLSKO – ZEMĚ ŠIRÝCH PLÁNÍ, POUŠTĚ A HOR

Novinářka a cestovatelka PhDr. Ludmila Žlábková z Hradce Králové představila prostřednictvím poutavých snímků svou třítýdenní cestu po Mongolsku (kamenitá poušť Gobi, údolí Orkhon, zničené budhistické kláštery, sopka Chorgo a jezero Terkhiin Tsagaan Nuur, Ulánbátar a Čingischánovo Karakorum). Během putování pouští Gobi a hornatým středním Mongolskem ve stopách kočovných Mongolů jsme měli možnost ochutnat kumys, prožít svátek Nádam, pohlédnout zblízka do očí majestátních jaků, vysoko na obloze spatřit orlosupy a přijmout pozvání do jurty kočujících pastevců. Připomenuta byla pestrá mongolská historie i současnost, která dokládá, že přes chudobu, potlačování duchovna a ničení památek ve 20. století žije svobodná duše potomků Čingischána a krev nomádů v této zemi dál.

FRANZ VOGELGSANG – ŽIVOT A DÍLO TRUTNOVSKÉHO LESMISTRA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

Přednáška pořádaná každoročně na téma významné německé trutnovské osobnosti byla tentokrát zaměřena na osobu lesmistra Franze Vogelgsanga (1846–1916), rodáka z Krásného Března. Vedoucí Státního okresního archivu v Trutnově Mgr. Roman Reil přiblížil tuto zajímavou osobnost z oboru lesnictví nejen jako autora a realizátora městského parku, ale i jako veřejně činného člověka zapojeného do místního kulturního života, představitele místního turnerského hnutí, okrašlovacího nebo ochotnického spolku. Přednáška byla doplněna množstvím současných i dobových snímků, archiválií a map, a to nejen z Trutnova, ale také z Vogelgsangova rodného kraje. Pořadatelem přednášky byla Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z. s., ve spolupráci se Státním okresním archivem v Trutnově a Muzeem Podkrkonoší v Trutnově.

Exkurze Vlastivědné společnosti do Žacléře

V sobotu 23. září 2023 uspořádala Vlastivědná společnost Krkonoš a Podkrkonoší exkurzi do Žacléře, které se zúčastnilo 10 zájemců. Průvodcem po městě byl doktorand královéhradecké univerzity a člen společnosti Mgr. Pavel Tašek, jenž se odborně zabývá především vývojem panství Žacléř v období 17. a 18. století, kdy patřilo jezuitům. Putování jsme zahájili u zámku, pokračovali jsme kolem míst, kde stával lázeňský dům a pivovar, na náměstí. Poté jsme kolem bývalé školy a fary došli ke kostelu Nejsvětější Trojice. Účastníci obdrželi fundovaně zpracovanou rekonstrukční mapu Žacléře v 18. století s přehledy představitelů jezuitské vrchnosti a místní samosprávy. Neformální část exkurze spojená s diskuzí nad tématy nadnesenými v terénu proběhla v penzionu Žacléřský medvěd.

Mezinárodní den archeologie: Zajímavé archeologické nálezy z muzejní sbírky

Mezinárodní den archeologie, který letos připadl na 21. říjen, oslavilo muzeum příležitostnou výstavou, na níž byly prezentovány zajímavé archeologické nálezy z muzejní sbírky. K vidění byla například pravěká štípaná a broušená industrie z Trutnovska a Úpicka, bronzové předměty a unikátní laténská mince z Královédvorska, středověká keramika z Trutnova, Hostinného a Mostku a další zajímavé archeologické nálezy. V sobotu 21. října výstavu doprovodil výkladem muzejní archeolog Mgr. Ondřej Tůma.

Trutnovská restaurační zařízení v 70. a 80. letech 20. století

Václav Němec tentokrát vypravoval o trutnovských vinárnách, restauracích, hospodách a „osvěžovnách“ v 70. a 80. letech 20. století. Největší pozornost věnoval centru města, kde připomenul například restauraci a vinárnu v proslulém hotelu Varšava na dnešním Krakonošově náměstí, restauraci U Draka či tzv. Tunel. Poté svoji pozornost obrátil na Horskou ulici, kde sídlila legendární Krkonošská jídelna. Závěr přednášky patřil Spojenecké ulici spjaté s hotelem Moskva s vyhlášenou vinárnou. Touto přednáškou byla završena trilogie vzpomínek Václava Němce na život v Trutnově v 60. až 80. letech 20. století.

Augustin Kraus, služba lidem

Slavnostní představení krátkého filmového dokumentu, který byl z iniciativy města Trutnova natočen v roce 2023 o životních zážitcích trutnovského hasiče a člena Krakonošky Augustina Krause. Augustin Kraus následně zavzpomínal na dětství strávené v nedalekých Havlovicích a povyprávěl o své cestě do Trutnova, o kariéře mezi profesionálními trutnovskými hasiči a také o práci pro dobrovolné hasiče. Přiblížil, co obnáší pozice hlavního organizátora v Městské dechové hudbě Krakonoška. Vzpomínání bylo doprovázeno promítáním fotografií z rodinného alba.

VLIV CÍRKEVNÍHO UČENÍ A UMĚNÍ NA VZNIK ČESKÝCH A MORAVSKÝCH LIDOVÝCH POVĚSTÍ

Badatelka a kronikářka města Trutnova Mgr. Alena Křivská, jejímž celoživotním zájmem jsou lidové pověsti a odhalování jejich historického jádra, seznámila posluchače s celkovým rozdělením lidových pověstí a zaměřila se více na pověsti, které církevní učení a umění ovlivnilo nejvíce. Nezapomenula ani na pověsti regionální, které se týkají Trutnova a Trutnovska.

BESEDA O HISTORII PODNIKU ZPA TRUTNOV

Bývalí dlouholetí zaměstnanci podniku ZPA Trutnov Ing. Jaroslav Jirman, MBA, Ing. Vladimír Burlak, Vlastimil Palata a Ing. Václav Musil zavzpomínali v rámci besedy na historii podniku ZPA Trutnov v 70. a 80. letech 20. století. Připomenuli jeho tehdejší významné osobnosti, výrobní program i důležité události v životě podniku. Druhá část besedy byla věnována privatizaci podniku po roce 1989 a následnému velkému rozvoji elektrotechnické výroby v Trutnově.

BESEDA S HEREČKOU URŠULOU KLUKOVOU

Populární divadelní a televizní herečka Uršula Kluková, známá svým nezaměnitelným smíchem, zavzpomínala v besedě na léta svých středoškolských studií na Střední zdravotnické škole v Trutnově, kde maturovala roku 1960. Jejím třídním profesorem byl Antonín Just. Připomenula i internáty, kde byla ubytovaná, přidala vzpomínky na taneční, čaje a spolužačky či vyučující na škole. V další části besedy se věnovala svým divadelním angažmá v Ústí nad Labem v Kladivadle a v Činoherním studiu a  svému působení v legendárním pražském divadle Semafor. Připomenula také své herecké kolegy, ke kterým patřili Josef Dvořák, Jiří Krampol a Miloslav Šimek a režiséry Jiřího Císlera a Evalda Schorma.

TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2023

V rámci muzejní noci byl připraven opět pestrý a bohatý program pro všechny věkové kategorie. Součástí akce bylo slavnostní otevření nové výstavy věnované osmdesátileté historii elektrotechnického průmyslu v Trutnově. Nechyběla slavnostní prezentace publikace „ZPA v průběhu času: 80 let elektrotechniky v Trutnově“, baletní a taneční vystoupení žáků Základní umělecké školy Trutnov, koncert trutnovské country skupiny Tendr nebo vystoupení trutnovského hudebníka Aloise Mimry. Pro děti byly připraveny hry, tvořivá dílna a prezentace zábavné elektrotechniky v podání studentů Střední průmyslové školy Trutnov.

Z HISTORIE ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU V TRUTNOVĚ 1943–2023

Nová muzejní výstava uspořádaná k 30. výročí úspěšné privatizace podniku ZPA Trutnov připomíná osmdesátiletou historii elektrotechnického průmyslu v Trutnově. Ta byla zprvu spjata s firmou AEG, která v roce 1943 přesunula z bombardovaného Berlína svoji výrobu do Trutnova. Roku 1946 byl trutnovský závod začleněn do národního podniku Elektrotechnické závody Křižík, který byl roku 1958 přejmenován na Závody průmyslové automatizace (ZPA). Na výstavě jsou prezentovány historické výrobky trutnovského elektrotechnického závodu, jako například nejrůznější typy relé (pomocné, časové, paměťové) či přijímače HDO. Vystaveny jsou také komponenty k roznětkám námořních min vyráběné v AEG Trutnov za 2. světové války. Prostřednictvím dobových fotografií a archiválií jsou představeny nejdůležitější mezníky v dějinách elektrotechnického průmyslu v Trutnově, jeho osobnosti a mnohé další zajímavosti. Nechybí ani připomenutí současných elektrotechnických podniků v Trutnově.

SPIRITISMUS A IGNAZ ETRICH

Píše se rok 1880 a mladý Ignaz Etrich, syn významného trutnovského textilního průmyslníka Josefa Etricha, se seznámí s pozoruhodnou intelektuálně-duchovní naukou zvanou spiritismus. V rodinné továrně začne posléze organizovat duchařské seance, historicky první na území Čech. Spiritismus se velmi rychle začne šířit z podhůří do krkonošských vesnic a postupně se transformuje ve specifickou oblíbenou lidovou víru. Tematickým podvečerem nás provedl etnolog Mgr. Libor Dušek, Ph.D., který se osobně s několika krkonošskými spiritisty setkal. Na osud pozoruhodné Etrichovy vily v Horním Starém Městě pak upozornila Martina Vágner-Dostálová.

KAREL KRATOCHVÍL ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ

Přední znalec života a díla malíře a grafika Karla Kratochvíla (1912–1998) PhDr. Jiří Němeček z Hradce Králové ve své přednášce připomenul nejen jeho zajímavé životní osudy, ale představil i malířovu tvorbu, která byla neobyčejně rozsáhlá a pestrá. Vzpomenul také malířovo dětství na Červenokostelecku i život v Radvanicích u Trutnova, kde několik desítek let bydlel a měl zde svůj ateliér. V této hornické obci se také aktivně podílel na kulturním životě a zasloužil se o ochranu místních lidových stavebních památek. Přednášející připomenul i malířovy časté pobyty na Slovensku a životní osudy jeho manželky Heleny. Závěr přednášky věnoval Kratochvílově velmi úspěšné spolupráci se Společností ochránců památek ve východních Čechách.

BESEDA O FILMOVÉM FESTIVALU MLADÝCH V TRUTNOVĚ. DÍL II. LÉTA 1971–1988

Doprovodným programem k muzejní výstavě o Filmovém festivalu mladých v Trutnově byly besedy s jeho organizátory a účastníky. V druhé besedě zavzpomínali na festivalové dění v letech 1971–1988 Josef Kábrt, Jana Puschmannová, Karel Nehyba, RNDr. Josef Štych a někdejší asistent Ústředního ředitele Československého filmu dr. Viliam Paulíny. Připomenuli jednotlivé ročníky festivalu a zavzpomínali na jejich slavné účastníky (František Vláčil, Hana Heřmánková, Lukáš Vaculík, Karel Smyczek atd.) i okolnosti zániku festivalu na sklonku 80. let.

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ - VÝSTAVA PŘÍRŮSTKŮ A VSTUP ZDARMA

Mezinárodní den muzeí připadá každoročně na 18. května. Naše muzeum uspořádalo v tento den výstavu vybraných zajímavých přírůstků, které do sbírky získalo v uplynulých dvou letech a veřejnost je zatím neměla možnost spatřit. Vystaveny byly zajímavé archivní dokumenty, archeologické nálezy, historické fotografie a pohlednice Trutnova a Trutnovska, výtvarná díla regionálních umělců či předměty etnografického rázu. Při této příležitosti byla navíc pro veřejnost prohlídka všech muzejních výstav a expozic zdarma.

PROJEKCE FILMU O PHDR. JIŘÍM UHLÍŘOVI

V roce 2023 byl z iniciativy města Trutnova natočen filmový medailon PhDr. Jiřího Uhlíře z Jaroměře, dlouholetého středoškolského profesora na Střední lesnické škole v Trutnově, kde učil v letech 1961–1998 a vychoval zde stovky studentů. Veřejnosti je též znám jako velmi pilný spisovatel, který má na kontě mnoho publikací. V centru jeho zájmu je nejen rodné Jaroměřsko, ale mimo jiné i spisovatelka Božena Němcová. Po projekci filmu následovala beseda s dr. Jiřím Uhlířem, ve které povyprávěl o svém životě a zavzpomínal na osobnosti, které jej formovaly.

PROJEKCE FILMU „UŽ NENÍ TOHO DECHU“

Na jaře letošního roku spatřil světlo světa krátký časosběrný dokument o soukromém zemědělci a horalovi Zdeňku Jiřičkovi (nar. 1937), který tráví takřka celý život v rodné chalupě v odlehlých Vojtěšicích v Krkonoších a jejím blízkém okolí, ale rozhodně není samotář. V rámci promítání proběhla i přednáška scénáristy filmu a etnologa Mgr. Libora Duška, Ph.D., o budním a tradičním hospodářství v Krkonoších. Diváci zároveň aktivně využili možnosti pobesedovat v muzeu s dalšími tvůrci filmu.

ŽIVOT A DÍLO AKADEMICKÉHO MALÍŘE BEDŘICHA MUDROCHA, PROFESORA KRESLENÍ NA TRUTNOVSKÉM GYMNÁZIU

Akademický malíř Bedřich Mudroch (1898–1962) patřil k nejvýznamnějším českým malířům-krajinářům 30. až 50. let 20. století. Přednášející PhDr. Ondřej Vašata připomenul malířovy životní osudy, přičemž se zaměřil na jeho pobyt v Trutnově v letech 1925–1938, kde učil na místním českém gymnáziu. Představil Mudrochovu uměleckou tvorbu a ohlasy na ni, připomenul i výtvarná díla znázorňující město, ve kterém 13 let žil a umělecky tvořil. Závěr přednášky věnoval Mudrochovu působení v Úpici (1938–1939) a v Mladé Boleslavi (1939–1962). O své vzpomínky se s posluchači podělily také vnučky Bedřicha Mudrocha paní Zora Kočová a Ing. Darina Ulmanová, které na přednášku přijely z Mladé Boleslavi, resp. z Prahy.

BESEDA O FILMOVÉM FESTIVALU MLADÝCH V TRUTNOVĚ. DÍL I. LÉTA 1963–1970

Doprovodným programem k muzejní výstavě o Filmovém festivalu mladých v Trutnově jsou besedy s jeho organizátory a účastníky. V první besedě zavzpomínali na festivalové dění v letech 1963–1970 Juraj Alexejev a Lubomír Šorm. Připomenuli, za jakých podmínek se jednotlivé ročníky festivalu připravovaly, zavzpomínali na slavné účastníky festivalu (František Vláčil, Otakar Vávra, Miloš Forman, Vladimír Menšík) i osobnosti v zákulisí (Ladislav Janžura, Valentin Knor a další), bez nichž by úspěšné pořádání festivalu bylo jen těžko představitelné. Třetí besedující byla paní Helena Chaloupková, která se jako herečka účinkující v soutěžním filmu Neobyčejná třída účastnila Filmového festivalu mladých v roce 1965. Besedu moderoval PhDr. Ondřej Vašata z Muzea Podkrkonoší.

KAREL KRATOCHVÍL – VÝBĚR Z TVORBY

Nová muzejní výstava, pořádaná ve spolupráci s PhDr. Jiřím Němečkem z Hradce Králové, uceleně představuje dílo známého malíře a grafika Karla Kratochvíla (1912–1998), jehož život byl spjat s Červeným Kostelcem, Trutnovem i Radvanicemi v Čechách, kde několik desetiletí žil a tvořil. Karel Kratochvíl byl malířem s překvapující pestrostí motivů. V Kratochvílově tvorbě je nejčastěji zastoupena krajina jeho dějství a mládí, tzn. Jiráskův kraj, ale nalezneme v ní i motivy z Českého ráje či Slovenska. Cizí mu ovšem nebyla ani zátiší, portrétní tvorba a lidová architektura východních Čech. Širší veřejnosti je znám také jako vynikající grafik, který vytvořil stovky novoročenek a prospektů a byl i autorem výtvarné podoby novin Krkonošská pravda. Výstava je pořádána u příležitosti 25. výročí úmrtí Karla Kratochvíla.

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE KVANTOVÁ FYZIKA

Přednášející RNDr. Pavel Janeček je trutnovské veřejnosti znám jako bývalý dlouholetý profesor fyziky na zdejším gymnáziu. Svoji přednášku pojal jako stručného průvodce kvantovou fyzikou, která se řadí ke kontroverzním oblastem fyziky. Přestože je kvantové teorii bezmála sto let, stále budí údiv pro obtížnou pochopitelnost jejích závěrů a rozpor se „zdravým selským rozumem“. Na druhé straně jí musíme přiznat takovou šíři uplatnění, že bychom si bez ní již nedovedli dnešní život představit. Součástí přednášky byl i přehled historie objevů, které vedly ke vzniku kvantové fyziky, a tedy k lepšímu chápání fungování mikrosvěta.

ŠKOLNÍ „DOCHÁZKA“ V TRUTNOVĚ V LETECH ŠEDESÁTÝCH A OSMDESÁTÝCH

Václav Němec v našem muzeu již několikrát poutavě zavzpomínal na život v Trutnově ve druhé polovině 20. století. Tentokrát nás prostřednictvím svých vzpomínek a dobových fotografií provedl trutnovskými školami, které sám navštěvoval, případně je dobře znal. Připomenul dnes již zbořený objekt bývalé rolnické školy ve Vítězné ulici, kam v první polovině 60. let chodil na první stupeň základní školy. Poté se věnoval ZŠ kpt. Jaroše v ulici Maxima Gorkého, kde jako žák zažil mnoho nezapomenutelných okamžiků, a Střední ekonomické škole, se kterou jsou zase spjata jeho středoškolská studia.

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY

Velikonoce, připomínající zmrtvýchvstání Ježíše Krista, patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. K Velikonocím se pojí také řada lidových tradic souvisejících s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisejí jen volně. Muzeum připravilo k blížícím se svátkům jara velikonoční tvořivé dílny, na kterých si dospělí i děti spolu s námi vyzdobili kraslice voskem či technikou mramorování, zhotovili velikonoční přání nebo dekoraci do květináče. Zájemci se naučili také plést pomlázku z vrbového proutí.

HORA ŽALÝ A TURISTIKA V KRKONOŠÍCH VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

Historik Mgr. Tomáš Korbel, Ph.D., se v přednášce věnoval historii turistiky v Krkonoších v průběhu 19. století. V úvodu připomenul její skromné počátky v první polovině 19. století, které ve druhé polovině téhož století přerostly do organizované turistiky a do budování turistické infrastruktury v Krkonoších. Na pozadí nacionálního soupeření mezi Čechy a Němci nastínil aktivity rakouského, českého a německého (pruského) turistického spolku při výstavbě kamenné rozhledny na hoře Žalý v západních Krkonoších na panství hraběte Jana Nepomuka Harracha. Ta byla otevřena v roce 1892 a stala se vyhledávaným turistickým cílem, což platí doposud.

BLANKA VALCHÁŘOVÁ – NEZAPOMENUTÉ NADĚJE

Nová výstava představuje průřez dílem přední české výtvarnice – akademické malířky MgA. et Mgr. Blanky Valchářové. Vystaveny jsou olejomalby, solitérní i velkoformátová plátna sestavená do konceptů, které vyjadřují statický vztah malířky k procesu změny. Portrétní sekce zahrnuje tváře z cyklu „Lidé současného století“. Charakteristickým rysem tvorby Blanky Valchářové je smysl pro význam detailu, který jí přivedl k hyperrealistické orientaci malby. Specifickým rysem její tvorby je pak její krátký stav úžasu a strnutí nad přísným tvarem reality.

S JANEM HAINIŠEM NEJEN O JANSKÝCH LÁZNÍCH A LYŽOVÁNÍ

Sběratel a někdejší přední československý lyžař Jan Hainiš žije v Janských Lázních již více než 75 let. V besedě zavzpomínal na dětství plné klukovských her, na léta strávená ve školních lavicích, kde ho k lyžování přivedli místní učitelé. V další části besedy připomenul slavnou historii organizovaného lyžování ve městě pod Černou horou po druhé světové válce. Věnoval se také některým významným okamžikům v životě Janských Lázních a jejich obyvatel v druhé polovině 20. století, jako například návštěvě prezidenta Antonína Zápotockého. Představil též některé zajímavosti ze své sbírky. K historii Janských Lázních doplňoval průběžně některá fakta též sběratel, publicista a znalec regionálních dějin Antonín Tichý ze Svobody nad Úpou. Na úvod akce zazněla nahrávka skladby Williho Mayera o Janksých Lázních v podání studentů pardubické konzervatoře.

PŘELET NAD LITERÁRNÍM BROUMOVSKEM

Emeritní vedoucí Městské knihovny v Broumově PhDr. Jan Meier je širší veřejnosti znám jako přední znalec bohatých literárních dějin broumovského výběžku, o kterých napsal několik poutavých knih (např. Broumovsko a literatura, Broumovsko a Policko literární). Ve své přednášce seznámil posluchače s texty spisovatelů, kteří se inspirovali Broumovskem a do zdejšího prostředí zasadili své příběhy. Setkali jsme se s literárními klasiky, s významnými moderními spisovateli i s autory, jejichž tvorba je známá převážně na Broumovsku. Přednášku doplnily literární ukázky v podání Aleny Miklošové.

FILMOVÝ FESTIVAL MLADÝCH, TRUTNOV 1963–1988

Filmový festival mladých, probíhající v letech 1963–1988, patřil k významným kulturním a společenským akcím v tehdejším Československu. Celkem se uskutečnilo 21 ročníků, z nichž drtivá většina proběhla v Trutnově. Nová muzejní výstava uspořádaná u příležitosti 60. výročí prvního a 35. výročí posledního ročníku festivalu připomíná prostřednictvím dobových fotografií a tiskovin tuto slavnou, leč částečně pozapomenutou kapitolu kulturních dějin Trutnova 60. až 80. let 20. století. Její význam podtrhovali svou osobní účastí věhlasní herci (Rudolf Hrušínský, Pavel Landovský, Dagmar Veškrnová, Pavel Kříž, Ondřej Vetchý atd.) a režiséři (František Vláčil či Jiří Menzel), kteří zde za svoji tvorbu získali též ocenění v podobě Zlatých sluncí.

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ KNIHY „GRAFICKÉ LISTY MONTÁNNÍ HISTORIE SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH“ - akce 16. 2. 2023

U příležitosti osmdesátých narozenin Václava Jiráska, nositele Kulturní ceny města Trutnova, známého publicisty a popularizátora zaniklého uhelného i rudného hornictví, proběhlo slavnostní uvedení jeho nové knihy Grafické listy montánní historie severovýchodních Čech. Bývalý báňský záchranář a technik Východočeských uhelných dolů Václav Jirásek nakreslil v uplynulých dvaceti letech více než dvě stovky grafických listů mapujících zaniklá důlní díla, a to včetně jejich stručných dějin, geologie, paleontologie a mineralogie. Zdokumentoval tak oblast od Harrachova přes východní Krkonoše, Trutnovsko, Svatoňovicko a Hronovsko až po Ždárky a Stroužné s jeho osobitým zaměřením na Jestřebí hory. Unikátní soubor, jehož vydání inicioval Petr Bergmann, završuje Jiráskovu padesátiletou průzkumnou, osvětovou i publikační činnost.

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VE VRCHLABÍ ANEB ODHALENÁ TAJEMSTVÍ NÁMĚSTÍ MÍRU - přednáška 9. 2. 2023

V letech 2017–2018 probíhal na Náměstí Míru ve Vrchlabí rozsáhlý záchranný archeologický výzkum, který přinesl pozoruhodné archeologické nálezy, a také nečekaná zjištění ke středověkým a raně novověkým dějinám města. Mimo jiné se podařilo odhalit základy gotického kostela a pohřebiště z 15. až 18. století. S průběhem archeologického výzkumu seznámili posluchače archeologové Mgr. Ondřej Tůma a Mgr. Ladislav Rytíř. Výsledky a zajímavosti antropologické analýzy kosterních pozůstatků ze zkoumaného zaniklého hřbitova představila antropoložka Mgr. Marcela Horáková, zatímco historik Mgr. Jiří Louda posluchače obeznámil s historickými souvislostmi a stručným přehledem dějin Náměstí Míru.

POD ÚHLEM 360, 60 A 30 (LET): OHLÉDNUTÍ JAROSLAVA DVORSKÉHO - akce 2. 2. 2023

V únoru 2023 oslaví šedesátiny pedagog, básník, výtvarník a nositel Kulturní ceny města Trutnova Mgr. Jaroslav Dvorský. Komponovaná akce připomenula rozsáhlé aktivity jubilanta, který se na kulturním životě Trutnovska aktivně podílí již několik desetiletí. V podání Jaroslava Dvorského jsme vyslechli baladickou Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka, jejímž autorem je Rainer Maria Rilke. Její přednes zařadil nejen k letošnímu 360. výročí úspěšné protiturecké evropské obrany s významnou českou spoluúčastí, ale též jako jejich nadčasovou aktualizaci ve smyslu společné ochrany evropské svobody a demokracie. Vzpomenuta byla i Dvorského výstava obrazů, která k jeho třicetinám proběhla roku 1993 v Muzeu Podkrkonoší, a studentská výstava „Člověk a strom“, kterou se studenty trutnovského gymnázia uspořádal v témže muzeu v roce 1992. Závěr pořadu patřil eseji „Člověk a strom“, publikované roku 1995 v almanachu trutnovského gymnázia. Dvorský se v ní vrací nejen ke svému orlickému původu, ale též ke svým dobrodružným „Cestám do hlubin študákovy duše“, které trvají podnes. Vystoupili též Renata Lantová, Iva Zaplatílková, Alexandr Peroutka, Ondřej Vašata.

Janské Lázně známé i neznámé - výstava od 27. 1. 2023

Janské Lázně jsou již několik století vyhledávaným lázeňským a turistickým cílem Krkonoš. Nová muzejní výstava připomene prostřednictvím starých fotografií, pohlednic, turistických průvodců a nejrůznějších suvenýrů (talířů, skleniček, odznaků atd.) jejich bohatou historii. Opomenuty nebudou také předměty spojené se slavnou tradicí lyžování ve městě pod Černou horou, jako například dokumenty z mezinárodních lyžařských závodů pořádaných v Janských Lázních v únoru 1925, které byly později prohlášeny mezinárodní lyžařskou federací za II. mistrovství světa v lyžování. Na výstavě, na které budou prezentovány předměty ze sbírky pana Jana Hainiše z Janských Lázní, doplněné o některé exponáty z muzejní sbírky, bude rovněž věnována pozornost historii lázeňství, majestátní Černé hoře a lanovce směřující na její vrchol.

Květoslava Patočková a další léčitelé z Krkonoš a Jizerských hor - přednáška 19. 1. 2023

Květoslava Patočková ze Semil byla zřejmě nejvýznamnější léčitelkou v regionu Krkonoš a Jizerských hor. Od 50. do 90. let 20. století k ní směřovaly davy potřebných, a to včetně malíře Vladimíra Komárka, herců Josefa Vinkláře a Josefa Kemra, zpěvačky Hany Zagorové a prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka. Lidé dodnes vzpomínají na její úspěšné bylinné recepty, výjimečné jasnovidné schopnosti i její mimořádnou osobnost. O jejím životě a díle, stejně tak jako o dalších léčitelích z Krkonoš a Jizerských hor přednášel historik semilského muzea PhDr. Tomáš Chvátal, PhD., který se lidovými léčiteli v regionu intenzivně zabývá.

Konflikt v Náhorním Karabachu stále živý

Jako civilní expert pracoval Ing. Jiří Aberle, Ph.D., celkem osm let v mezinárodní misi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, jejímž cílem bylo napomoci znepřáteleným zemím bývalého SSSR, Arménii a Ázerbájdžánu, najít cestu k mírovému řešení konfliktu o Náhorní Karabach. Jmenovaný ve své přednášce spojené s projekcí fotografií přiblížil příčiny, podstatu a hlavní aspekty konfliktu, dále pojednal o úsilí mezinárodního společenství k jeho vyřešení po vyhlášení příměří v roce 1994, a to až po tzv. „44denní válku“ v roce 2020 a současnost. Zaměřil se na roli OBSE a konkrétní práci její mise do regionu vyslané. Mimo poukázání na přímé souvislosti se současným děním na území bývalého SSSR se přednášející podělilí o mnoho historických, geografických a geopolitických zajímavostí jižního Kavkazu.

Zábavná talkshow Iva Šmoldase a Marie Formáčkové

V úterý 10. 1. 2023 od 17.00 hodin měli zájemci možnost navštívit jedinečnou zábavnou talkshow PhDr. Ivo Šmoldase – oblíbeného českého básníka, překladatele, scénáristy, kulturního publicisty, redaktora, nakladatele, moderátora, humoristy a známé novinářky, publicistky, spisovatelky a pedagožky PhDr. Marie Formáčkové. Akci pořádala Městská knihovna v Trutnově ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší v Trutnově.

BITVA U ČESKÉ SKALICE 28. ČERVNA1866

Tomáš Vondryska z Muzea Boženy Němcové v České Skalici se ve své přednášce věnoval krvavé bitvě u České Skalice z 28. června 1866, která proběhla v rámci prusko-rakouské války. Přednášející seznámil posluchače nejen s průběhem bitvy, ale také s odvrácenou tváří války v podobě činnosti polních lazaretů, pohřbívání padlých vojáků, rozsáhlých škod na majetku civilního obyvatelstva okupací města nepřátelským pruským vojskem či zákeřnou nemocí zvanou cholera. Výklad doplnil o vzpomínky přímých účastníků bitvy i obyvatel České Skalice, kteří navzdory hrozícímu válečnému nebezpečí neopustili své domovy. Prostřednictvím dobových i současných fotografií nás přenesl na zajímavá místa českoskalického bojiště s jeho mnohdy málo známými válečnými památkami. Vystaveny byly originály vyobrazení bitvy u České Skalice i trofejní předměty ze sbírky T. Vondrysky i Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Nechyběla ani věrná replika vojáka v dobové výstroji a výzbroji ze sbírky J. Kuťáka.

PRANOSTIKY V ŽIVOTĚ NAŠICH PŘEDKŮ A DNES

PRANOSTIKY V ŽIVOTĚ NAŠICH PŘEDKŮ A DNES Kronikářka města Trutnova a badatelka Mgr. Alena Křivská pohovořila ve své přednášce o vzniku lidových pranostik, o jejich významu pro každodenní život našich předků i o oblibě, které se těší v současnosti. Připomenula proslulé malíře, kteří svými díly proslavili pranostiky u široké veřejnosti, i meteorology 20. století zabývající se jimi ve své odborné činnosti. V závěru přednášky představila více než 200 let starou knížku Sedlská pranostyka aneb knížka o powětří, která je bohatě ilustrována dřevořezbami s motivy charakteristik jednotlivých měsíců v roce a jejich ustálenými znameními zvěrokruhu.

Dny evropského dědictví 2022

Muzeum v rámci Dnů evropského dědictví 2022 nabídli dne 8. 9. 2022 přednášku, kterou navštívilo 49 posluchačů. V sobotu 10. 9. 2022 proběhly v atriu besedy o německém trutnovském nářečí., které přilákaly cca 100 zájemců. V tento den byly prohlídky muzea zdarma, čehož využilo celkem 466 návštěvníků.

140 let českého školství v Trutnově

PhDr. Ondřej Vašata se ve své přednášce věnoval počátkům českého školství v Trutnově, které sahají do roku 1882. Letos na podzim uplynulo již 140 let od okamžiku, kdy byla ve městě otevřena historicky první česká škola, kterou provozoval spolek Ústřední matice školská. Přednášející připomenul okolnosti jejího vzniku i první roky existence, které byly velmi složité. Poukázal též na důležité mezníky v dějinách českého menšinového školství v Trutnově v letech 1882–1938 a představil některé významné osobnosti té doby.

Vánoce s vůní perníku

PhDr. Dana Holmanová z Třebihoště, nositelka ocenění Zlatý kolovrat 2011, je proslavená pečením a zdobením perníků. Na výstavě představuje tradiční vánoční perníky zdobené originálními technikami. Vystaveny jsou perníčky zdobené modrotiskem, tvarovanými plátky včelího vosku, kukuřičným šustím nebo jutou. Shlédnout můžete také kolekci perníkových ozdob zdobených sušeným ovocem i s vánočním aranžmá se saténovou stuhou. Prezentovány jsou také tradiční lidové vánoční betlémy a ozdoby z Krkonoš a Podkrkonoší z muzejní sbírky.

Předvánoční odpoledne v muzeu

Přijďte se do muzea naladit na správnou adventní atmosféru. Těšit se můžete na baletní vystoupení žáků Základní umělecké školy Trutnov pod vedením Kateřiny Talavaškové a na vánoční písně a koledy, které zazpívají žáci komorního pěveckého sboru Cantanti Základní umělecké školy Trutnov pod vedením Michala Horáčka. Součástí programu bude i slavnostní otevření vánoční výstavy Vánoce s vůní perníku. Následovat bude beseda s PhDr. Danou Holmanovou a PaedDr. Janem Luštincem, kteří pohovoří o vánočních tradicích v lidovém i měšťanském prostředí v Podkrkonoší a o pečení a zdobení perníčků. Vyvrcholením bude vánoční koncert s pásmem evropských vánočních písní od renesance až do dnešní doby v podání smyčcového kvarteta TrutnoForte. Během celé akce bude pro malé i velké návštěvníky připravena tvořivá dílna, kde si budou moci vyrobit například vánoční hvězdu, andílka nebo originální vánoční přání.

Mapy okresů na území dnešní České republiky

Ing. Günter Fiedler, rodák z Vrchové u Bernartic, se celý život intenzivně zajímá o historické mapy a plány měst a obcí Čech, Moravy a Slezska a celé střední Evropy. Jako jeden z našich předních odborníků na téma vývoje mapování, především oblasti Krkonoš a Podkrkonoší, publikoval řadu odborných příspěvků a již několik desetiletí se také podílí na přípravě historických atlasů měst České republiky, které vydává Historický ústav Akademie věd ČR. Ve své přednášce představil téměř 100 historických map okresů z území dnešní České republiky z období 1850 až 2002. Na uvedených kartografických dílech dokladoval vývoj techniky zpracování map v době, kdy byla krajina výrazně ovlivňována rozvojem hospodářské činnosti, dopravní infrastruktury a růstem průmyslových aglomerací.

Historie První trutnovské strojírny a slévárny Valentina Jaeggleho v Trutnově

Vedoucí Státního okresního archivu Trutnov Mgr. Roman Reil v přednášce představil podnikatele Ing. Valentina Jaeggleho (1846–1928), pocházejícího z Würtemberska, který patřil k významným německým osobnostem Trutnova počátku 20. století.

30 let od ukončení těžby na Dole Jan Šverma v Žacléři

Ing. Karel Novotný, ředitel o. p. s. Důl Jan Šverma v Žacléři, připomenul 30 let od ukončení hlubinné těžby černého uhlí na Žacléřsku. Dne 31. prosince 1992 byla z rozhodnutí vlády ČR ukončena těžba na Dole Jan Šverma v Žacléři a od 1. ledna 1993 je zde prováděna dosud neukončená likvidace bývalého dolu.

Božena Němcová inspirující a poznávaná

PhDr. Jiří Uhlíř (*1937) z Jaroměře, dlouholetý středoškolský profesor na Střední lesnické škole v Trutnově, je veřejnosti znám jako autor mnoha odborných publikací. V centru jeho zájmu je mimo jiné spisovatelka Božena Němcová, o které napsal již čtyři knihy.

Zapomenutá bitva – Soor/ŽĎÁR 1745

Vladimír Vít z Trutnova se ve své přednášce věnoval veřejnosti málo známé bitvě mezi Pruskem a habsburskou monarchií, která proběhla 30. září 1745 nedaleko Trutnova na polích a výšinách mezi Studencem, Stříteží, Hajnicí a Horním Žďárem.

Mezinárodní den archeologie - archeologická výstava

Mezinárodní den archeologie, který letos připadl na 15. říjen 2022, oslavilo muzeum příležitostnou výstavou, na které byly prezentovány málo známé a často ojedinělé archeologické nálezy z Trutnovska, a to od nejstarších dokladů lidské činnosti až po artefakty pocházející z 19. a 20. století. K vidění byla například pravěká štípaná a broušená kamenná industrie, soubor bronzových předmětů či keramické nádoby a kachle ze středověku a raného novověku. Představen byl také unikátní soubor keltských předmětů z období laténu nalezený nedávno ve Velkém Vřešťově a zapůjčený speciálně pro tuto příležitost z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Pod spolkovým praporem

Výstava unikátních předmětů z muzejní sbírky připomíná bohatý spolkový život na Trutnovsku poslední čtvrtiny 19. století a první poloviny 20. století. Vystaveny jsou nejrůznější prapory, šerpy a stuhy dávno zaniklých spolků z Trutnova, Horního Starého Města, Poříčí u Trutnova, Hostinného, Černého Dolu, Žacléře, Lampertic či Radvanic. Nechybí ani další předměty dokumentující bohatou spolkovou činnost, jako například poháry, vavřínové věnce, medaile nebo umně provedené diplomy věnované textilním továrníkům Faltisovi, Walzelovi a Haasemu, kteří byli čestnými členy a podporovateli mnoha spolků.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI PRVOREPUBLIKOVÉHO TRUTNOVA Z ŘAD ČECHŮ A ŽIDŮ

Historik PhDr. Ondřej Vašata v přednášce připomenul osobnosti z řad české a židovské menšiny v prvorepublikovém Trutnově. Z představitelů české minority se věnoval nejen významným pedagogům místního českého gymnázia (Bedřich Mudroch, Jaroslav Procházka, Josef Vlačiha atd.), ale i podnikatelům, redaktorům novin či spolkovým funkcionářům. Ze židovské komunity přednášející upozornil na životní osudy vybraných trutnovských rabínů, podnikatelů a lékařů, jako například Jakoba Badera, dr. Petera Freunda, MUDr. Josefa Meyera a MUDr. Julia Ganse, který byl majitelem věhlasného porodnického sanatoria v dnešní Pražské ulici.

FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR LEHNERT & LANDROCK: EXOTIKA S KRKONOŠSKÝMI KOŘENY

Výstava pořádaná ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky v Egyptě a dr. Edouardem Lambeletem připomíná tvorbu slavného fotografa Rudolfa Lehnerta (1878–1948), rodáka z Velké Úpy v Krkonoších. Rudolf Lehnert navštívil na přelomu 19. a 20. století Tunis a byl jím doslova fascinován. Spolu se svým společníkem Ernstem Landrockem (1878–1966) si zde na počátku 20. století založili fotografický ateliér Lehnert & Landrock. Prostřednictvím Lehnertem pořízených fotografií se na výstavě přeneseme do kouzelného světa Tunisu a Alžírska na počátku 20. století. Navštívíme oázy Nefta, Tozeur a Biskra, připomeneme si život jejich obyvatel i krásu místních žen. Ve 20. a 30. letech působil ateliér v Egyptě. Také zde fotograf osobitým způsobem zachytil život prostých obyvatel i zdejší monumentální starověké památky. Nechybějí ani snímky z Jeruzaléma. Pozornost je věnována také pohlednicím z produkce ateliéru Lehnert & Landrock z muzejní sbírky, které si náměty ze severní Afriky získaly oblibu doslova po celém světě.

Výstava hub a mykologická poradna

Výstava hub a mykologická poradna proběhla v pátek a sobotu 19. a 20. srpna 2022 v našem muzeu od 8.00 do 18.00 hodin. Pořádal Mykologický kroužek Trutnov ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší v Trutnově. K vidění bylo přes 100 druhů hub.

Sympozium k dějinám Kladska a dílu historika prof. PhDr. Vladimíra Wolfa

V pondělí 6. 6. 2022 proběhlo v Muzeu Podkrkonoší mezinárodní zasedání Kladské komise historiků věnované dějinám Kladska a životu a dílu historika prof. PhDr. Vladimíra Wolfa (1942–2019). Vědecké rozpravy se účastnilo 15 historiků a badatelů z České i Polské republiky, vystoupili na něm mj. prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita Opava), prof. dr hab. Piotr Pałys (Instytut Śląski Opole), doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr. (Moravský zemský archiv Brno), doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr. (Archiv hlavního města Prahy), doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové), PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové) nebo PhDr. Růžena Hlušičková, CSc. Tiskovým výstupem z tohoto sympozia bude XIII. svazek Kladského sborníku.

TITULATURA STŘEDOEVROPSKÉ ARISTOKRACIE

Věhlasný český historik a dlouholetý vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze PhDr. Petr Mašek je znám jako autor řady vynikajících odborných i popularizačních prací věnovaných aristokracii, např. knihy Modrá krev (minulost a přítomnost šlechtických rodů v českých zemích) nebo obsáhlé dvousvazkové encyklopedie Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Ve své přednášce v trutnovském muzeu se věnoval vzniku a původu šlechty, vývoji titulatury v zemích Koruny české i šlechtické hierarchii. Svoji pozornost zaměřil rovněž na možnosti nobilitace rodů, či naopak případné ztrátě šlechtictví. Neopomenul ani životní styl české aristokracie a připomene též šlechtu v Trutnově.

POKRÝVKY HLAV NAŠICH PŘEDKŮ

Výstava představuje historické předměty ze sbírky Muzea Podkrkonoší z období od 16. do 20. století, které sloužily jako pokrývky hlavy. Vystaveny jsou nejen lidové čepce z 19. století z Trutnovska, Žacléřska, Úpicka a Hostinska, ale také pánské cylindry, klobouky úředníků z dob Rakouska-Uherska či vojenské a hornické čepice z 19. a 20. století. Nechybějí ani přilby, a to vojenské, hasičské, policejní či hornické.

TRUTNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2022

Trutnovská muzejní noc se uskutečnila ve čtvrtek 9. června 2022 od 16.30 do 22.00. Na programu byly lidové tance v podání žáků ZUŠ Trutnov pod vedením Jany Michaličkové, baletní vystoupení žáků ZUŠ Trutnov pod vedením Kristýny Hebelkové, prezentace nové knihy "Horní Staré Město na historických fotografiích" za účasti starosty města Ing. arch. Michala Rosy, hudební vystoupení Ireny Janigové a Tomáše Habrúna, vernisáž výstavy "Pokrývky hlav našich předků" (hudební doprovod Matěj Břeň a Michal Horáček), hudební a taneční vystoupení folklórního souboru "Krkonošský horal" z Vrchlabí, koncert country skupiny "Tendr" a vystoupení harmonikáře Aloise Mimry. Připravena byla tvořivá dílna (kloboučnický salón neboli výroba papírových klobouků a plstěných broží) a hry pro děti. Během celé akce si návštěvníci mohli zdarma prohlédnout rovněž všechny expozice a probíhající výstavy.

PROJEKCE FILMOVÉHO MEDAILONU A BESEDA S VÁCLAVEM JIRÁSKEM

V roce 2022 byl z iniciativy města Trutnova natočen filmový medailon nositele Kulturní ceny města Trutnova a významného montánního badatele Václava Jiráska. Po premiéře krátkého filmového dokumentu následovala beseda, ve které Václav Jirásek mj. zavzpomínal na dětství prožité v Náchodě a Hronově. Poté přiblížil svůj celoživotní zájem o mineralogii a geologii, který ho přivedl ke studiu na Vyšší průmyslové škole hornické v Úpici a k práci ve Východočeských uhelných dolech, kde byl zaměstnán jako důlní a stavební technik, projektant a vedoucí Báňské záchranné služby. Připomenul také svoji práci v Národním technickém muzeu v Praze, horolezecké prvovýstupy v Supích skalách a badatelskou činnost věnovanou dějinám dolování uhlí v Jestřebích horách. Vyprávění bylo doprovázeno promítáním zajímavých fotografií z jeho osobního archivu.

Z HISTORIE VÝROBY CUKRU NA TRUTNOVSKU

Málokdo si dnes spojí podhorskou oblast Trutnovska s výrobou cukru, přesto zde v minulosti probíhaly více či méně úspěšné pokusy, ale také regulérní tovární výroba, které připomněl PhDr. Vlastimil Málek v přednášce uspořádané jako doprovodná akce k výstavě Cukrovary českých zemí na historických pohlednicích a fotografiích. Už v období Napoleonovy kontinentální blokády byl v letech 1812–1815 vyráběn cukr z javorové mízy na panství Hostinné. Dále byla v této době pokusně pěstována cukrová řepa v Choustníkově Hradišti. Po revolučních událostech 1848/1849 byl založen řepný cukrovar ve Dvoře Králové nad Labem. Jednalo se o nejmenší cukrovar v habsburské monarchii, ačkoliv byl moderně zařízen a disponoval dokonce parním strojem. V přednášce jste se mohli dozvědět více nejenom o jeho neslavném konci, ale i o tom, čím sladili naši předkové, než vznikly první cukrovary

PROCHÁZKA PO STOPÁCH ZANIKLÝCH TRUTNOVSKÝCH HOSTINCŮ, HOTELŮ A VINÁREN

Procházkou po Vnitřním Městě pod vedením PhDr. Ondřeje Vašaty jsme si připomenuli některé dnes již zaniklé restaurace, vinárny a hotely 19. a 20. století, které se v centru města Trutnova nacházely. Účastníci se dozvěděli, kde sídlila Gaberova vinárna, na kterém místě stával dům, v němž se nacházela věhlasná Schweydarova vinárna, kde býval prestižní hostinec U Bílého koně a hotel Varšava nebo hotel Klein.

PROJEKCE FILMOVÉHO MEDAILONU A BESEDA SE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLENEM KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE TRUTNOV PETREM KOPECKÝM

V roce 2022 byl z iniciativy města Trutnova natočen filmový medailon zakládajícího člena Klubu vojenské historie Trutnov pana Petra Kopeckého. Premiéra tohoto krátkého filmového dokumentu se uskutečnila v našem muzeu a po ní následovala beseda, ve které Petr Kopecký zavzpomínal na dětství prožité v Trutnově, na dramatické události srpna 1968, na aktivity v trutnovském volejbalovém oddílu či na práci mluvčího okresního policejního ředitelství, kterou řadu let vykonával. Vyprávění bylo doprovázeno promítáním zajímavých fotografií z jeho osobního archivu.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY ROTY NAZDAR A PŘEDNÁŠKA: „PADLÝM V ARTOIS A HISTORIE PAMÁTNÍKU ROTY NAZDAR V TRUTNOVĚ“

Historická bronzová pamětní deska se jmény padlých čs. legionářů z roty Nazdar stávala v letech 1936–1938 v areálu trutnovských kasáren, později byla několik desetiletí nezvěstná. V pátek 6. 5. 2022 byla znovu odhalena v interiéru Muzea Podkrkonoší. V následné přednášce místopředseda Československé obce legionářské Ing. Tomáš Pilvousek, Ph.D., seznámil posluchače s historií roty Nazdar, prvoválečné jednotky československých dobrovolníků ve Francii. Důraz byl kladen zejména na její hrdinné vystoupení v bitvě u Arrasu v roce 1915.

BOHUSLAV BALBÍN – ČESKÝ HISTORIK A VLASTENEC

Přednáška historika PhDr. Jiřího Němečka z Hradce Králové připomněla významného královéhradeckého rodáka Bohuslava Balbína (1621–1688). První část byla věnována jeho dětství s přihlédnutím ke genealogii hradeckého měšťanského rodu Balbínů z Vorličné. Ve druhé části byla přiblížena jeho studia (Broumov, Jičín, Praha, Olomouc), vstup do Tovaryšstva Ježíšova v Brně, účast na obraně Prahy proti Švédům (1648), misionářská činnost na Žamberecku a Rychnovsku po kněžském vysvěcení, učitelská činnost (Kladsko, Český Krumlov, Praha, Jindřichův Hradec, Brno, Jičín) i závěr života v Praze. Velký důraz byl kladen na Balbína jako historika a vlastence, který po sobě zanechal naprosto mimořádné dílo.

PŘÍSLUŠNÍK STB MIROSLAV PICH-TŮMA

Historik PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., ředitel odboru výzkumu a vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, je autorem nedávno vydané monografie o havlovickém rodákovi Miroslavu Pichovi-Tůmovi (1919–1995), který je jednou ze symbolických postav komunistického násilí v Československu. Ve své přednášce připomenul životní osudy této rozporuplné osoby spjaté s naším regionem. Před válkou byl Pich-Tůma nadšeným komunistickým aktivistou, za války výjimečným způsobem poznal SSSR a konec války prožil jako partyzán. Po únoru 1948 pracoval v řadách Státní bezpečnosti, přičemž málokdo bývá tak často zmiňován v souvislosti s pácháním násilí touto totalitní bezpečnostní složkou. Sám se však později stal obětí procesů a až do svého úmrtí v Trutnově čelil následkům své minulosti.

LEGENDÁRNÍ ČESKOSLOVENŠTÍ PILOTI FRANTIŠEK NOVÁK, PETR ŠIROKÝ A JOSEF HUBÁČEK

Historik PhDr. Daniel Švec se dlouhodobě věnuje osudům prvorepublikových československých pilotů. Ve své přednášce představil životní osudy tří z nich, a to Františka Nováka, Petra Širokého a Josefa Hubáčka, kteří byli jako vynikající letečtí akrobaté ověnčení úspěchy z XI. Letních olympijských her v Berlíně v roce 1936 či mezinárodní leteckého soutěže v Curychu o rok později. František Novák a Josef Hubáček se za druhé světové války zapojili v zahraničí do boje proti nacistům, zatímco Petr Široký zůstal v protektorátu. V závěru přednášky byla připomenuta perzekuce řady pilotů po únoru 1948, jejíž obětí se stal i Josef Hubáček.

VYNÁŠENÍ SMRTI - školní program

Zima nám končí. Těšíte se na jaro? A kdo by se netěšil. Vynášení smrti neboli Morany či Mařeny je prastarý zvyk, pomocí kterého lidé symbolicky zaháněli zimu a přivolávali léto. „Již neseme smrt ze vsi, nové léto do vsi. Vítej, léto líbezné, obilíčko zelené.“ V muzeu jsme si tento svátek také připomněli. Společně s dětmi jsme vyhnali zimu a přivítali jaro.

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY

Velikonoce se blíží, a proto jsme u nás v muzeu připravili tvořivé velikonoční dílny pro děti i dospělé, na kterých si návštěvníci mohli vyzdobit kraslice voskem, voskovou rezervou, ale také technikou vyškrabávání do barevných vrstev. Pro děti bylo připraveno malování voskem za studena i tzv. mramorování, což je zábavná experimentální technika barvení. Své výtvory si mohli účastníci dílny odnést domů. Naučili jsme se také plést pomlázku z vrbového proutí. Děkujeme, že jsme se společně mohli naladit na nadcházející svátky jara!

ŠPINDLERŮV MLÝN: PROMĚNA OSADY HORNÍKŮ A DŘEVAŘŮ V NEJZNÁMNĚJŠÍ REKREAČNÍ STŘEDISKO KRKONOŠ

Mgr. Jiří Louda, historik Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí, se ve své přednášce zaobíral dějinami Špindlerova Mlýna, jehož vznik se datuje do 16. století. Ke svému současnému jménu ovšem toto významné krkonošské letovisko přišlo až na přelomu 18. a 19. století. Prudký rozvoj mu pak přinesl nástup turismu v 19. století, který je pro toto rekreační středisko i přes různé historické otřesy určující dodnes.

GENERÁL LUDWIG VON GABLENZ V DÁNSKÉM TAŽENÍ ROKU 1864

Mgr. Matouš Holas z Muzea východních Čech v Hradci Králové se ve své přednášce věnoval opomíjenému evropskému válečnému konfliktu z roku 1864, ve kterém Prusko spolu s Rakouským císařstvím bojovalo proti Dánsku. Posluchače seznámil nejen s průběhem této války, v níž Dánsko nakonec prohrálo, ale také s důležitou rolí rakouského polního podmaršálka generála Ludwiga von Gablenze (1814–1874), jenž velel expedičnímu rakouskému armádnímu sboru.

VÁLEČNÁ VÝROBA VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

Přednášející PhDr. Tomáš Chvátal, Ph.D., historik Muzea a Pojizerské galerie v Semilech, připomenul dosud nepříliš známou problematiku válečné výroby leteckých součástek ve Dvoře Králové nad Labem v letech 1944–1945. Návštěvníci se mimo jiné dozvěděli, jak výroba spjatá s německou leteckou firmou Junkers probíhala, v čem byla důležitá a kdo zde pracoval. Přednášející též objasnil, nakolik tato výroba změnila dění ve městě na Labi, či zda se tu tehdy vyráběly také tajné zbraně. Závěr přednášky bude patřit porovnání válečné výroby ve Dvoře Králové nad Labem s Trutnovem.

ŠKOLNÍ PROGRAM - MASOPUST

V únoru jsme v muzeu s dětmi slavili masopust. Povídali jsme si o zvycích spojených s tímto svátkem a čekáním na jaro. Na radostné oslavě masopustu nechyběla muzika, tance a masky. To vše jsme stihli behem edukačním programu, ze kterého si děti odnesly masky zvířátek. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se zase za rok.

PUTOVÁNÍ ZA SMÍRČÍMI KŘÍŽI V PODKRKONOŠÍ

Pracovník Krkonošského muzea v Jilemnici Mgr. Martin Witkowski nám ve své přednášce představil problematiku tzv. smírčích křížů. Na území Čech a Moravy je v současné době zaznamenáno takřka 3 000 těchto drobných kamenných památek, které jsou u nás většinou nazývány smírčími kříži. Jsou rozesety po obcích, uvnitř lesů, při cestách i mimo ně a při setkání s nimi člověka často donutí zastavit se a přemýšlet. Co jsou zač? Proč tu stojí? Komu záleželo na tom, aby vyrostly právě tady? V Podkrkonoší se dnes nachází téměř sto křížových monolitů, z nichž většinu tvoří kříže latinského typu vysekané z jednoho kusu kamene.

ČEŠI NA HŘEBENECH KRKONOŠ

Přednášející PhDr. Ondřej Vašata přiblížil posluchačům život české menšiny ve východních, středních a západních Krkonoších v období od konce 19. století do roku 1945. Ve většině horských obcí tehdy převažovalo německé obyvatelstvo a nalézt před rokem 1918 na krkonošských hřebenech českou horskou boudu či hotel, kde by byli hosté česky obslouženi, bylo prakticky nemožné. Jednu z mála výjimek představovaly boudy ve vlastnictví hraběte Harracha. Zásadní změna nastala po vzniku Československa a provedené pozemkové reformě ve 20. letech 20. století.

ČECHOSLOVÁCI V BOJI PROTI HITLEROVI NA ZÁPADNÍ FRONTĚ

Boj československých vojáků za svobodu Československa v letech 1939–1945 na západní frontě je v posledních desetiletích spojován zejména s účastí našich letců v bitvách o Francii a Velkou Británii. Bohužel málo se dnes ví o hrdinství pěšáků 1. československé pěší divize ve Francii v roce 1940, kteří dokázali na svém úseku obrany odrazit útoky Wehrmachtu nebo tankistů, dělostřelců a pěšáků Československé samostatné obrněné brigády během obléhání přístavu Dunkerque v letech 1944–45. Právě těmto dvěma jednotkám, okolnostem jejich vzniku a bojům byla věnována přednáška Vladimíra Víta z Trutnova.

PO STOPÁCH POCHODŮ SMRTI

Spisovatelka Milena Městecká z Prahy se intenzivně věnuje problematice tzv. pochodů smrti. Na sklonku 2. světové války z obavy před osvobozením koncentračních táborů donutili nacisté jejich vězně k mnohakilometrovým pochodům bez dostatečné výživy, oblečení a odpočinku. Mnozí z nich útrapy přesunů nevydrželi, další byli nemilosrdně zlikvidováni příslušníky zbraní SS, kteří vězně střežili. Přednášející připomenula pochody z koncentračních táborů Sachsenhausen, Mauthausen a Ravensbrück.

PEGAS NAD BROUMOVEM – 30 LET ČESKO-POLSKÉ LITERÁRNÍ SPOLUPRÁCE

O česko-polských a polsko-českých literárních večerech, plenérech a výstavách, o přátelství a poezii hovořila básnířka, překladatelka a členka Obce spisovatelů a Střediska východočeských spisovatelů Mgr. Věra Kopecká, která je širší veřejnosti známa také jako organizátorka 22 mezinárodních festivalů poezie v Broumově. Na setkání zazněly rovněž ukázky z nových a připravovaných básnických knih Mgr. Věry Kopecké. Některé z těchto knih bylo možné si zakoupit.

Masopustní dílna pro mateřské školy

V posledním únorovém týdnu jsme v nás muzeu oslavili masopust. Na masopustních výtvarných dílnách jsme letos vyráběli zvířecí masky na karneval, věnečky z krepového papíru a vyskakovacího klauna. Nabitého programu se zúčastnily dvě trutnovské mateřské školy Delfínek (Gorkého) a Stonožka (Trutnov-Poříčí). Moc jim děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další ročník.

SVĚT PANÍ BOŽENY NĚMCOVÉ

Božena Němcová (1820–1862), od jejíhož úmrtí uplynulo v lednu 2022 již 160 let, patří k našim nejvěhlasnějším spisovatelkám. V přednášce PhDr. Františky Vrbenské byly připomenuty nejen její složité životní osudy, ale i spisovatelčino rozsáhlé literární dílo. Dozvěděli jsme se také, nakolik tvorbu Boženy Němcové ovlivnilo prostředí Podkrkonoší, v němž vyrůstala, a jak slavná autorka vnímala společenské i vědeckotechnické změny probíhající v polovině 19. století.

VÁLKA V ZÁLIVU NA VLASTNÍ KŮŽI

Veterán války v Perském zálivu Ing. Jiří Aberle, Ph.D., nám ve své přednášce spojené s projekcí fotografií podal svědectví o účasti československého protichemického praporu v operacích Pouštní štít a Pouštní bouře, které vedly k osvobození Kuvajtu v roce 1991. Jednalo se o první zahraniční vystoupení jednotky naší armády ve válečném konfliktu od 2. světové války, a to v rámci spojenecké koalice, která na základě rezoluce RB OSN zastavila okupaci Kuvajtu vojsky iráckého diktátora Saddáma Husajna.

NÁRODNÍ PARKY NOVÉHO ZÉLANDU

Novinář a cestovatel Mgr. Tomáš Plecháč představil ve své přednášce národní parky Nového Zélandu, které tvoří desetinu jeho rozlohy a vyznačují se neuvěřitelnou rozmanitostí, minimálním osídlením, ale i nedotčenou přírodou. Najdeme zde četné projevy vulkanické činnosti, obrovské jeskyně, několik kilometrů dlouhé fjordy, bizarní skalní formace, ledovce, vysoké hory i romantické pláže. Spolu s přednášejícím jsme se skrze fotografie vydali do království sopek Tongariro, prozkoumali nepříliš navštěvovaný národní park Kahurangi a ve Fiordlandu absolvovali nejkrásnější pěší túru na světě Milford Track.

ARMÉNIE – ZEMĚ VE STÍNU ARARATU

Karel Rozínek ze Dvora Králové nad Labem, bývalý pracovník tamní zoologické zahrady, představil ve své přednášce Arménii. Tato první křesťanská země ležící pod biblickou horou Ararat je známá svojí krásnou přírodou. Oplývá též velkým množstvím historických památek, včetně ojedinělých chačkarů (kamenných stél), které nikde jinde nenalezneme. Cestou po kavkazské větvi Hedvábné stezky jsme navštívili i pradávnou sluneční observatoř, která je starší než slavné Stonehenge v Anglii.

VERNISÁŽ VÝSTAVY POZDRAV Z KRKONOŠ

Kdo z nás by někdy v životě nenavštívil Krkonoše. Podobně jako dnes byly i v minulosti tyto hory vděčným cílem domácích a zahraničních turistů, kteří si odtud na památku odnášeli nejrůznější suvenýry v podobě pohlednic, turistických map a průvodců, holí, sklenic, hrníčků, talířů, plaket, medailí či odznaků. Často na nich byly vyobrazeny horské boudy, majestátní Sněžka, centra významných turistických letovisek, ale také Krakonoš, vládce našich nejvyšších hor.

JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU... program pro školy

Program realizovaný k výstavě Já bych rád k Betlému... pro žáky základních a mateřských škol. Komentovaná prohlídka výstavy byla spojená s krátkou aktivitou podle věku žáků a s povídáním si o symbolice Vánoc. Pomocí programu a výstavy se děti mohly naladit na Vánoce a dozvěděly se, proč a jak je slavíme. Povídali jsme si o tom, jaké zvyky byly dříve a jaké jsou dnes, o postavách v betlémech, tradici betlémářství a o celkovém významu Vánoc.

VELIKONOCE - školní program

Naši předci dodržovali tradice a zvyky spojené s ročním cyklem. Jaro je v plném proudu a my jsme tu měli opět Velikonoce. Povídali jsme si o pranostikách a zvycích tohoto svátku. Děti se mohly dozvědět, proč je slavíme a co znamenali symboly, které se používají již staletí. Vyrobili jsme si slepičky, které nám daly vajíčka a ty jsme následně zdobili. Program byl určen pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Děkujeme za krásnou účast 17 kolektivů z mateřských a základních škol v Trutnově.

POLSKÁ ULICE V TRUTNOVĚ V PROMĚNÁCH STALETÍ

PhDr. Ondřej Vašata se ve své přednášce spojené s projekcí fotografií věnoval Polské (dříve Říšské) ulici v Trutnově. Prostřednictvím dobových fotografií připomenul nejvýznamnější stavby této páteřní komunikace Trutnova, která zasahuje jak na Dolní Předměstí, tak i do Poříčí. Pozornost zaměřil zejména na významné stavby, které se zde nalézají či nalézaly (stará pošta, sokolské hřiště, autobusové garáže, Vávrův rybník atd.). Vzpomenuty byly i četné místní hostince a restaurace, které jsou ovšem dnes již vesměs minulostí.

RAKOUSKÝ VOJÁK V POLNÍM TAŽENÍ V ROCE 1866

Mgr. Matouš Holas z Muzea východních Čech v Hradci Králové seznámil posluchače s aktuálními výsledky mezioborového výzkumu, který se věnuje vojenské výbavě rakouského pěšáka v polním tažení roku 1866. Mnohé historické a nově i archeologické prameny pomáhají upřesňovat podobu nejen výzbroje vojáka, ale i jeho výstroje, do které spadaly mimo jiné předměty zajišťující čistou uniformu, stravu či hygienu. Návštěvníci měli na přednášce jedinečnou možnost prohlédnout si kompletní výbavu rakouského vojáka v polním tažení roku 1866, a to v její ideální a přesné rekonstrukci.

HISTORIE FINANČNÍ STRÁŽE 1843–1949

Přednášející Ing. Jaroslav Beneš z Československé obce legionářské – Jednoty Mladá Boleslav seznámil posluchače s historií finanční stráže, tedy sboru, který více než 100 let střežil naše hranice. Přednáška osvětlila charakteristiku sboru, jeho hlavní úkoly a historický vývoj počínající roky 1842/43, kdy byla finanční stráž založena. Připomenuty byly také základní milníky v historii finanční stráže od dob habsburské monarchie až do její likvidace v roce 1949. Bylo zmíněno i zapojení příslušníků finanční stráže do struktur Stráže obrany státu, která nesla na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/39.

POZDRAV Z KRKONOŠ

Kdo z nás by někdy v životě nenavštívil Krkonoše. Podobně jako dnes byly i v minulosti tyto hory vděčným cílem domácích a zahraničních turistů, kteří si odtud na památku odnášeli nejrůznější suvenýry v podobě pohlednic, turistických map a průvodců, holí, sklenic, hrníčků, talířů, plaket, medailí či odznaků. Často na nich byly vyobrazeny horské boudy, majestátní Sněžka, centra významných turistických letovisek, ale také Krakonoš, vládce našich nejvyšších hor. Některé z těchto upomínkových předmětů byly podomácku vyrobeny přímo v Krkonoších, jiné naopak zhotovovaly firmy specializující se na výrobu suvenýrů, které tak dosahovaly vysoké řemeslné úrovně.

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE V MUZEU

Během již tradičního předvánočního odpoledne proběhl v muzeu bohatý program. Zazpívaly děti ze Základní umělecké školy Trutnov pod vedením Michala Horáčka, s tanci vystoupili žáci ZUŠ Trutnov vedení Kristýny Hebelkové. Součástí programu bylo též slavnostní otevření vánoční výstavy Já bych rád k Betlému. Vyvrcholením podvečera byl vánoční koncert v podání hudebního souboru NaŽďár. Během akce byla v muzeu připravena tvořivá dílna pro děti a dospělé, kde si návštěvníci vytvořili ozdoby na stromeček, zdobili tradiční perníčky nebo vytvořili vlastní přání do nového roku.

VERNISÁŽ VÝSTAVY CUKROVARY ČESKÝCH ZEMÍ

Ačkoliv v minulosti pracovalo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku několik stovek cukrovarů, v současnosti jich zůstává v provozu již jen sedm, z toho v Čechách pouhé dva. Unikátní výstava je pořádána u příležitosti výročí dvou posledních činných českých řepných cukrovarů, a sice v Dobrovici (1831–2021) a v Českém Meziříčí (1871–2021). Představuje na 200 cukrovarů z území Čech, Moravy a Slezska prostřednictvím více než 400 vybraných historických vyobrazení převážně z období konce 19. a první poloviny 20. století.

TRUTNOVSKÝ STAROSTA HERMANN RAUCH

Vedoucí Státního okresního archivu v Trutnově Mgr. Roman Reil ve své přednášce připomenul život a dílo Hermanna Raucha (1850–1920), který byl nejdéle působícím starostou Trutnova, jenž svůj úřad vykonával v letech 1894–1919, tedy plných 25 let. Jeho zásluhy o rozvoj města jsou nemalé. Když v roce 1897 při povodni řeka Úpa zle poničila Trutnov, byl to právě starosta Rauch, který zmobilizoval centrální úřady k regulaci řeky. Za jeho starostování byla v roce 1894 zprovozněna městská elektrárna a vodovod, který Trutnovu dodával pitnou vodu z Rýchor.

CUKROVARY ČESKÝCH ZEMÍ NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH A FOTOGRAFIÍCH

Ačkoliv v minulosti pracovalo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku několik stovek cukrovarů, v současnosti jich zůstává v provozu již jen sedm, z toho v Čechách pouhé dva. Unikátní výstava je pořádána u příležitosti výročí dvou posledních činných českých řepných cukrovarů, a sice v Dobrovici (1831–2021) a v Českém Meziříčí (1871–2021). Představuje na 200 cukrovarů z území Čech, Moravy a Slezska prostřednictvím více než 400 vybraných historických vyobrazení převážně z období konce 19. a první poloviny 20. století.

JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU

Prostřednictvím naší výstavy se návštěvníci mohli přenést o několik desetiletí zpět do kouzelné atmosféry adventního času a Vánoc našich předků. Představeny byly historické betlémy z 19. a 20. století z Krkonoš a Podkrkonoší (Žacléřska, Vrchlabska, Trutnovska a Náchodska). Připomenuty byly také vánoční lidové obyčeje a zvyky typické pro oblast severovýchodních Čech. Nechyběly ani dobové koledy a vánoční ozdoby charakteristické pro náš kraj.

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNĚ TEORIE RELATIVITY: OD ARISTOTELA K EINSTEINOVI

Přednášející RNDr. Pavel Janeček, bývalý dlouholetý profesor fyziky na trutnovském gymnáziu, se ve své přednášce věnoval problematice teorie relativity. Zaměřil se na nejrůznější milníky na 2300 let dlouhé cestě za současným chápáním prostoru, času a gravitace. Přestože je teorii relativity více než 100 let, stále nás udivují jevy probíhající při vysokých rychlostech nebo v silných gravitačních polích. Přednáška kromě historického exkurzu přiblížila i uvedené jevy, které nemůžeme poznat vlastní zkušeností.

STOLETÍ KARLA OTČENÁŠKA

Osud arcibiskupa Karla Otčenáška, 23. biskupa královéhradeckého, by ani největší optimista nenazval procházkou růžovým sadem. Narodil se roku 1920 v chudých poměrech v Českém Meziříčí. Bez kontaktu s rodinou studoval v Římě v době, kdy svět sužovala 2. světová válka. Biskupské svěcení přijal již ve 30 letech, ovšem tajně, beze svědků. Navíc komunistický režim byl ve střehu, a tak trest na sebe nenechal dlouho čekat: internace, zinscenovaný proces, vězení a odebrání státního souhlasu. Po amnestii a letech v dělnické profesi se mohl ke kněžskému poslání vrátit, ale byl vykázán daleko, až do severních Čech.

BESEDA SE ČLENY KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE TRUTNOV

Doprovodným programem k muzejní výstavě, která připomíná úspěšnou a zajímavou historii Klubu vojenské historie Trutnov, byla beseda s jeho členy. Vzpomínalo se na nelehké počátky spolku ve druhé polovině 70. let, na časté zájezdy do zahraničí (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Maďarsko), kde klub úspěšně propagoval vojenskou historii Trutnova a prusko-rakouskou válku 1866, i na velkolepé oslavy 125. výročí bitvy u Trutnova, které proběhly v roce 1991.

Z HISTORIE ŽIDOVSKÉ KOMUNITY V TRUTNOVĚ

U příležitosti odhalení kamenů zmizelých (Stolpersteine) v Trutnově, které připomínají oběti holocaustu, proběhla v muzeu přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty věnovaná dějinám židovské komunity v Trutnově. Přednášející připomněl její „zlaté období" v druhé polovině 19. století, kdy byla ve městě založena židovská náboženská obec, postavena synagoga a zřízen židovský hřbitov. Vzpomenuty byly i významné osobnosti z řad trutnovských Židů, jako například rabíni, podnikatelé či lékaři.

PODZIMNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY

V prvním listopadovém týdnu jsme přenesli barvy podzimu i do muzea. Na podzimních výtvarných dílnách jsme letos vyráběli houbičky s klobouky z drceného listí, navlékali jeřabiny, vytvářeli zvířátka z listů a experimentovali s barvami. Nabitého programu se zúčastnily dvě trutnovské mateřské školy Pastelka (Komenského) a Pohoda (V Domcích). Moc jim děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další ročník.

FILMOVÍ A DIVADELNÍ HERCI A TRUTNOVSKO

PhDr. Ondřej Vašata se ve své přednášce věnoval slavným i méně známým filmovým a divadelním hercům, kteří mají vztah k Trutnovsku. Mnozí se zde narodili, prožili dětství, případně studovali. Za všechny jmenujeme Václava Lohniského, Petra Haničince, Miloše Williga a Ludmilu Roubíkovou. Vzpomenuti byli i herci, kteří ve 40. a 50. letech 20. století působili v trutnovském profesionálním divadelním souboru, jako například Pavel Kunert, Rudolf Máhrla či Josef Elsner.

VERNISÁŽ VÝSTAVY 45 LET KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE TRUTNOV

Klub vojenské historie Trutnov slaví v letošním roce již 45 let své úspěšné existence, což je pádný důvod připomenout si jeho zajímavou historii. Výstava pořádaná k tomuto výročí prezentuje předměty dokumentující bohatou činnost spolku, jako například fotografie, diplomy, prapory, ale i střelecké terče. Nechybí ani replika rakouského tříliberního horského kanónu vz. 1863, kterou je spolek znám po celé republice.

45 LET KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE TRUTNOV (1976–2021)

Klub vojenské historie Trutnov slaví v letošním roce již 45 let své úspěšné existence, což je pádný důvod připomenout si jeho zajímavou historii. Výstava pořádaná k tomuto výročí prezentuje předměty dokumentující bohatou činnost spolku, jako například fotografie, diplomy, prapory, ale i střelecké terče. Nechybí ani replika rakouského tříliberního horského kanónu vz. 1863, kterou je spolek znám po celé republice.

ČESKÁ KOLABORACE ZA PROTEKTORÁTU A EMANUEL MORAVEC

Kolaborace s nacistickým režimem v době trvání Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1945 se projevovala na otevřené i skryté úrovni. Nejznámější z aktivních kolaborantů byl plk. gšt. Emanuel Moravec, původně hrdina čs. legií v Rusku, úspěšný důstojník čs. armády a horlivý vlastenec, stoupenec Hradu a odpůrce kapitulace v roce 1938.

BESEDA SE SPISOVATELKOU HANOU MARIÍ KÖRNEROVOU

Hana Marie Körnerová patří k oblíbeným českým spisovatelkám. Čtenářské obci o sobě dala poprvé výrazně vědět v roce 1993, kdy vyšel její první román Pán hor. Tato šestidílná sága mapující historii francouzského šlechtického rodu jí okamžitě získala čtenářskou oblibu. Spisovatelce ovšem nejsou cizí ani náměty ze současnosti. Řadu let pracovala ve zdravotnictví a detailní znalost tohoto prostředí zúročila v románech Prosím vás, sestřičko…, Děkuji, sestřičko… a Co neodvál ani čas. 

BESEDA K NEDOŽITÝM 100. NAROZENINÁM KRONIKÁŘE ANTONÍNA JUSTA

Nedožité 100. narozeniny dlouholetého trutnovského kronikáře, pedagoga, historika a nositele Kulturní ceny města Trutnova prof. Antonína Justa (1921–2018) připomenula beseda spojená s projekcí fotografií. Na tuto výraznou osobu, která spoluvytvářela kulturní obraz Trutnova druhé poloviny 20. století a počátku 21. století, zavzpomínali členové jeho rodiny i blízcí přátelé a spolupracovníci.

Trutnov-Horní Staré Město na starých pohlednicích a fotografiích

Výstava představující prostřednictvím historických fotografií a pohlednic ze sbírky muzea mnohdy již dávno zmizelou podobu význačné trutnovské městské části Horního Starého Města zaměřuje pozornost nejen na významné objekty, jako kostel, školu, poštu, železniční zastávku, hostince, obchody, průmyslové podniky či obytné budovy (od továrnických vil až po dělnické kolonie), ale též na zaniklé lesní divadlo, letadla konstruktéra Iga Etricha a další zajímavosti (např. škody napáchané povodněmi v letech 1882 a 1897). Snímky pocházející převážně z období od poslední čtvrtiny 19. století do roku 1945.

Zahájení výstavy grafik Karla Demela

Zahájení výstavy grafik Karla Demela, pořádané v pátek 24. září 2021 v rámci sjezdu Spolku sběratelů a přátel exlibris v Trutnově, navštívilo cca 100 zájemců z tuzemska i zahraničí. Na úvod přivítali přítomné ředitel muzea Vlastimil Málek a za organizátory sjezdu Tomáš Kubíček. O životě a tvorbě Karla Demela fundovaně promluvil sběratel a galerista Jiří Hruška ze Slaného. Zahrál smyčcový kvartet TrutnoForte ve složení Drahomíra Tvrdíková, Michaela Fiedlerová, Lenka Jiranová, Martina Skučková.

Exkurze vlastivědné společnosti po reliktech uhelného hornictví

Dne 18. září 2021 uspořádala Vlastivědná společnost Krkonoš a Podkrkonoší, působící při našem muzeu, terénní exkurzi po reliktech uhelného hornictví v okolí Malých Svatoňovic. Výpravu vedl montánní historik Václav Jirásek z Trutnova. Zúčastnilo se celkem 9 členů společnosti a zájemců o tuto problematiku.

Grafická tvorba Karla Demela

Na výstavě pořádané u příležitosti sjezdu Spolku sběratelů a přátel exlibris v Trutnově byl představen průřez tvorbou předního českého grafika Karla Demela. Prezentovány byly jednak volné grafické listy, jednak i ukázky exlibris, jichž autor vytvořil od roku 1972 pro domácí i zahraniční sběratele více než 230. V motivech Demelových grafik se odráží celoživotní okouzlení poezií i hudbou a zájem o východní spiritualitu, konkrétně buddhismus.

Dny evropského dědictví 2021

Dny evropského dědictví v muzeu nabídly v pátek 10. 9. 2021 od 16.00 hodin přednášku kronikářky Mgr. Aleny Křivské věnovanou listině z roku 1379, týkající se manského soudu v Trutnově, v níž je zmíněna i řada lokalit z okolí. V sobotu 11. 9. 2021 od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 byly pro veřejnost pořádané bezplatné prohlídky aktuálních výstav "Trutnov-Horní Staré Město na starých pohlednicích a fotografiích" a "130 let muzea"; za vstupné byla také možnost prohlídky expozic o hradech, zámcích a lidové architektuře Trutnovska a prusko-rakouské válce 1866.

Vernisáž: Trutnov-Horní Staré Město na starých pohlednicích a fotografiích

Výstava představující prostřednictvím historických fotografií a pohlednic ze sbírky muzea mnohdy již dávno zmizelou podobu význačné trutnovské městské části Horního Starého Města. Pozornost zaměřena nejen na významné objekty, jako kostel, školu, poštu, železniční zastávku, hostince, obchody, průmyslové podniky či obytné budovy (od továrnických vil až po dělnické kolonie), ale též na zaniklé lesní divadlo, letadla konstruktéra Iga Etricha a další zajímavosti (např. škody napáchané povodněmi v letech 1882 a 1897).

Výstava hub a mykologická poradna

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Mykologický kroužek Trutnov Vás srdečně zvou do muzea na výstavu hub, spjatou s mykologickou poradnou. Výstava se koná v pátek 6. a sobotu 7. srpna 2021 od 8.00 do 18.00 hodin. Uvidíte několik stovek vystavených hub z českých luhů a hájů. Odborníci Vám bezplatně pomou určit Vaše úlovky. Těšíme se na Vás!

Zemský patron sv. Jan Nepomucký: Výstava k 300. výročí blahořečení

U příležitosti 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého, k němuž došlo 31. května 1721, připravilo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově výstavu, na níž jsou vedle muzejních exponátů představena i současná díla Anity Bauerové a dalších žáků výtvarného oboru trutnovské základní umělecké školy, vedených Mgr. Jaroslavem Dvorským.

Katastrofální požár Trutnova 27. 5. 1861

Nejničivější požár v historii postihl město Trutnov dne 27. května 1861. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově u příležitosti 160. výročí od požáru připravilo výstavku exponátů ze své sbírky, které tuto zásadní událost přibližují. Jedná se především o několik dobových obrazů, zachycujících samotný požár i apokalyptický pohled na vyhořelé město. Zajímavostí je třeba obraz od malíře Petera Russe znázorňující požárem zničené kostelní zvony. Výstavka potrvá v muzejním atriu od čtvrtka 27. do neděle 30. května 2021.

Poklad ze stropního úkrytu a Mezinárodní den muzeí

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově vystaví v úterý 18. května 2021 u příležitosti Mezinárodního dne muzeí zajímavý soubor předmětů nalezený nedávno ve stropní konstrukci jednoho z domů ve Svobodě nad Úpou. V tento den bude navíc pro veřejnost prohlídka všech výstav a expozic muzea zdarma. Návštěvníci si poklad budou moci prohlédnout až do neděle 23. května.

Trutnov na nejstarších fotografiích z muzejní sbírky

Výstava představuje nejstarší fotografie Trutnova ze sbírky muzea, tj. od druhé poloviny 50. let 19. století do roku 1900. Nejstarší ze snímků byl pořízen krátce před katastrofálním požárem města roku 1861, další ještě téhož roku zachytily jeho ničivé následky. Prezentovány jsou fotografie pocházející zejména od trutnovských fotografů F. Strnischtieho, A. C. Pitzeka, A. Lehmanna či R. Spatziera, ale také od F. Pietschmanna z dnešní Kamiennej Góry, vídeňského dvorního fotografa J. Löwyho či J. Lorenze z Josefova. Představeny jsou i vzácné snímky trutnovských spolků či místních osobností z řad hospodářské, politické a kulturní elity.

130 let muzea 1890–2020

Výstava ke 130. výročí trutnovského muzea přibližovala jeho vývoj prostřednictvím zajímavých sbírkových předmětů napříč podsbírkami od pravěku po 20. století. K vidění byly mj. také skvosty evropského výtvarného umění, např. obrazy Vasilije Petroviče Vereščagina (1835-1909) či Karla Malchina (1838–1923). Dále třeba lidové dřevěné plastiky sv. Jana Nepomuckého, cechovní truhlice, štíty a cínová vilka. Jednalo se o exponáty pocházející z Trutnovska, Královédvorska, Úpicka, Žacléřska i Vrchlabska.

Šťastné a veselé Vánoce - výstava

Šťastné a veselé Vánoce - výstava připomínající vánoční tradice

Šťastné a veselé Vánoce - výstava

Šťastné a veselé Vánoce - výstava bez vernisáže

ZRUŠENO!!! Co to je, když se řekne Teorie relativity. Přednáška RNDr. P. Janečka

ZRUŠENO!!! Co to je, když se řekne Teorie relativity: Od Aristotela k Einsteinovi. Přednáška RNDr. P. Janečka

ZRUŠENO!!! Známí i méně známí kronikáři města Trutnova. Přednáška Mgr. Romana Reila

ZRUŠENO!!! Známí i méně známí kronikáři města Trutnova. Přednáška Mgr. Romana Reila

!!!ZRUŠENO!!! Česká kolaborace za protektorátu a Emanuel Moravec. Přednáška Mgr. Petra Fuxy

!!!ZRUŠENO!!! Česká kolaborace za protektorátu a Emanuel Moravec. Přednáška Mgr. Petra Fuxy

!!!ZRUŠENO!!! Svět paní Boženy Němcové. Přednáška PhDr. Františky Vrbenské

!!!ZRUŠENO!!! Svět paní Boženy Němcové. Přednáška PhDr. Františky Vrbenské

Eliška Přemyslovna, matka Největšího Čecha. Přednáška Mgr. Aleny Křivské

Eliška Přemyslovna, matka Největšího Čecha. Přednáška Mgr. Aleny Křivské

Vernisáž výstavy věnované kronikám a kronikářům Trutnovska

Vernisáž výstavy věnované kronikám a kronikářům Trutnovska a pořádané se Státním okresním archivem Trutnov navštívilo 40 zájemců

100 let zákona o kronikách

100 let zákona o kronikách. Výstava kronik, pořádaná se Státním okresním archivem Trutnov

Dny evropského dědictví 2020

Dny evropského dědictví 2020 - volné prohlídky muzejních výstav

Trutnov na nejstarších fotografiích z muzejní sbírky

Trutnov na nejstarších fotografiích z muzejní sbírky

Trutnov na nejstarších fotografiích z muzejní sbírky

Trutnov na nejstarších fotografiích z muzejní sbírky - vernisáž výstavy konané v rámci připomínkových akcí k 760. výročí města Trutnova

Prezentace knihy starých fotografií Trutnova

Slavnostní prezentace knihy

Výstava hub a mykologická poradna

Výstava cca 250 druhů hub a mykologická poradna, zajištěná Mykologickým kroužkem Trutnov, přilákala několik stovek dospělých i dětských návštěvníků

Jak šel čas. Hračky našich rodičů a prarodičů

Jak šel čas. Hračky našich rodičů a prarodičů

Trutnovská muzejní noc 2020

Prohlídky muzejních výstav a expozic i doprovodný program zaujaly v rámci Trutnovské muzejní noci 2020 cca 250 návštěvníků

Obojživelníci a plazi Sardinie

Obojživelníci a plazi Sardinie. Přednáška herpetologa Karla Rozínka ze Dvora Králové nad Labem zaujala 45 posluchačů

Exlibris a drobná grafika ze sbírek Pavla Janaty a Tomáše Kubíčka

Exlibris a drobná grafika ze sbírek Pavla Janaty a Tomáše Kubíčka

Exlibris a drobná grafika ze sbírek Pavla Janaty a Tomáše Kubíčka

Vernisáž výstavy "Exlibris a drobná grafika ze sbírek Pavla Janaty a Tomáše Kubíčka" navštívilo 118 zájemců. Zahrály žákyně ZUŠ Trutnov Anežka Petříčková a Anna Kühnlová

Čeští spisovatelé v boji s nacistickou cenzurou

Čeští spisovatelé v boji s nacistickou cenzurou. Přednášku Mgr. Jana Raina z Masarykovy univerzity v Brně navštívilo 40 zájemců

Masopustní dílny

Masopustní tvořivé dílny navštívilo několik kolektivů trutnovských mateřských škol

Na cestě po západní Gruzii

Na cestě po západní Gruzii. Cestopisnou přednášku Mgr. Tomáše Plecháče ze Dvora Králové nad Labem navštívilo 73 posluchačů

Otec slavných dětí – MUDr. Antonín Čapek

Otec slavných dětí – MUDr. Antonín Čapek. Přednáška Mgr. Hasana Zahiroviće, Ph.D., ze Slezské univerzity v Opavě zaujala 70 posluchačů

Jak a proč se stavěla přehrada Les Království

Jak a proč se stavěla přehrada Les Království. Přednáška Ing. Růženy Divecké ze státního podniku Povodí Labe s projekcí unikátních historických fotografií přilákala 112 posluchačů

Trutnov v malířských a grafických dílech ze sbírky Muzea Podkrkonoší

Trutnov v malířských a grafických dílech ze sbírky Muzea Podkrkonoší

Trutnov v malířských a grafických dílech ze sbírky Muzea Podkrkonoší

Vernisáž výstavy

Přední český scénograf a kostýmní výtvarník Jan Vančura

Přední český scénograf a kostýmní výtvarník Jan Vančura. Přednášku Rolanda Günthera navštívilo 51 zájemců

Československý zbrojní průmysl trochu jinak

Československý zbrojní průmysl trochu jinak. Přednáška Václava Němce o úloze Trutnova ve zbrojním programu Československa zaujala 65 posluchačů

Vojenské zeměměřičství

Vojenské zeměměřičství. Přednáška Ing. Radka Wildmanna z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce zaujala 35 posluchačů

Předvánoční odpoledne s koncertem souboru Musica Viva

Předvánoční odpoledne s koncertem souboru Musica Viva z Náchoda, tvořivými dílnami, přednáškami a projekcemi navštívilo kolem 150 zájemců

Kněz a prezident dr. Jozef Tiso

Kněz a prezident dr. Jozef Tiso. Přednáška Mgr. Petra Fuxy z Klubu vojenské historie Trutnov zaujala 65 posluchačů

Já, Konrád, kdysi Mikulášův z Trutnova

Já, Konrád, kdysi Mikulášův z Trutnova. Přednášky a slavnostní prezentace publikace trutnovské kronikářky Mgr. Aleny Křivské se zúčastnilo 62 hostů

Štědrej večer nastal...

Štědrej večer nastal... Tradiční výstava představuje kouzelnou atmosféru Vánoc našich předků v podkrkonošských chalupách i socialistických bytech

Štědrej večer nastal

Štědrej večer nastal. Vernisáž vánoční výstavy přilákala 160 návštěvníků. Vánoční koledy zazpívali malí zpěváci ze ZUŠ Trutnov pod vedením Michala Horáčka

Trutnovský kronikář, novinář, spisovatel a místostarosta Johann Lindemayr

Trutnovský kronikář, novinář, spisovatel a místostarosta Johann Lindemayr. Přednáška Mgr. Romana Reila, vedoucího Státního okresního archivu Trutnov a místopředsedy Společnosti česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše, zaujala 50 posluchačů

Beseda s pamětníky na téma Sametové revoluce v Trutnově

Vzpomínání a besedy na téma Sametové revoluce v Trutnově se zúčastnilo 101 zájemců, včetně starosty města Trutnova a poslance Parlamentu ČR Mgr. Ivana Adamce

Sametová revoluce v Trutnově

Sametová revoluce v Trutnově. Vernisáž výstavy u příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989 navštívilo cca 100 zájemců

Sametová revoluce v Trutnově

Sametová revoluce v Trutnově

Krkonošská výstava Trutnov 1949

Krkonošská výstava Trutnov 1949. Přednášku ředitele muzea PhDr. Vlastimila Málka s projekcí fotografií a dokumentů u příležitosti 70. výročí konání věhlasné akce navštívilo 70 zájemců

Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí

Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí

Historie vojenského mapování a leteckého měřičského snímkování na území českých zemí

Vernisáž výstavy "Historie vojenského mapování a leteckého měřičského snímkování na území českých zemí" navštívilo 75 zájemců a promluvil na ní ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce plk. gšt. Ing. Jan Marša, PhD.

Osobnosti doby vlády krále Václava IV.

Osobnosti doby vlády krále Václava IV. Přednáška kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské zaujala 55 posluchačů

Workshop: Podzimní tvořivé dílny

Podzimní tvořivé dílny pro mateřské školy navštívilo 100 dětí a pedagogů

3x Farský

3x Farský. Výstava Zdeněk Farský st- grafika, Zdeněk Farský ml. - plastika, Pavel Farský - malba

3 x Farský

3 x Farský. Vernisáž výstavy uměleckých prací tří generací výtvarníků z rodiny Farských navštívilo 75 zájemců

Ivo Jahelka: Písničky zpod taláru

Koncert Iva Jahelky, uspořádaný s Městskou knihovnou Trutnov u příležitosti 100. výročí knihovního zákona, zaujal 150 posluchačů

Dny evropského dědictví 2019

Dny evropského dědictví 2019 přitáhly do muzea 300 návštěvníků

Z historie Trutnova-Poříčí

Z historie Trutnova-Poříčí. Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty s projekcí fotografií zaujala 50 posluchačů

Trutnov-Poříčí na historických pohlednicích

Trutnov-Poříčí na historických pohlednicích ze sbírky dr. Jaroslava Drtiny

Trutnov-Poříčí na historických pohlednicích

Trutnov-Poříčí na historických pohlednicích ze sbírky dr. Jaroslava Drtiny - vernisáž výstavy a prezentace nové knihy

Karl Illner - průkopník letectví a spolupracovník konstruktéra Igo Etricha

Karl Illner - průkopník letectví a spolupracovník konstruktéra Igo Etricha. Přednáška Bc. Evy Rennerové z Městského muzea Žacléř zaujala 51 posluchačů

Toč se a vrč, můj kolovrátku

Toč se a vrč, můj kolovrátku

Trutnovská muzejní noc 2019

Trutnovská muzejní noc 2019 - bohatý program od 17.00 do 22.00 hodin (vernisáž výstavy, vystoupení mažoretek, vystoupení pěveckého sboru a tanečního souboru ZUŠ Trutnov, ukázky Tkalcovského muzea Dům pod jasanem, Úpičtí střelci, country skupina Tendr...)

Zasedání a kolokvium Kladské komise historiků

Zasedání a kolokvium Kladské komise historiků, spolupořádané Muzeem Podkrkonoší, proběhlo v Trutnově za účasti 30 polských a českých odborníků

Tzv. Metelkův zákon a jeho vliv na rozvoj českého menšinového školství v oblasti Krkonoš/Podkrkonoší

Tzv. Metelkův zákon a jeho vliv na rozvoj českého menšinového školství v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší. Přednáška ke 100. výročí zákona v podání PhDr. Ondřeje Vašaty zaujala 31 posluchačů

Ženy ve válce 1939-1945 (2. část)

Ženy ve válce 1939-1945 (2. část). Přednášku Vladimíra Víta navštívilo 39 posluchačů

Meč jako průvodce staletími

Meč jako průvodce staletími. Přednáška Václava Němce s ukázkou mečů ze soukromých a muzejních sbírek zaujala 49 posluchačů

Ženy ve válce 1939-1945 (1. část)

Ženy ve válce 1939-1945 (1. část). Přednáška Vladimíra Víta zaujala 49 posluchačů

Beseda s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou

Beseda s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou zaujala 139 zájemců

Írán, potomek Perské říše - mýty a realita

Írán, potomek Perské říše - mýty a realita. Cestopisná přednáška s projekcí fotografií PhDr. Ludmily Žlábkové z Hradce Králové zaujala 63 posluchačů

Patřila jsem k dětem nepřátel Říše...

Patřila jsem k dětem nepřátel Říše... Beseda s pamětnicí Ing. Alenou Staňkovou zaujala 42 návštěvníků

Velikonoční tvořivé dílny (II.)

Velikonoční tvořivé dílny pro mateřské školy (II.)

Velikonoční tvořivé dílny (I.)

Velikonoční tvořivé dílny pro mateřské školy (I.)

Poklady Trutnovska

Poklady Trutnovska. Numismatik PhDr. Vojtěch Brádle z Muzea východních Čech v Hradci Králové představil ve své přednášce významné mincovní depoty regionu. Přednáška zaujala 45 posluchačů

Archeologické výzkumy na Trutnovsku

Archeologické výzkumy na Trutnovsku. Přednášku muzejního archeologa Mgr. Ondřeje Tůmy vyslechlo 45 zájemců

Děti nepřátel říše

Děti nepřátel říše. Vernisáže výstavy o osudech dětí vězněných za války v internačním táboře ve Svatobořicích se zúčastnilo 62 hostů, včetně veterána druhé světové války pplk. v. v. Josefa Svobody

Děti nepřátel Říše

Děti nepřátel Říše. Výstava o internačním táboře ve Svatobořicích, kde byly za války vězněny děti českých odbojářů - pomocníků parašutistů

Putování 2019

Putování 2019. Beseda u příležitosti Světového dne porozumění autismu a zahájení Putování 2019

Mnichovská dohoda, druhá republika a vznik Protektorátu Čechy a Morava

Mnichovská dohoda, druhá republika a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Přednáška prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc., z Ústavu českých dějiny FF UK v Praze k 80. výročí dramatických událostí zaujala 93 posluchačů

Přednáškový podvečer: Novinky v poznání sakrální architektury severovýchodních Čech

Přednáškový podvečer Novinky v poznání sakrální architektury severovýchodních Čech, pořádaný s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Josefově, zaujal 60 posluchačů

Karel Jaromír Erben. Mistr české mytologické balady

Karel Jaromír Erben. Mistr české mytologické balady. Přednáška Bc. Jana Raina z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně zaujala 45 posluchačů

Poklad na jezeře. Pátrání po tajemství Gauleitera Warthelandu Arthura Greisera

Poklad na jezeře. Pátrání po tajemství Gauleitera Warthelandu Arthura Greisera. Přednášku Milana Zachy Kučery navštívilo 80 posluchačů

Krvavý 4. březen 1919 v Československu

Krvavý 4. březen 1919 v Československu. Přednášku historika Muzea Podkrkonoší PhDr. Ondřeje Vašaty navštívilo 71 posluchačů

Dr. Emil Hácha - tragická postava našich národních dějin

Dr. Emil Hácha - tragická postava našich národních dějin. Přednášku PaedDr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic vyslechlo 63 zájemců

Archeologie Trutnovska

Archeologie Trutnovska. Vernisáž archeologické výstavy přilákala 122 návštěvníků. Hrálo hudební uskupení Marta, Irena a Rasputin

Archeologie Trutnovska

Archeologie Trutnovska

Letecký konstruktér Igo Etrich a letec Manfred von Richthofen

Letecký konstruktér Igo Etrich a letec Manfred von Richthofen. Vernisáž výstavy navštívilo 94 zájemců

Letecký konstruktér Igo Etrich a letec Manfred von Richthofen

Letecký konstruktér Igo Etrich a letec Manfred von Richthofen. Výstava o trutnovském leteckém konstruktérovi a leteckém esu první světové války

Válka o bavorské dědictví aneb Bramborová válka (1778-1779)

Válka o bavorské dědictví aneb Bramborová válka (1778-1779). Přednáška Mgr. Petra Fuxy z Klubu vojenské historie Trutnov přilákala 70 posluchačů

Rudolf Tomaštík: Legionář, horák, hraničář, odbojář

Rudolf Tomaštík: Legionář, horák, hraničář, odbojář. Přednášky Ing. Jiřího Kratochvíla a prezentace knihy Ing. J. Kratochvíla, Mgr. J. Juřeny a Ing. T. Pilvouska, Ph.D., se zúčastnilo 68 zájemců

Role Menšího Tábora v husitské revoluci

Role Menšího Tábora v husitské revoluci. Přednáška prof. PhDr. Vladimíra Wolfa zaujala 56 posluchačů

Trutnov v éře první republiky

Trutnov v éře první republiky. Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty přilákala 86 posluchačů

Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.-18. století

Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.-18. století. Přednášky a prezentace knihy Mgr. Františka Jiráska se zúčastnilo 45 zájemců

Jindřich Vlček a další výtvarníci legionáři

Jindřich Vlček a další výtvarníci legionáři. Přednáška ředitele muzea PhDr. Vlastimila Málka

Třicetiletá válka a Krkonoše

Třicetiletá válka a Krkonoše. Přednáška historika Mgr. Jiřího Loudy z Krkonošského muzea ve Vrchlabí zaujala 55 posluchačů

Vánoce s Josefem Ladou. Vernisáž výstavy

Vánoce s Josefem Ladou. Vernisáž výstavy navštívilo téměř 120 zájemců

Vánoce s Josefem Ladou

Vánoce s Josefem Ladou

Císař a král Karel IV., jak jej možná neznáte

Císař a král Karel IV., jak jej možná neznáte. Přednáška kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské u příležitosti 640. výročí od úmrtí císaře a krále Karla IV. zaujala 67 posluchačů

MUDr. Anton Porak (1815–1892), podnikatel, poslanec a starosta města Trutnova v letech 1861–1863

MUDr. Anton Porak (1815–1892), podnikatel, poslanec a starosta města Trutnova v letech 1861–1863. Přednáška Mgr. Romana Reila pořádaná se Společností česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše zaujala 54 posluchačů

Další osmičkové roky

Další osmičkové roky. Přednáška PaedDr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic o méně připomínaných výročích naší historie zaujala 44 posluchačů

Míla Bendová: Pohledy do světa

Míla Bendová: Pohledy do světa. Vernisáž výstavy obrazů trutnovské výtvarnice navštívilo více než 90 zájemců

Míla Bendová: Pohledy do světa

Neklidný podzim 1918 v severovýchodních Čechách aneb Jak se rodilo Československo

Neklidný podzim 1918 v severovýchodních Čechách aneb Jak se rodilo Československo. Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty přilákala 70 posluchačů

Muži 28. října 1918

Muži 28. října 1918. Přednáška Mgr. Jitky Lukáškové k 100. výročí vzniku Československa zaujala 44 posluchačů

Vítězové Bienále horské fotografie

Vítězové Bienále horské fotografie

Vítězové Bienále horské fotografie. Vernisáž výstavy navštívilo cca 100 zájemců z české i polské strany

Třicetiletá válka 1618-1648: Tragédie kontinentálního konfliktu

Třicetiletá válka 1618-1648: Tragédie kontinentálního konfliktu. Poutavá přednáška prof. PhDr. Radka Fukaly, Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zaujala 55 posluchačů

Podíl legií na vzniku Československa

Podíl legií na vzniku Československa. Přednáška Ing. Tomáše Pilvouska, Ph.D., z  Československé obce legionářské - Jednoty Mladá Boleslav přilákala 45 posluchačů

Pak přichází Mnichov

Pak přichází Mnichov. Přednášku PaedDr. Karla Řeháka navštívilo 37 zájemců

Literatura ve světové válce, světová válka v literatuře

Literatura ve světové válce, světová válka v literatuře. Přednášku Bc. Jana Raina navštívilo 24 posluchačů

Srpnové události roku 1968 v Trutnově. Beseda s pamětníky - II. část

Srpnové události roku 1968 v Trutnově. Beseda s pamětníky - II. část (pánové Kopecký, Němec, Moucha, Kačer). Akce se zúčastnilo 32 osob

Trutnovsko 1918-1938

Trutnovsko 1918-1938

Trutnovsko 1918-1938. Vernisáž výstavy k 100. výročí založení republiky a 80. výročí mnichovské zrady

Srpnové události roku 1968 v Trutnově. Beseda s pamětníky I. část

Srpnové události roku 1968 v Trutnově. Beseda s pamětníky I. část (pánové prof. PhDr. Vladimír Wolf, Miloš Trýzna, Josef Tuček, Ladislav Němec a Ivan Fiebinger). Besedu navštívilo 58 osob

Zapomenuté osobnosti české menšiny v Trutnově. II. část. Období 1918–1938. Přednáška PhDr. O. Vašaty

Zapomenuté osobnosti české menšiny v Trutnově. II. část. Období 1918–1938. Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty zaujala 26 posluchačů

Trutnov - mrtvé město. Dramatické události srpna 1968

Trutnov - mrtvé město. Dramatické události srpna 1968

Trutnov - mrtvé město. Dramatické události srpna 1968. Vernisáž výstavy k 50. výročí

Vladimír Junek, nežádoucí novinář

Vladimír Junek, nežádoucí novinář: Přednášku Mgr. Vladimíry Junkové, spojenou s prezentací nové publikace, navštívilo 26 zájemců

Zbraně z muzejní sbírky

Zbraně z muzejní sbírky. Vernisáž výstavy

Zbraně z muzejní sbírky. Vernisáž výstavy proběhla v rámci Trutnovské muzejní noci za účasti členů Klubu vojenské historie Trutnov

Trutnovská muzejní noc 2018

Trutnovská muzejní noc 2018 nabídla opět zajímavý program v netradiční otevírací době a prohlídky muzea zdarma

Založení a pád horských JZD v Krkonoších

Založení a pád horských JZD v Krkonoších. Přednáška Mgr. Libora Duška, Ph.D. z Krkonošského muzea ve Vrchlabí přilákala 34 posluchačů

Horská pastvinářská družstva na okrese Trutnov 1946–1949

Horská pastvinářská družstva na okrese Trutnov 1946–1949. Přednáška PhDr. Tamary Novákové zaujala 40 posluchačů

Projekce filmů o odbojářích ing. Karlu Hoškovi a pplk. v.v. Josefu Svobodovi

Projekce filmů o odbojářích ing. Karlu Hoškovi a pplk. v.v. Josefu Svobodovi přilákala 55 zájemců

Projekce fotografií: Konec druhé světové války ve Dvoře Králové nad Labem

Projekce fotografií na téma "Konec druhé světové války ve Dvoře Králové nad Labem" představila mnohé dosud neznámé fotografie z května 1945 a následujících týdnů po válce

Prezentace knihy odbojáře plk. in memoriam Jaroslava Udatného

Prezentace knihy příslušníka čs. zahraničního odboje plk. in memoriam Jaroslava Udatného. Zdařilé akce se zúčastnilo 45 osob

Profesionální divadelní scéna v Trutnově 1948-1958

Profesionální divadelní scéna v Trutnově 1948-1958. Vernisáž výstavy ke dvěma divadelním výročím

Profesionální divadelní scéna v Trutnově 1948-1958. Vernisáž výstavy ke dvěma divadelním výročím přilákala na 80 zájemců

Poslední rok v životě Karla Čapka

Poslední rok v životě Karla Čapka. Přednášku dr. Karla Řeháka k 80. výročí úmrtí Karla Čapka vyslechlo 40 posluchačů

Josef Mühlberger známý, neznámý

Josef Mühlberger známý, neznámý. Přednášku Rolanda Günthera ke 115. výročí narození trutnovského spisovatele německé národnosti navštívilo 44 posluchačů

Konec tradičního hospodaření v Krkonoších?

Konec tradičního hospodaření v Krkonoších? Výstava o proměnách zemědělství po roce 1945

Konec tradičního hospodaření v Krkonoších?

Konec tradičního hospodaření v Krkonoších? Vernisáž výstavy o proměnách zemědělství po roce 1945

Zapomenuté osobnosti z řad české menšiny v Trutnově (I. část - do roku 1918)

Zapomenuté osobnosti z řad české menšiny v Trutnově před rokem 1918. Přednášku PhDr. Ondřeje Vašaty vyslechlo 48 zájemců

Sokolovo 1943

Sokolovo 1943. Přednáška Vladimíra Víta o diskutované kapitole čs. vojenské historie zaujala 62 posluchačů

Beseda s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou

Beseda s herečkou Ivankou Devátou. Beseda, jejímž hlavním pořadatelem ve spolupráci s muzeem byla Městská knihovna Trutnov, přivedla do muzea 154 zájemců

Drobné památky na Trutnovsku, Královédvorsku a Świdnicku

Drobné památky na Trutnovsku, Královédvorsku a Świdnicku. Přednáška Ing. Güntera Fiedlera a Vlastimila Grofa spjatá s prezentací publikace upoutala 75 zájemců

Objevovat zapomenuté - připomínat mizející

Objevovat zapomenuté - připomínat mizející. Přednáška montánního badatele a publicisty Václava Jiráska s promítáním fotografií o regionálním hornictví zaujala 70 posluchačů

Hitlerovi spojenci

Hitlerovi spojenci. Přednáška Mgr. Petra Fuxy z Klubu vojenské historie Trutnov přilákala 78 posluchačů

Události v únoru 1948 na Trutnovsku

Události v únoru 1948 na Trutnovsku. Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty, připravená u příležitosti 70. výročí komunistického převratu, zaujala 62 posluchačů

A máme republiku

A máme republiku. Přednáška dr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic o přelomových událostech před 100 lety zaujala 44 posluchačů

Miloš Vojíř: Fotografie

Miloš Vojíř: Fotografie. Výstava uspořádaná k 80. narozeninám věhlasného fotografa, působícího v minulosti i v Trutnově

Miloš Vojíř: Fotografie

Vernisáž výstavy fotografií (aktů) z tvorby Miloše Vojíře, které se zúčastnilo 114 hostů, doprovodili Jindřich Ptáček na violoncello a Ludmila Forbelská na housle

Sovětští hospodářští poradci v Československu v 50. letech 20. století

Sovětští hospodářští poradci v Československu v 50. letech 20. století. Přednáška prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě přilákala 59 zájemců

Hornictví méně známé

Hornictví méně známé

Hornictví méně známé. Vernisáž výstavy z historie hornictví v regionu s využitím dokumentační tvorby montánního badatele Václava Jiráska

Poražení, ztracení a zapomenutí?

Poražení, ztracení a zapomenutí? Přednáška ředitele Parlamentní knihovny PhDr. Ondřeje Tikovského, Ph.D. o osudech účastníků českého stavovského povstání 1618–1620 po bitvě na Bílé hoře přilákala 81 posluchačů

Jan Lucemburský

Jan Lucemburský. Přednáška kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské o prvním Lucemburkovi na českém trůnu (1310–1346), otci císaře Karla IV., přilákala 65 posluchačů

To bývaly na Trutnovsku zimy...

To bývaly na Trutnovsku zimy... Projekci fotografií s komentářem PhDr. Ondřeje Vašaty navštívilo 46 zájemců

Hrady Trutnovska - Zámky Trutnovska - Chalupy Trutnovska

Hrady Trutnovska - Zámky Trutnovska - Chalupy Trutnovska. Nové historické expozice Muzea Podkrkonoší v Trutnově

Předvánoční odpoledne v muzeu

Předvánoční odpoledne v muzeu

Prezentace knihy veršů Karla Řeháka

Prezentace knihy veršů Karla Řeháka s názvem "Než dozní" se zúčastnilo kromě starostů města Úpice Radima Fryčky a obce Malé Svatoňovice Vladimíra Provazníka dalších více než 40 zájemců

Maroko - brána do Afriky. Cestopisná přednáška Mgr. Tomáše Plecháče

Maroko - brána do Afriky. Cestopisnou přednášku Mgr. Tomáše Plecháče navštívilo 52 posluchačů

Vánoce v muzeu. Vánoční dárky pro zimní radovánky

Vánoce v muzeu. Vánoční dárky pro zimní radovánky - výstava

Vánoce v muzeu: Vánoční dárky pro zimní radovánky...

Vánoce v muzeu: Vánoční dárky pro zimní radovánky. Vernisáž výstavy s vánoční a zimní tematikou, za doprovodu trutnovského tělesa H-kvintet, navštívilo cca 100 zájemců

Beseda s hercem Robertem Jaškówem

Besedy s hercem Robertem Jaškówem, absolventem trutnovského gymnázia, který prožil dětství v Peci pod Sněžkou, se zúčastnilo 135 zájemců

Zvláštnosti lidského těla. Výstava voskových figurín

Zvláštnosti lidského těla. Unikátní výstavu voskových figurín navštívilo během šesti dnů na 800 návštěvníků

Trutnovský architekt a stavitel Konrád Kühn. Přednáška Mgr. Romana Reila

Trutnovský architekt a stavitel Konrád Kühn. Přednášku Mgr. Romana Reila, pořádanou se Společností česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše, navštívilo 66 posluchačů

Vratislavia - Wroclaw - Breslau. Přednáška Mgr. Petra Fuxy

Vratislavia - Wroclaw - Breslau. Přednášku Mgr. Petra Fuxy navštívilo 93 posluchačů

Architektura 20. a 30. let 20. století v Trutnově. Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty

Architektura 20. a 30. let 20. století v Trutnově. Přednášku PhDr. Ondřeje Vašaty navštívilo 75 posluchačů

Rukopis královédvorský v zrcadle věků. Přednáška Bc. Jana Raina

Rukopis královédvorský v zrcadle věků. Přednášku Bc. Jana Raina, uspořádanou k 200. výročí od nalezení rukopisu, navštívilo 75 posluchačů

O Karlu Čapkovi, dívce z Křižanova a jízdním kole. Přednáška PaedDr. Karla Řeháka

O Karlu Čapkovi, dívce z Křižanova a jízdním kole. Přednáška PaedDr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic

Sněžka a její okolí na historických pohlednicích a jejich předchůdcích (1873-1945)

Sněžka a její okolí na historických pohlednicích a jejich předchůdcích (1873-1945)

Sněžka a její okolí na historických pohlednicích a jejich předchůdcích 1873–1945

Sněžka a její okolí na historických pohlednicích a jejich předchůdcích 1873–1945. Vernisáž výstavy přilákala 115 návštěvníků

Zikmund Lucemburský. Přednáška kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské

Zikmund Lucemburský. Přednáška kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské

Česko-německé dny v Trutnově - projekce starých fotografií Trutnova v muzeu

Česko-německé dny v Trutnově - projekce starých fotografií Trutnova v muzeu

Výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov

Výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov s hostem akademickým sochařem Petrem Novákem z Jaroměře

Výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov

Výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov s hostem ak. soch. Petrem Novákem z Jaroměře

Odhalení sousoší Tanec smrti v trutnovském městském parku

U příležitosti DED 2017 proběhla v městském parku slavnostní akce pořádaná městem Trutnovem

Dny evropského dědictví a přednáška Významné osobnosti Trutnova

V rámci DED 2017 si muzeum za dva dny prohlédlo celkem 421 návštěvníků, přednášku PhDr. Vašaty navštívilo 40 posluchačů

Starosta Mgr. Ivan Adamec a zástupci státní a městské policie na návštěvě v muzeu

Muzeu byla předána do sbírky společná fotografie příslušníků Policie ČR a Městské policie Trutnov, která je unikátním dokumentem pro budoucí generace a zároveň navazuje na podobné skupinové fotografie v muzejní sbírce z 1. poloviny 20. století. Děkujeme!

Trutnovské hospody, restaurace a vinárny

Trutnovské hospody, restaurace a vinárny - výstava

Trutnovské hospody, restaurace a vinárny

Trutnovské hospody, restaurace a vinárny. Vernisáž výstavy o podnicích, kterých bylo počátkem 20. století v Trutnově více než šest desítek

Trutnovská muzejní noc 2017

Trutnovská muzejní noc - program zakončení prvního pololetí muzejních akcí roku 2017 přilákal přes 350 návštěvníků

Pojedeme k vodě?

Pojedeme k vodě? Projekce fotografií koupališť Trutnova a okolí s výkladem PhDr. Ondřeje Vašaty

Lidová strava v minulosti

Lidová strava v minulosti. Přednáška muzejní pracovnice Mgr. Jitky Lukáškové

Život a dílo Uffo Horna

Život a dílo Uffo Horna. Přednáška muzejní pracovnice Bc. Markéty Pavlisové

Domky na předměstích Trutnova, které odvál čas

Domky na předměstích Trutnova, které odvál čas. Projekce s průvodním slovem historika PhDr. Ondřeje Vašaty

Etnografické zajímavosti ze sbírky trutnovského muzea

Etnografické zajímavosti ze sbírky trutnovského muzea. Přednáška muzejní pracovnice Petry Sauerové s ukázkami etnografických artefaktů

Uffo Horn: Trutnovský rodák, spisovatel a revolucionář. Výstava k 200. výročí narození

Uffo Horn: Trutnovský rodák, spisovatel a revolucionář. Výstava k 200. výročí narození

Uffo Horn: Trutnovský rodák, spisovatel a revolucionář

Uffo Horn: Trutnovský rodák, spisovatel a revolucionář. Vernisáž výstavy u příležitosti 200. výročí narození Uffo Horna

Z historie živelních katastrof v Trutnově

Z historie živelních katastrof v Trutnově. Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty s projekcí dobových vyobrazení a fotografií přilákala 56 posluchačů

Rudá armáda na Trutnovsku v roce 1945

Rudá armáda na Trutnovsku v roce 1945. Přednášku PhDr. Ondřeje Vašaty s projekcí dobových fotografií navštívilo 88 zájemců

Archeologické výzkumy trutnovského muzea v letech 2014–2016

Archeologické výzkumy trutnovského muzea v letech 2014–2016. Přednáška muzejního archeologa Mgr. Ondřeje Tůmy představila řadu unikátních nálezů a zajímavých poznatků z pravěku, středověku a novověku Trutnovska

Krvavé léto 1945

Krvavé léto 1945. Přednáška publicisty, držitele ceny Magnesia Litera a ředitele nakladatelství Academia pana Jiřího Padevěta o násilí páchaném po osvobození 1945 v českých zemích

Klenoty královského Krakova

Klenoty královského Krakova. Přednáška PhDr. Ludmily Žlábkové z Hradce Králové o nádherném polském městě, zapsaném na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, se zajímavými památkami a bohatou historií

Strašlivá povodeň v Krkonoších roku 1897

Strašlivá povodeň v Krkonoších roku 1897. Výstava u příležitosti 120. výročí katastrofální události s mnoha desítkami mrtvých a obrovskými hmotnými škodami

Strašlivá povodeň v Krkonoších roku 1897

Strašlivá povodeň v Krkonoších roku 1897. Vernisáže výstavy o již téměř zapomenuté události, která nemá v Trutnově a nejbližším okolí 120 let obdoby, se zúčastnilo cca 100 návštěvníků

40 let činnosti Klubu vojenské historie Trutnov

40 let činnosti Klubu vojenské historie Trutnov. Přednáška Petra Kopeckého a Petra Fuxy

Vernisáž výstavy z tvorby trutnovského výtvarníka Miloslava Lhotského

Vernisáže výstavy z tvorby trutnovského výtvarníka Miloslava Lhotského u příležitosti jeho 85. narozenin se zúčastnilo 137 hostů, hudební doprovod zajistili žáci ZUŠ Trutnov pod vedením paní učitelky Drahomíry Tvrdíkové

Miloslav Lhotský: Výběr z tvorby

Miloslav Lhotský: Výběr z tvorby

80 let v Trutnově: Vzpomínání Rolanda Günthera (II. část - závěr)

80 let v Trutnově: Vzpomínání Rolanda Günthera (II. část - závěr)

Dramatický rok 1956

Dramatický rok 1956. Přednáška Mgr. Petra Fuxy z Klubu vojenské historie Trutnov

Odboj v Podkrkonoší v roce 1942

Odboj v Podkrkonoší v roce 1942. Přednáška PaedDr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic o dramatických událostech před 75 lety

Poklady hořící haldy dolu Ignác u Markoušovic

Poklady hořící haldy dolu Ignác u Markoušovic. Přednáška montánního badatele a publicisty Václava Jiráska

Válka nad Krkonošemi

Válka nad Krkonošemi. Přednáška Vladimíra Víta zaměřená na letecké havárie v našem regionu během druhé světové války přilákala přes 130 posluchačů

Luzon - srdce Filipín

Luzon - srdce Filipín. Cestopisná přednáška s promítáním fotografií Mgr. Tomáše Plecháče

Ingerence / Ingerencje

Ingerence / Ingerencje. Výstava fotografií českých a polských autorů v rámci polsko-českého přeshraničního projektu realizovaného s Jeleniogórskim Centrem Kultury

Ingerence / Ingerencje

Ingerence / Ingerencje. Polsko-česká fotografická výstava

Trutnov 50. a 60. let očima fotografa Bedřicha Máje

Trutnov 50. a 60. let očima fotografa Bedřicha Máje. Projekce unikátních fotografií s doprovodným slovem PhDr. Ondřeje Vašaty

Wenzel Labus (1888-1939): Z tvorby trutnovského malíře

Wenzel Labus (1888–1939): Z tvorby trutnovského malíře

Vernisáž výstavy z díla německého výtvarníka Wenzela Labuse doprovodila hudební formace Electrum Magicum ve složení: Vojta Lábus, Karel Čapek, Robert Fürbacher

80 let v Trutnově

80 let v Trutnově: Vzpomínání Rolanda Günthera na život v Trutnově relativně dávném i nedávném

Božena Němcová milující

Božena Němcová milující. Přednáška PaedDr. Karla Řeháka o naší slavné spisovatelce, jak ji neznáme

Návštěva prezidenta Zápotockého u příležitosti otevření nové poříčské elektrárny v lednu 1957

Návštěva prezidenta Antonína Zápotockého u příležitosti otevření nové poříčské elektrárny v lednu 1957. Přednáška s projekcí historika dr. Ondřeje Vašaty připomenula i další cesty Antonína Zápotockého na Trutnovsko

Trutnov ve starých fotografiích, díl VII - Dolní a Horní Staré Město

Trutnov ve starých fotografiích, díl VII - Dolní a Horní Staré Město. Projekce historických fotografií s výkladem historika muzea PhDr. Ondřeje Vašaty

Vernisáž vánoční výstavy Nesem vám noviny...

Vernisáž vánoční výstavy Nesem vám noviny..., která představuje především betlémy z muzejních i soukromých sbírek

Předvánoční odpoledne v muzeu

VIII. ročník akce Předvánoční odpoledne v muzeu nabídnul opět bohatý adventní program s koncerty a vernisáží výstavy betlémů Nesem vám noviny...

Trutnovský starosta a významný rodák MUDr. Josef Flögl (1844–1894). Přednáška Mgr. Romana Reila

Trutnovský starosta a významný rodák MUDr. Josef Flögl (1844–1894). Přednáška vedoucího Státního okresního archivu Trutnov Mgr. Romana Reila. Pořádáno se Společností česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše

Prezentace 22. svazku sborníku Krkonoše - Podkrkonoší a přednáška Ing. G. Fiedlera

Prezentace 22. svazku sborníku Krkonoše - Podkrkonoší a přednáška Ing. Güntera Fiedlera o novinkách v oblasti poznání starých map a plánů Trutnova

Kaleidoskop s Janem Rejžkem (pořádáno s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově)

Kaleidoskop s Janem Rejžkem (pořádáno s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově). Pořad známého hudebního a filmového kritika Jana Rejžka

Beseda o historii basketbalu v Trutnově

Beseda o historii basketbalu v Trutnově u příležitosti oslav 70. výročí založení basketbalového oddílu

Pozdravy z Ameriky

Vernisáž výstavy Pozdravy z Ameriky - pohlednice posílané Františkem Šmídtem na Trutnovsko ze zámoří ve 20. a 30. letech 20. století

Mgr. Alena Křivská: Devatero řemesel Jaroslava City

Mgr. Alena Křivská: Devatero řemesel Jaroslava City. Přednáška o životě a díle známého malíře a ilustrátora Jaroslava City

Projekce fotografií a dokumentů k historii železnice v Trutnově

Projekce fotografií a dokumentů k historii železnice v Trutnově, spojená s besedou s Ing. Janem Jörkou a Jiřím Beranem

Starší sestra slavných bratrů. Přednáška PaedDr. Karla Řeháka o Heleně Čapkové

Starší sestra slavných bratrů. Přednáška PaedDr. Karla Řeháka o Heleně Čapkové u příležitosti jejích letošních životních výročí (1886–1961)

Památky a jejich osudy

Památky a jejich osudy: Vernisáž výstavy fotografií vybraných památek Trutnovska, pořádané se Společností ochránců památek ve východních Čechách a Fotoklubem Omega z Hradce Králové

Památky a jejich osudy

Památky a jejich osudy. Výstava fotografií pořádaná se Společností ochránců památek ve východních Čechách a Fotoklubem Omega z Hradce Králové

70 let pod koši: Z historie basketbalu v Trutnově 1946–2016

70 let pod koši: Z historie basketbalu v Trutnově 1946–2016. Výstava pořádaná s BK LOKO Trutnov

70 let pod koši: Z historie basketbalu v Trutnově 1946–2016

70 let pod koši: Z historie basketbalu v Trutnově 1946–2016. Vernisáž výstavy u příležitosti 70. výročí organizovaného basketbalu v Trutnově

Prezentace nové publikace o hraničářích z Krkonoš

Slavnostní prezentace nové publikace - katalogu k muzejní výstavě Hraničáři z Krkonoš

Pomníky na válku 1866 v Trutnově a okolí

Pomníky na prusko-rakouskou válku 1866 v Trutnově a okolí. Projekce historických fotografií s průvodním slovem historika PhDr. Ondřeje Vašaty

Dny evropského dědictví 2016

V rámci Dnů evropského dědictví 2016 si probíhající muzejní výstavy za víkend zdarma prohlédlo na 500 návštěvníků, připraven byl i doprovodný program v podobě projekce historických fotografií a vyobrazení pomníků na válku 1866 s průvodním slovem historika

Vernisáž výstavy Z historie železnice v Trutnově

Vernisáž výstavy o historii železnice v Trutnově (spolupořadatel: České dráhy, a. s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová, provozní jednotka Trutnov) se konala u příležitosti 145. výročí založení lokomotivního depa v Trutnově (1871–2016)

Z historie železnice v Trutnově - výstava

Z historie železnice v Trutnově. Výstava je pořádána u příležitosti 145. výročí založení lokomotivního depa v Trutnově

Procházka po památkách a zajímavostech Vnitřního Města

Procházka po památkách a zajímavostech Vnitřního Města s historikem PhDr. Ondřejem Vašatou se konala u příležitosti ukončení muzejních akcí naplánovaných na první pololetí 2016

1866: Vítězství Rakušanů u Trutnova a tzv. Trutnovská zrada v prusko-rakouské válce

Vernisáž výstavy

1866: Vítězství Rakušanů u Trutnova a tzv. Trutnovská zrada v prusko-rakouské válce

1866: Vítězství Rakušanů u Trutnova a tzv. Trutnovská zrada v prusko-rakouské válce. Výstava u příležitosti 150. výročí

Prusko-rakouská válka 1866 ve východních Čechách

Prusko-rakouská válka 1866 ve východních Čechách. Přednáška Mgr. Petra Fuxy a Petra Kopeckého z Klubu vojenské historie Trutnov

60 let fotoklubu KDÚ: Beseda s bývalými a současnými členy

Beseda s bývalými a současnými členy u příležitosti 60. výročí založení trutnovského fotoklubu KDÚ

Z filmové kroniky Trutnova

Z filmové kroniky Trutnova: Projekce filmů Eduarda Čapka z 60. až 80. let 20. století

Hraničáři z Krkonoš

Hraničáři z Krkonoš. Vernisáž výstavy o elitním vojenském útvaru, který měl na starosti obranu státní hranice a kasárna v Trutnově, Vrchlabí a Broumově

Trutnovská muzejní noc 2016

Trutnovská muzejní noc 2016 přilákala do muzea několik stovek návštěvníků a její součástí bylo slavnostní předání hraničářského praporu na Krakonošově náměstí

Hraničáři z Krkonoš

Hraničáři z Krkonoš. Výstava o elitním vojenském útvaru, který měl na starosti obranu státní hranice a kasárna v Trutnově, Vrchlabí a Broumově

Prezentace nové knihy: Dopisy Josefa Čapka a Oswalda Jillicha z koncentračního tábora Sachsenhausen

Knižní edici dopisů odeslaných J. Čapkem a O. Jillichem z koncentračního tábora Sachsenhausen do Žacléře a do Prahy, jejímž autorem je Doz. Dr. Werner Baier z Německa, představila v muzeu předsedkyně OV ČSBS Trutnov Danuta Šulcová

Projekce filmového dokumentu o prof. PhDr. Vladimíru Wolfovi

Představení filmového dokumentu o prof. PhDr. Vladimíru Wolfovi bylo spjato s besedou s prof. Wolfem doprovázenou projekcí unikátních snímků z jeho osobního archivu, dále k dokumentu promluvili starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec a filmař Jiří Středa

Konec druhé světové války na Úpicku

S koncem druhé světové války na Úpicku před 71 lety seznámil posluchače přednášející Bc. Josef Cabadaj z Úpice, který připomenul nejen dramatické okamžiky května 1945 v regionu, ale promítl i řadu zajímavých dobových fotografií

Staré trutnovské fabriky

Staré trutnovské fabriky. Průmyslové závody na historických fotografiích a pohlednicích do roku 1950

Staré trutnovské fabriky

Vernisáž výstavy "Staré trutnovské fabriky. Průmyslové závody na historických fotografiích a pohlednicích do roku 1950"

Oběti Osvětimi a popírači holocaustu

Oběti Osvětimi a popírači holocaustu. Přednáška PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D., a beseda s přeživší osvětimskou vězenkyní paní Evou Liškovou

Fürbacher & Fürbacher. Výstava obrazů zapomenutého trutnovského malíře a jeho pravnuka

Fürbacher & Fürbacher. Výstava obrazů zapomenutého trutnovského malíře Josefa Fürbachera a jeho pravnuka Roberta

Fürbacher & Fürbacher

Fürbacher & Fürbacher. Vernisáž výstavy obrazů zapomenutého trutnovského malíře Josefa Fürbachera a jeho pravnuka Roberta

Národní obec fašistická na Úpicku

Národní obec fašistická na Úpicku. Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty

Na motorce severním Vietnamem

Na motorce severním Vietnamem. Přednáška PhDr. Ludmily Žlábkové o pozoruhodné, ale námi poměrně málo poznané zemi

PhDr. Ivo Rejchrt: Královédvorská bartolomějská noc 1885

Královédvorská bartolomějská noc 1885. Přednáška PhDr. Ivo Rejchrta o známém nacionálním konfliktu Čechů s Němci, události, která nabyla celostátního významu

Mgr. Petr Fuxa: Werwolf 1945 na Trutnovsku a Broumovsku. Skutečnost, nebo mýtus?

Werwolf 1945 na Trutnovsku a Broumovsku. Skutečnost, nebo mýtus? Přednáška Mgr. Petra Fuxy z Klubu vojenské historie Trutnov

Ing. Jakub Šimurda, DiS.: Velké šelmy Krkonoš

Velké šelmy Krkonoš. Přednáška přírodovědce Ing. Jakuba Šimurdy, DiS., z Krkonošského muzea ve Vrchlabí o medvědech. vlcích, rysech atd.

Miloš Trýzna: Obrázky a kresby jen tak pro radost

Miloš Trýzna: Obrázky a kresby jen tak pro radost. Výstavay známého trutnovského malíře u příležitosti jeho letošního životního jubilea

Vernisáž výstavy obrazů a kreseb Miloše Trýzny

Vernisáž výstavy obrazů a kreseb Miloše Trýzny

S Antonínem Justem o psaní kroniky, básní a o životě

S Antonínem Justem o psaní kroniky, básní a o životě. Beseda s dlouholetým kronikářem města Trutnova, který letos oslaví neuvěřitelné 95. narozeniny

Vernisáž výstavy fotografií: 60 let fotoklubu KDÚ Trutnov - výběr z tvorby

Vernisáž výstavy fotografií: 60 let fotoklubu KDÚ Trutnov - výběr z tvorby současných i bývalých členů známého fotoklubu, jehož dějiny zdobí řada ocenění z fotografických soutěží

Fotografie: 60 let fotoklubu KDÚ Trutnov

Fotografie: 60 let fotoklubu KDÚ Trutnov

Od Berlína a Hirošimy k naší současnosti (II. část)

Od Berlína a Hirošimy k naší současnosti (II. část). Přednáška PaedDr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic

Trutnov ve starých fotografiích - díl VI: Poříčí u Trutnova

Trutnov ve starých fotografiích - díl VI. - Poříčí u Trutnova. Projekce historických fotografií s průvodním slovem PhDr. Ondřeje Vašaty

My, Karel IV., z boží milosti císař a král

My, Karel IV., z boží milosti císař a král. Přednáška muzejní pracovnice a kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské k 700. výročí narození Karla IV. (1316–2016)

Stanislav Motl: Sláva a prokletí Lídy Baarové

Sláva a prokletí Lídy Baarové. Projekce dokumentu o proslulé české herečce s pohnutým životním osudem a beseda se Stanislavem Motlem

Roland Günther: Výtvarníci Trutnovska (III. část)

Výtvarníci Trutnovska (III. část).Přednáška Rolanda Günthera s ukázkami vybraných děl regionálních malířů

Mgr. Tomáš Buka: Osídlování Trutnovska po květnu 1945

Mgr. Tomáš Buka: Osídlování Trutnovska po květnu 1945

Dr. Karel Řehák: Od Berlína a Hirošimy k naší současnosti (I. část)

Od Berlína a Hirošimy k naší současnosti - I. část přednášky širokého časového záběru sledovala hlavní linku světových událostí od konce druhé světové války do pádu berlínské zdi v roce 1989

Předvánoční setkání s P. Janem Rybářem

Předvánoční setkání s P. Janem Rybářem, vzácným a moudrým člověkem

Vernisáž výstavy: Trutnov pod sněhovou peřinou

Vernisáž výstavy: Trutnov pod sněhovou peřinou. Zimní fotografie a pohlednice Trutnova z 19. a 20. století

Předvánoční odpoledne v muzeu

Předvánoční odpoledne v muzeu - vernisáž zimní výstavy, koncerty, módní přehlídka historických kožichů KARA a mnoho jiné zábavy

Trutnov pod sněhovou peřinou

Trutnov pod sněhovou peřinou - výstava starých fotografií se zimní atmosférou

Krkonošské Vánoce: Co jsem se smutnej natěšil...

Krkonošské Vánoce - Co jsem se smutnej natěšil... Přednáška PaedDr. Jana Luštince, ředitele Krkonošského muzea v Jilemnici

Výstava: Emil Schwantner - sochařský génius z Trutnovska

Výstava Emil Schwantner - sochařský génius z Trutnovska se koná u příležitosti umělcova 125. výročí narození a 60. výročí úmrtí

Emil Schwantner - sochařský génius z Trutnovska

Emil Schwantner - sochařský génius z Trutnovska. Vernisáž výstavy uspořádané u příležitosti 125. výročí umělcova narození (1890) a 60. výročí úmrtí (1956)

Vzpomínání na Karu

Vzpomínání na Karu. Beseda s Josefem Vikem, bývalým dlouholetým výtvarníkem a vedoucím reklamy a propagace podniku KARA, se konala u příležitosti nedávno proběhlé výstavy o tomto podniku

Na kus řeči o zušce, lidušce a hudebce...

Na kus řeči o zušce, lidušce a hudebce... Přátelské setkání a vzpomínání s pamětníky, učiteli, absolventy, žáky a příznivci ZUŠ Trutnov u příležitosti 70. výročí školy, výstavy „Uměním k radosti

Úžasný Ázerbájdžán!

Úžasný Ázerbájdžán! Projekci stejnojmenného filmu uvedla a doplnila slovem Bc. Pavlína Haufová z Trutnova, členka neziskové organizace Nesehnutí

Mgr. Alena Křivská: Nejstarší kostely trutnovského vikariátu, jejich patrocinia a světci

Nejstarší kostely trutnovského vikariátu, jejich patrocinia a světci v nich vyobrazení. Přednáška muzejní pracovnice a badatelky Mgr. Aleny Křivské

Tomáš Houška: Vznik Československé republiky a osobnost Edvarda Beneše

Vznik ČSR a osobnost Edvarda Beneše. Přednáška známého spisovatele a filmaře Tomáše Houšky za osobní účasti příbuzné našeho druhého prezidenta paní Gabriely Houškové-Benešové

Důlní záchranáři VUD a jejich působení v zemětřesením postižené Arménii

Důlní záchranáři VUD a jejich působení v zemětřesením postižené Arménii. Přednáška s projekcí Václava Jiráska proběhla u příležitosti 30. výročí založení OBZS Odolov

Výstava: Uměním k radosti

Uměním k radosti - 70 let Základní umělecké školy Trutnov (1945–2015)

Vernisáž výstavy Uměním k radosti: 70. výročí založení ZUŠ Trutnov

70. výročí založení Základní umělecké školy Trutnov (1945–2015). Vernisáž výstavy a slavnostní představení jubilejního almanachu ZUŠ Trutnov

Mezinárodní konference o trutnovském spisovateli Josefu Mühlbergerovi (1903–1985)

Ve Společenském centru UFFO v Trutnově se konala česko-německá konference o význačném trutnovském spisovateli, na které přednesli dva příspěvky též pracovníci našeho muzea

PaedDr. Karel Řehák: To byl Jan Masaryk

To byl Jan Masaryk. Přednáška PaedDr. Karla Řeháka, místopředsedy Společnosti bratří Čapků v Malých Svatoňovicích o význačné, avšak i svým způsobem rozporuplné osobnosti našich dějin

Vojenské využití Libavského sedla v dějinách

Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty realizovaná Muzeem Podkrkonoší v rámci udržitelnosti mikroprojektu Historickým poznáním k užší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis v Muzeu Tkactwa w Kamiennej Górze

Výstava: KARA Trutnov - gigant československého kožešnického průmyslu

KARA Trutnov - gigant československého kožešnického průmyslu

Vernisáž výstavy: KARA Trutnov - gigant československého kožešnického průmyslu

KARA Trutnov - gigant československého kožešnického průmyslu. Vernisáž výstavy za osobní účasti premiéra České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky

Přednáška historika Mgr. Ondřeje Vašaty: Trutnovské památky v proměnách času

Přednáška historika Mgr. Ondřeje Vašaty: Trutnovské památky v proměnách času

Dny evropského dědictví 2015

Dny evropského dědictví 2015 - volné prohlídky muzea a doprovodný program

Lidé jako dobytek: Gross-Rosen 1940-1945

Slavnostní zahájení výstavy

Gross-Rosen 1944–1945. Historie jen zdánlivě vzdálená

Přednáška Mgr. Vlastimila Málka v rámci udržitelnosti mikroprojektu Historickým poznáním k užší spolupráci Euroregionu Glacensis

Lidé jako dobytek: Gross-Rosen 1940-1945. Historie, která se nás týká

Lidé jako dobytek: Gross-Rosen 1940-1945. Historie, která se nás týká

Rekordy světa dinosaurů

Rekordy světa dinosaurů. Přednáška věhlasného popularizátora paleontologie Mgr. Vladimíra Sochy z Hradce Králové

Skautská lilie

Historie a současnost skautského hnutí na Trutnovsku

Trutnovská muzejní noc 2015

Trutnovská muzejní noc 2015 přinese bohatý program, zaměřený na historii a současnost skautingu na Trutnovsku, dále vystoupení mažoretek, projekci filmu a koncertní vystoupení

Koncert známého písničkáře Miroslava Palečka

Koncert známého písničkáře Miroslava Palečka v rámci Trutnovské muzejní noci 2015

Skautská lilie

Skautská lilie. Vernisáž výstavy o historii a současnosti skautského hnutí na Trutnovsku

Trutnov ve starých fotografiích - díl V. Kryblice

Trutnov ve starých fotografiích - díl V. Kryblice. Projekce historických fotografií s výkladem Mgr. Ondřeje Vašaty

Lidové pověsti, jejich místo v životě našich předků a dnes

Lidové pověsti, jejich místo v životě našich předků a dnes. Přednáška muzejní pracovnice, badatelky a sběratelky lidových pověstí Mgr. Aleny Křivské

Poválečné vysídlení německého obyvatelstva z Trutnovska

Poválečné vysídlení německého obyvatelstva z Trutnovska. Přednáška historika Mgr. Jakuba Janovce o pohnutých událostech v letech 1945–1946

Antonín Just vzpomíná na 30. a 40. léta

Beseda s trutnovským kronikářem, historikem a básníkem

Pohnutý rok 1945 v Trutnově

Přednáška historika Mgr. Ondřeje Vašaty o téměř neznámých okolnostech osvobození Trutnova

Setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou

Setkání s historikem, etnografem a spisovatelem PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc., autorem historických románů, pořádané s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově

Druhá světová válka a Trutnovsko

Druhá světová válka a Trutnovsko. Výstava u příležitosti 70. výročí osvobození

Druhá světová válka a Trutnovsko

Druhá světová válka a Trutnovsko. Vernisáž výstavy u příležitosti 70. výročí osvobození

Taková byla druhá světová válka

Taková byla druhá světová válka. Přednáška dr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic u příležitosti 70. výročí konce II. světové války

Americká mise do Velichovek 8. května 1945

Americká mise do Velichovek 8. května 1945. Přednáška Mgr. Petra Fuxy z Klubu vojenské historie Trutnov o působení americké armády v Čechách roku 1945 a méně známých skutečnostech z konce války

Beseda s plukovníkem v. v. Pavlem Švecem, válečným veteránem z II. světové války

Beseda s plukovníkem v. v. Pavlem Švecem z Malých Svatoňovic, válečným veteránem z II. světové války

Beseda s plukovníkem v. v. Janem Plovajkem, válečným veteránem z II. světové války

Beseda s plukovníkem v. v. Janem Plovajkem, válečným veteránem z II. světové války a nositelem Řádu Bílého lva

Filmová projekce: Z filmové kroniky Krkonoš 1930–1937

Projekce unikátních filmových záběrů se zasvěceným komentářem ředitele Františkánského kláštera - muzea a galerie v Hostinném pana Tomáše Anděla

Radostné Velikonoce!

Radostné Velikonoce! Vernisáž velikonoční výstavy spojené s výstavou kraslic z dílny paní Miloslavy Pechalové z Trutnova

Setkání s P. Janem Rybářem SJ

Méně známí hrdinové druhé poloviny 20. století

Výtvarníci Trutnovska po roce 1945

Výtvarníci Trutnovska po roce 1945. Přednáška Rolanda Günthera zaměřená např. na život a dílo Josefa Šabackého, Karla Horáka, Jaroslava Otmara, Václava Laciny a dalších

Listy mám, strom nejsem... Děti tvoří knížky. Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Trutnov

Listy mám, strom nejsem... Děti tvoří knížky. Výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy v Trutnově k březnu - měsíci knihy a k 70. výročí ZUŠ Trutnov

Listy mám, strom nejsem... Děti tvoří knížky

Listy mám, strom nejsem... Děti tvoří knížky. Výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy v Trutnově k březnu - měsíci knihy a k 70. výročí ZUŠ Trutnov (fotografie z vernisáže)

Prusko-rakouská válka a bitva u Trutnova 1866

Prusko-rakouská válka a bitva u Trutnova 1866. Výstava věnovaná významnému evropskému konfliktu a jediné vítězné bitvě Rakouska

Spiritismus v Podkrkonoší

Spiritismus v Podkrkonoší. Komponované přednášky o specifickém fenoménu kraje pod nejvyššími českými horami se zúčastnilo 115 pocluchačů. Prohlédněte si fotografie z tohoto zajímavého setkání...

Tragický osud protinacistických odbojářů pod Jestřebími horami: Bohdašín-Končiny 1942

Tragický osud protinacistických odbojářů pod Jestřebími horami: Bohdašín-Končiny 1942. Přednáška a beseda s Antonínem Burdychem, potomkem popravených odbojářů, přilákala do muzea přes 130 posluchačů

Sloužil jsem na bitevní lodi...

Sloužil jsem na bitevní lodi... První světová válka, jak ji prožil námořník František Šmídt ze Dvora Králové nad Labem

Sloužil jsem na bitevní lodi...

Sloužil jsem na bitevní lodi... První světová válka, jak ji prožil námořník František Šmídt ze Dvora Králové nad Labem. Fotografie z vernisáže

Královédvorský textilní průmysl včera a dnes

Královédvorský textilní průmysl včera a dnes. Přednáška Ing. Josefa Jiránka o historii podniků Tiba, Juta, Strojtex a dalších

Putování po pohořích Pamír, Hindúkúš a Karákóram

Putování po pohořích Pamír, Hindúkúš a Karákóram. Cestopisná přednáška Mgr. Libora Duška.

Život a dílo trutnovského malíře Josefa Polze (1896–1945)

Život a dílo trutnovského malíře Josefa Polze (1896–1945)

Život a dílo trutnovského malíře Josefa Polze (1896–1945)

Život a dílo trutnovského malíře Josefa Polze (1896–1945). Vernisáž výstavy věnované význačnému německému malíři

Život v Trutnově za první světové války. Přednáška historika Mgr. Ondřeje Vašaty

Život v Trutnově za první světové války. Přednáška historika Mgr. Ondřeje Vašaty přilákala více než 90 posluchačů

Autorské čtení úpického spisovatele Antonína Šlechty z knihy Sedm pádů smrti

Autorské čtení úpického spisovatele Antonína Šlechty z knihy Sedm pádů smrti

Předvánoční odpoledne a adventní koncert Jaroslava Hutky

Předvánoční odpoledne (koncert ZUŠ, prezentace nových muzejních publikací, adventní koncert Jaroslava Hutky)

Vánoční koncert Jaroslava Hutky

Vánoční koncert Jaroslava Hutky proběhl v rámci Předvánočního odpoledne v muzeu

Historické osobnosti severovýchodočeského pohraničí

Historické osobnosti severovýchodočeského pohraničí. Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty v Muzeu Tkactwa w Kamiennej Górze v rámci udržitelnosti mikroprojektu Historickým poznáním k užší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis

Kam mizejí ptáci na zimu?

Přednáška Ing. Jakuba Šimurdy, DiS, z Krkonošského národního parku

Trutnov ve starých fotografiích - díl IV. Vnitřní město

Trutnov ve starých fotografiích - díl IV. Vnitřní město. Přednáška s projekcí historika Mgr. Ondřeje Vašaty

Copak nám asi nadělí? Vánoční dárky v proměnách času

Copak nám asi nadělí? Vernisáž výstavy o tom, jaké vánoční dárky nosil Ježíšek dětem i dospelým v minulém století

Paní malířka Julie W. Mezerová a její odkaz modernímu člověku

Přednáška, projekce a beseda muzejní pracovnice Mgr. Aleny Křivské o významné úpické malířce

Václav Havel a Trutnovsko

Václav Havel a Trutnovsko. Vernisáž výstavy dokumentující vztah V. Havla k našemu regionu, především k Hrádečku a Trutnovu.

Janusz Nowacki: Tváře jazzu

Janusz Nowacki: Tváře jazzu. Vernisáž výstavy fotografií věhlasného polského fotografa

Promítání filmu Občan Havel a beseda s režisérem Miroslavem Jankem

Promítání filmu Občan Havel a beseda s režisérem Miroslavem Jankem, absolventem trutnovského gymnázia, proběhly u příležitosti blížícího se 25. výročí Sametové revoluce 1989

Karel Řehák: První světová válka a její odraz v české i světové literatuře (přednáška)

První světová válka a její odraz v české i světové literatuře. Přednáška Dr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic u příležitosti 100. výročí vypuknutí tzv. Velké války.

Z historie české menšiny ve Velké Bukovině, Malé Bukovině a Střeziměřicích

Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty ve Chvalkovicích, uspořádaná u příležitosti 96. výročí vzniku Československa a 95. výročí založení české školy ve Velké Bukovině

Z historie židovské komunity v Trutnově

Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty pro Akademii třetího věku v kině Vesmír v Trutnově

Stanislav Motl: Děti a válka

Setkání s věhlasným publicistou a dokumentátorem Stanislavem Motlem, přibližující méně známé, o to však smutnější kapitoly z druhé světové války

Němečtí výtvarníci Trutnovska 19. a 20. století

Němečtí výtvarníci Trutnovska 19. a 20. století. Přednáška Rolanda Günthera doplněná literárními vstupy Mgr. Mileny Janečkové, uspořádaná se Střediskem česko-německého porozumění Trutnov

Proměny Trutnova objektivem Karla Hybnera

Fotografie z vernisáže výstavy fotografií, zachycujících stavební proměny města Trutnova od počátku 70. let do roku 2012, kdy byl Karel Hybner městským fotokronikářem

Slavnostní představení sborníku Krkonoše - Podkrkonoší 21, Kladského sborníku 10 a ocenění jubilantů

Reportáž s fotografiemi ze slavnostního shromáždění u příležitosti představení nových publikací na Staré radnici v Trutnově a ocenění vlastivědných pracovníků Mgr. Františka Jiráska a Václava Jiráska

Zasedání a kolokvium česko-polské Kladské komise historiků

Fotografie z mezinárodního setkání ve Společenském a kulturním centru UFFO v Trutnově, jehož bylo Muzeum Podkrkonoší spolupořadatelem

Samotnia 2014

Samotnia 2014 - výstava fotografií pořízených v Krkonoších v rámci polsko-českého projektu Učitelé a žáci - Slavnosti negativu

Učitelé a žáci: Slavnosti negativu (Samotnia 2014 / Krkonoše z obou stran)

Fotografie z vernisáže polsko-české výstavy fotografií, konané ve čtvrtek 2. října 2014

MUDr. Vincenz Czerny (život a dílo trutnovského rodáka a světově proslulého chirurga a onkologa)

Komponovaná přednáška spolupořádaná Střediskem česko-německého porozumění Trutnov a Státním okresním archivem Trutnov

Méně známé pamětní desky a pomníky Trutnova

Méně známé pamětní desky a pomníky Trutnova. Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty s projekcí fotografií

Dny evropského dědictví 2014

Dny evropského dědictví 2014 - volné prohlídky muzea a doprovodné akce

Edyta Kulla - Tři cykly

Edyta Kulla - Tři cykly (vernisáž výstavy uměleckých vitráží)

Edyta Kulla: Tři cykly

Fotografie z vernisáže výstavy uměleckých vitráží polské umělkyně

Trutnov ve starých fotografiích - díl 3. Střední Předměstí.

Projekce historických fotografií s výkladem Mgr. Ondřeje Vašaty

Vlajka vzhůru letí

Z historie a současnosti trampingu na Trutnovsku

Trutnovská muzejní noc 2014

Trutnovská muzejní noc 2014. Již tradiční muzejní noc přinesla opět zajímavý a pestrý program, tentokrát zaměřený na trampský způsob života

Čapkové v období první světové války

Přednáška Dr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic

Velká válka 1914–1918: Léta I. světové války na frontách a na Trutnovsku

Fotografie z vernisáže

Velká válka 1914 - 1918

Výstava ke stému výročí vypuknutí 1. světové války

Trutnov v 18. století

Setkání s Antonínem Justem a Josefem Vikem nad jejich novou knihou

Keltové ve východních Čechách

výstava

Vernisáž výstavy: Keltové ve východních Čechách

Vernisáž výstavy: Keltové ve východních Čechách

Vzpomínání na Texleny 10 (Horní Staré Město – Bělidlo), 13 (Mladé Buky) a 21 (Úpice)

Beseda s bývalými řediteli a pracovníky významných textilních závodů Trutnovska, spojená s projekcí fotografií a filmových dokumentů

Beseda s válečným veteránem, plukovníkem Janem Plovajkem

Válečný veterán, plk. v. v. Jan Plovajko, nositel Řádu Bílého lva - nejvyššího českého vyznamenání, vzpomínal v Den osvobození v muzeu na boje za druhé světové války

Setkání se spisovatelem Petrem Prouzou

Významný český básník, prozaik a trutnovský rodák Petr Prouza v muzeu besedoval a četl ze svého nového románu Psychiatr

Vzpomínání na Texlen 02 v Kalné Vodě: Beseda o minulosti i současnosti textilní továrny

Vzpomínání na Texlen 02 v Kalné Vodě: Beseda o minulosti i současnosti textilní továrny

Vzpomínání na Texleny 06 a 16 v Poříčí u Trutnova

Vzpomínání na Texleny 06 a 16 v Poříčí u Trutnova: Beseda s bývalými pracovníky

Výstava voskových figurín

Výstava voskových figurín anatomických anomálií z Petrohradského antropologického muzea proběhla v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově

Starší doba kamenná: Čas lovců

Přednáška archeoložky Mgr. Martiny Pajerové o nejdelším období lidských dějin

Zaniklé krkonošské boudy

Zaniklé krkonošské boudy. Výstava již neexistujících krkonošských bud na pohlednicích z unikátní sbírky Dr. Jaroslava Drtiny

Zaniklé krkonošské boudy

Zahájení výstavy historických pohlednic zaniklých krkonošských bud ze soukromé sbírky dr. Jaroslava Drtiny

Ukrajinská povstalecká armáda Stepana Bandery – bojovníci za svobodu, nebo bandité?

Přednáška Mgr. Petra Fuxy z Klubu vojenské historie Trutnov o UPA, Stepanu Banderovi a bojích s Banderovci na Slovensku po II. světové válce

Z dějin podniku Texlen Trutnov

Přednáška Mgr. Jitky Vandrovcové o slavné historii zaniklého trutnovského podniku, který měl v severovýchodních Čechách na 30 závodů a provozoven a zaměstnával kolem 6 500 osob

Jak se zpracovával len v podkrkonošských chalupách

Workshop paní Martiny Poliakové z Tkalcovského muzea v Domě Pod Jasanem ve Voletinách

Podkarpatská Rus - zemička plná kontrastů

Komponovaná přednáška Bc. Josefa Cabadaje, Mgr. Tomáše Karla a Mgr. Jana Klimeše doprovázená rusínskými písněmi

Čarokrásný ruský sever

Čarokrásný ruský sever. Setkání s cestovatelem a dobrodruhem Liborem Drahoňovským z Lomnice nad Popelkou

Vzpomínání na Texlen v Libči

Vzpomínání na Texlen v Libči. Beseda s bývalými pracovníky významného lnářského závodu Trutnovska

Každý den slouží len. Výstava o slavné minulosti trutnovského podniku Texlen

Každý den slouží len. Vernisáž výstavy o slavné minulosti trutnovského podniku Texlen

Každý den slouží len

Zahájení výstavy o slavné historii podniku Texlen Trutnov

Proč si Karel Čapek vážil Aloise Jiráska

Přednáška PaedDr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic

Ptáci Krkonoš

Přednáška přírodovědce z Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí Ing. Jakuba Šimurdy, DiS.

Schwarzenbergové jako majitelé vlčického panství

Přednáška muzejní historičky Mgr.Jitky Vandrovcové

Polsko-česká fotografická všechnice

Polsko-česká fotografická všechnice. Výstava fotografií současných polských a českých tvůrců

Polsko-česká fotografická všechnice 2013

Fotografie z vernisáže ve čtvrtek 16. ledna 2013 v našem muzeu

Co přinesly archeologické výzkumy muzea v letech 2011–2013?

Co přinesly archeologické výzkumy muzea v letech 2011–2013? Přednáška archeologa Mgr. Ondřeje Tůmy z Muzea Podkrkonoší

Vánoce v Podkrkonoší

Vánoce v Podkrkonoší. Výstava přibližující Vánoce a adventní čas tak, jak jej dnes známe i neznáme

Předvánoční odpoledne v muzeu

Předvánoční odpoledne v muzeu - vernisáž vánoční výstavy, adventní koncerty, dětské trhy, workshop

Historické a umělecké památky českého příhraničí Trutnovska

Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty realizovaná Muzeem Podkrkonoší v Muzeu Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze v rámci udržitelnosti projektu

Trutnov pod sněhovou peřinou

Trutnov pod sněhovou peřinou. Projekce fotografií Mgr. Ondřeje Vašaty s tematikou zimního Trutnova v minulosti dávné i nedávné

Vánoce v Grónsku

Vánoce v Grónsku. Setkání s manželi Alenou a Jaroslavem Klempířovými, kterým se stala země eskymáků druhým domovem

Tragický rok 1939 očima pamětníka. Beseda s Ing. Karlem Hoškem z Trutnova

Tragický rok 1939 očima pamětníka. Beseda s Ing. Karlem Hoškem z Trutnova

Z historie Židů v Trutnově

Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty

V co věřil Karel Čapek?

Přednáška PaedDr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic

Trutnovsko na černobílých pohlednicích z 50.až 70. let 20. století

Vernisáží 7. listopadu 2013 byla zahájena zajímavá výstava černobílých pohlednic

Trutnovsko na černobílých pohlednicích z 50.až 70. let 20. století

Výstava černobílých fotopohlednic Trutnovska

Židé pod Vraními horami

Přednáška Mgr. Vlastimila Málka o osudech židovské komunity v Žacléřském výběžku

Odpor obyvatel Trutnovska proti vzniku ČSR na sklonku roku 1918

Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty u příležitosti 95. výročí založení Československa

Německá okupace Krkonoš a Podkrkonoší na podzim 1938

Přednáška Mgr. Jana Juřeny zaměřená na dramatické události před 75 lety

Jak rod erbu třmene o hrad Vízmburk přišel

Přednáška Mgr. Aleny Křivské z dávných časů středověku

Průkopnická výstava o Židech na Trutnovsku zahájena

Pohnuté, zajímavé, ale opomíjené dějiny židovské komunity na Trutnovsku od 16. do 20. století přibližuje výstava otevřená vernisáží 3. října 2013

Židé na Trutnovsku

Výstava odhalující zapomenuté osudy židovské komunity od 16. do 20. století

Muzeum praskalo ve švech!

Poutavou besedu s herečkou Terezou Kostkovou a jejími rodiči Carmen Mayerovou a Petrem Kostkou navštívilo v muzeu bezmála 200 posluchačů

Promítání historických fotografií Trutnova

V rámci DED 2013 proběhla v muzeu prezentace historických fotografií Trutnova

Galerie starostů města Trutnova

V rámci DED 2013 byla otevřena na Staré radnici v Trutnově galerie starostů města

Dny evropského dědictví 2013

Muzeum Podkrkonoší se opět zapojilo do Dnů evropského dědictví

Žili v jámách snad? Vývoj představ o stavbách našich pravěkých předků

Přednáška PhDr. Milana Slezáka, Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Charles Mayer (1897–1973). Zapomenutý malíř Trutnovska

Charles Mayer (1897–1973). Zapomenutý malíř Trutnovska. Výstava mapující život a dílo trutnovského malíře Charlese Mayera.

Trutnovská muzejní noc 2013

Trutnovská muzejní noc 2013. Po loňské přestávce vynucené rekonstrukcí byl připraven opět bohatý program pro všechny

Charles Mayer - Zapomenutý malíř Trutnovska

Fotografie z vernisáže 20.6.2013

Napříč jižní Indií

Přednáška cestovatelky Jany Martínkové napříč třemi jihoindickými státy (Kérala, Karnátaka a Tamilnád)

Trutnovsko ve fotografii Jiřího Havla

Trutnovsko ve fotografii Jiřího Havla. Výstava černobílých a barevných fotografií legendárního trutnovského fotografa (od 50. let 20. století až do současnosti)

Kouzlo hmyzí říše Veroniky Souralové

Autorská přednáška proslulé fotografky hmyzu spojená s projekcí fotografií

Pobočky koncentračního tábora Gross Rosen v severovýchodním výběžku Trutnovska za II. světové války

Přednáška Mgr. Vlastimila Málka

Projekce historických fotografií: Trutnov ve starých fotografiích - Díl 2. Horní Předměstí

Projekce historických fotografií: Trutnov ve starých fotografiích - Díl 2. Horní Předměstí (Mgr. Ondřej Vašata)

Dolnoslezská operace Rudé armády a obléhání Vratislavi v roce 1945

Přednáška Mgr. Petra Fuxy z Klubu vojenské historie Trutnov

Surrealistická výstava

Hic sunt dracones / Zde jsou draci. Tematická výstava Skupiny českých a slovenských surrealistů.

Vernisáž surrealistické výstavy

Hic sunt dracones - Zde jsou draci

Beseda s válečnými veterány II. světové války

U příležitosti 68. výročí osvobození pozvalo muzeum na besedu několik účastníků bojů na východní frontě

Prezident dr. Edvard Beneš a klíčové okamžiky českých dějin

Přednáška PaedDr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic

Jarní lidové zvyky a obyčeje

Folkloristická přednáška PhDr. Ludmily Žlábkové ze Společnosti ochránců památek ve východních Čechách (Hradec Králové)

Historie dolování na Radvanicku

Přednáška ředitele Státního okresního archivu Trutnov Mgr. Romana Reila o dolování černého uhlí a rud v okolí Radvanic v Čechách

Středověký člověk očima antropologa

Přednáška antropoložky Mgr. Marcely Víškové o tom, co všechno lze vyčíst o našich předcích z nalezených kosterních ostatků

Pevnosti bez legend

Přednáška RNDr. Miroslava Kejzlara z občanského sdružení Stachelberg o čs. opevnění z let 1935–1938

Veronika Souralová (rozená Milesová): Kouzlo hmyzí říše

Výstava známé fotografky mikrosvěta hmyzu Ing. Veroniky Souralové (roz. Milesové): Kouzlo hmyzí říše. Výstava je doprovázena pracemi žáků ZUŠ Trutnov.

Veronika Souralová (roz. Milesová): Kouzlo hmyzí říše

Vernisáž výstavy fotografií Ing. Veroniky Souralové (rozené Milesové) Kouzlo hmyzí říše a doprovodné výstavy ZUŠ Trutnov

Hornický skanzen na Dole Jan Šverma v Žacléři

Přednáška a prezentace ředitele skanzenu Ing. Karla Novotného

Kladsko jako problém českých dějin

Přednáška univ. prof. PhDr. Vladimíra Wolfa spojená se křtem Kladského sborníku

Kruté moře: Atlantické konvoje a boj s německými ponorkami

Přednáška Mgr. Petra Fuxy z Klubu vojenské historie Trutnov s projekcí.

Koncert alternativní hudby

Orloj snivců Milli Janatkové a Jaroslava Kořána

Já jsem horník, kdo je víc

Výstava o historii uhelného hornictví na Trutnovsku

Nahlédnutí do dějin dolování černého uhlí v Jestřebích horách

Přednáška Václava Jiráska s projekcí a čtením ukázek v podání Ing. Jana Halíře

Všude dobře, v Bruneji nejlíp?

Muzeum Podkrkonoší uspořádalo ve čtvrtek 7. února 2013 cestopisnou přednášku Oldřicha Šlegra

Komentovaná projekce: Trutnov ve starých fotografiích (1. díl - Dolní Předměstí)

Komentovaná projekce Mgr. Ondřeje Vašaty: Trutnov ve starých fotografiích (1. díl - Dolní Předměstí)

Přednáška: Život na středověkém hradě Vízmburku

Přednáška Mgr. Jana Košťála ze Sdružení pro Vízmburk: Život na středověkém hradě Vízmburku ve světle archeologických nálezů

Přednáška: Významný český archeolog Antonín Hejna

Přednáška prof. PhDr. Vladimíra Wolfa: Významný český archeolog Antonín Hejna (1920–1986)

Přednáška: Moderní hotely Krkonoš 60. až 80. let 20. století

Přednáška Ing. arch. Vladimíry Paterové z NPÚ – ÚOP v Josefově: Moderní hotely Krkonoš 60. až 80. let 20. století

Křest nové publikace

Křest nové publikace - 20. svazku sborníku Krkonoše - Podkrkonoší

Workshop: Vánoční obyčeje a zvyky

Workshop muzejní edukátorky Bc. Michaely Konečné: Vánoční obyčeje a zvyky

Krkonoše očima literátů

Krkonoše očima literátů - přednáška muzejní knihovnice Jaroslavy Čapkové

Trutnovsko a Slezsko v dějinných proměnách

Trutnovsko a Slezsko v dějinných proměnách. Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty s projekcí v Muzeu Tkactwa w Kamiennej Górze (pořádalo MPT)

Předvánoční odpoledne v muzeu

Předvánoční odpoledne v muzeu

Jaroslav Cita: Od vtipu k večerníčku

Výstava výtvarných prací známého ilustrátora a humoristy Jaroslava City

Adventní koncert folkové skupiny Kantoři

Adventní koncert folkové skupiny Kantoři z Hradce Králové

Tereza Kostková a Carmen Mayerová v muzeu

Natáčení televizního pořadu

Doteky poezie s Věrou Kopeckou. Literární setkání

Doteky poezie s Věrou Kopeckou. Literární setkání

Kde se pivo vaří...Výstava ke 430 letům trutnovského pivovaru (1582-2012)

Kde se pivo vaří...Výstava ke 430 letům trutnovského pivovaru (1582-2012)

Eliška z Ratibořic - málo známá šlechtična na středověkém hradu Vízmburku

Eliška z Ratibořic - málo známá šlechtična na středověkém hradu Vízmburku

Pravda o Boženě Němcové.Přednáška PaedDr. Karla Řeháka

Pravda o Boženě Němcové.Přednáška PaedDr. Karla Řeháka

Polsko-české Krkonoše. Výstava fotografií

Polsko-české Krkonoše. Výstava fotografií

Muzejní archeolog představuje svou práci

Muzejní archeolog představuje svou práci

Tajemství a poklady hradu Vízmburku

Výstava archeologických nálezů z hradu nazývaného České Pompeje

Konference k dějinám Židů v Čechách

Muzeum bylo spolupořadatelem konference, která se konala ve Státním okresním archivu v Trutnově

František Petrášek z Trutnova, průkopník výroby automobilů v Čechách

František Petrášek z Trutnova, průkopník výroby automobilů v Čechách

Udělejte radost svým blízkým dárkem z muzea

Udělejte radost svým blízkým dárkem z muzea

Výstavy v 1. pololetí 2012

Výstavy v 1. pololetí 2012

Rekonstrukce muzea

Rekonstrukce muzea

Spor o smysl českých dějin

Přednáška dr. Karla Řeháka

Legionáři v boji za vznik Československa

Publikace o legionářích okresu Trutnov

Vzpomínky JUDr. Hieronyma ROTHA na rok 1866

Vydali jsme pro Vás zajímavou publikaci

Prezentace nové knihy o Občanském fóru

Prezentace nové knihy o Občanském fóru

Z historie výroby elektrické energie v Trutnově

Z historie výroby elektrické energie v Trutnově

Surrealismus v muzeu

Surrealismus v muzeu

Ať to frčí!

Ať to frčí! Sáňky, lyže a brusle našich předků.

Karel Kratochvíl - malíř a grafik (1912-1998)

Karel Kratochvíl - malíř a grafik (1912-1998)

Hrad Vízmburk, tajemství a poklady

Hrad Vízmburk, tajemství a poklady

Předvánoční odpoledne v muzeu

Předvánoční odpoledne v muzeu

Propagátor česko-polské spolupráce JUDr. Rudolf Kalhous - přednáška

Propagátor česko-polské spolupráce JUDr. Rudolf Kalhous - přednáška

Vzájemný vztah TGM a Karla Čapka - přednáška

Vzájemný vztah TGM a Karla Čapka - přednáška

Klasické fotografické techniky

Klasické fotografické techniky

Konrád z Trutnova

Písař arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi a významná osobnost doby císaře Karla IV.

Češi v německém pohraničí před rokem 1945. Konference

Češi v německém pohraničí před rokem 1945. Konference

Kostely známé - neznámé

Kostely známé - neznámé

Kronikářství okresu Trutnov

Současné kronikářství okresu Trutnov

Talíře a talířky z muzejních sbírek

Talíře a talířky z muzejních sbírek

Česká menšina v severovýchodních Čechách

Česká menšina v severovýchodních Čechách

Od boudy k horskému hotelu

Od boudy k horskému hotelu

Legionáři Trutnovska v boji za vznik Československa

Legionáři Trutnovska v boji za vznik Československa

Od papíru ke knize

1. papírenská dílna

Papírny a výroba papíru v Krkonoších a Podkrkonoší

Papírny a výroba papíru v Krkonoších a Podkrkonoší

Muzejní noc 2011 - pátek 17. června 2011

Otevři knížku jako vrátka....

Otevři knížku jako vrátka....

Trutnovští ostrostřelci a jejich terče

Trutnovští ostrostřelci a jejich terče

Nejstarší vyobrazení Trutnova

Nejstarší vyobrazení Trutnova

Historické mapy Krkonoš a Podkrkonoší

Historické mapy Krkonoš a Podkrkonoší

Historické mapy Krkonoš a Podkrkonoší

Výstava probíhá 21. 1. 2011 - 6. 3. 2011

Karel Čapek a náboženství

Karel Čapek a náboženství

Krása vánočních ozdob našich předků

Vánoční výstava

Předvánoční odpoledne v muzeu

Předvánoční odpoledne v muzeu

Větrné mlýny

Větrné mlýny severovýchodních Čech

Vzpomínkový večer na J. M. Vlčka

Vzpomínkový večer na J. M. Vlčka

Renesanční památky na rod Schaffgotschů

Renesanční náhrobky na Trutnovsku

Z historie řemesel v Trutnově

Z historie řemesel v Trutnově

Znáš své město?

Vědomostní soutěž „Znáš své město!?“

120 let trutnovského muzea

120 let trutnovského muzea

Trutnov i jeho neskutečnosti

Trutnov i jeho neskutečnosti

Naučná výstava k prusko-rakouské válce 1866

Naučná výstava k prusko-rakouské válce 1866

Trutnovská muzejní noc 2010

Noc v muzeu

Jindřich Francek: Zločin a trest

supplementum sborníku Krkonoše - Podkrkonoší

750 let Trutnova - Historie starobylého města na řece Úpě

Výstava k výročí města

750 příběhů města Trutnova

Výstava u příležitosti první písemné zmínky o městu Trutnov

Z historie vydávání novin v Trutnově

Výstava Z historie vydávání novin v Trutnově mapuje zajímavé dějiny počátků žurnalistiky v Trutnově

Vývoj Trutnova po roce 1945

Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty

Postavení církve na Trutnovsku

Přednáška Mgr. Jana Kafky

Českoněmecké vztahy v Trutnově

Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty

Kolokvium Pod Libavským sedlem

11.března 2010

Umělecké památky Trutnova v průběhu staletí

Mgr. Václav Horák

Kladsko v dějinách českého státu

3. března 2010

Beseda se spisovatelem Petrem Prouzou

Besedy s absolventy gymnázia

Ženy v životě Karla Čapka

Přednáška dr. Karla Řeháka

Nový sborník Krkonoše - Podkrkonoší

Ve staré radnici byl představen další sborník

Simon Hüttel a Trutnov v 16. stol.

Přednáška Mgr. Hany Burdychové

Trutnov očima starých fotografů

Výstava starých fotografií Trutnova a přilehlých obcí

Otázky kolem vzniku Trutnova

Přednáška Prof. PhDr. Vladimíra Wolfa

Předvánoční odpoledne v muzeu

12. prosince 2009

Historie řemesel v Podkrkonoší

přednáška PhDr. Milady Ryšánkové

Stráž obrany státu a léta ohrožení republiky

výstava

Sametová revoluce a Trutnov

Výstava k 20. výročí tzv. Sametové revoluce

Ohlas vzniku Československa na Trutnovsku

Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty

Palné zbraně ze sbírek muzea

Přednáška Mgr. Onřeje Vašaty pro žáky základních škol

Krkonošská výstava 1949 Trutnov

Výstava k 60. výročí Krkonošské výstavy

Cesta k Mnichovu

Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty

Sečné a bodné zbraně ze sbírek muzea

Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty pro žáky základních škol

Kolokvium 550 let Hrabství kladského

17. září 2009

Dny evropského dědictví

Výstavy Josef II. a Via Belli 1866

Významné klasicistní náhrobky na Trutnovsku

přednáška Mgr. Václava Horáka

Trutnovská muzejní noc 2009

Staré Trutnovsko ve fotografii E.Waltra, Řezbáři

Historie a umělecké památky kostela sv. Václava v Hor. St. Městě

přednáška Václava Horáka

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby