Já jsem horník, kdo je víc

Výstava o historii uhelného hornictví na Trutnovsku

 

 

V Muzeu Podkrkonoší v Trutnově je v těchto dnech přístupná unikátní výstava "Já jsem horník, kdo je víc" věnovaná slavné historii uhelného hornictví na Trutnovsku, odvětví kdysi tak charakteristického právě pro náš region, zejména pro Rtyňsko, Svatoňovicko, Žacléřsko a Radvanicko.

 

Vernisáž proběhla ve čtvrtek 14. února 2013 za účasti 267 návštěvníků (reportáž a fotografie Trutnovinek z vernisáže ZDE, videoreportáž Televize JS Úpice ZDE). Kvintet Koletovy hornické dechové hudby ze Rtyně v Podkrkonoší zahrál hornickou hymnu a spolu s ředitelem Státního okresního archivu Mgr. Romanem Reilem a pod policejní ochranou byl přivezen i poslední vzácný exponát, a sice trutnovská kronika Simona Hüttela z 16. století (videoreportáž o převozu kroniky z archivu do muzea při vernisáži ZDE). Právě tato kronika totiž obsahuje jednu z nejstarších zpráv o nálezu černého uhlí na Trutnovsku, konkrétně u Markoušovic roku 1590. Vůbec nejstarší písemný doklad o těžbě uhlí v regionu je dokonce ještě o dvacet let starší - roku 1570 povolil křešovský klášter hledat a kutat uhlí na Žacléřsku.

 

Skutečný zájem o těžbu uhlí ve větším rozsahu můžeme sledovat teprve od konce 18. a začátku 19. století. V průběhu 19. století dosáhla těžba v souvislosti s průmyslovou revolucí a obrovským vzrůstem poptávky po kvalitním černém uhlí nevídaných rozměrů. Doly na Trutnovsku zaměstnávaly tisíce lidí pod zemí i na povrchu. Po znárodnění dolů v roce 1945 získalo uhelné hornictví v rámci celého někdejšího národního hospodářství mimořádně významné postavení. Tomu také odpovídal vysoký sociální status hornického stavu ve druhé polovině 20. století, jenž souvisel v neposlední řadě i s faktem, že šlo o mimořádně náročné a nebezpečné povolání. Na Trutnovsku žijí ještě dnes tisíce lidí, jejichž životy byly tím či oním způsobem s doly nerozlučně provázány. Vytěžily se zde miliony tun kvalitního černého uhlí, avšak další miliony tun v podzemí zůstaly. Po roce 1989 nastal totiž nečekaně rychlý konec těžby. Poslední vůz černého uhlí z poslední činné šachty Východočeských uhelných dolů vyjel 1. dubna 1994 z Dolu Kateřina v Radvanicích. To se samozřejmě týká hlubinné těžby. Povrchovou těžbou uhlí se v omezeném rozsahu zabývá firma Gemec Union v Žacléři.

 

Ale vraťme se zpět do minulosti. Všem vážným zájemcům o poznání dějin uhelného hornictví v regionu lze doporučit k návštěvě jednak zdařilé hornické expozice městských muzeí ve Rtyni v Podkrkonoší a v Žacléři, jednak od loňska přístupný unikátní hornický skanzen v areálu Dolu Jan Šverma v Žacléři.

 

Na výstavě Já jsem horník, kdo je víc, která probíhá v Muzeu Podkrkonoší až do neděle 21. dubna 2013, jsou prezentovány vedle exponátů trutnovského muzea i cenné zápůjčky, za které upřímně děkujeme především Městskému muzeu ve Rtyni v Podkrkonoší (vedoucímu Jaroslavu Poláčkovi, tajemníkovi MěÚ ve Rtyni  v Podkrkonoší Bc. Pavlu Semerákovi a vedoucímu odboru kultury Michalu Vlčkovi), Městskému muzeu v Žacléři (vedoucímu muzea Danielu Machovi), firmě Gemec Union, a. s. Jívka a obecně prospěšné společnosti Důl Jan Šverma v Žacléři (zejména prokuristovi Ing. Zdeňku Adamcovi, Ph.D. a řediteli Ing. Karlu Novotnému, dále dokumentátorovi Jiřímu Mauerovi), Palivovému kombinátu Ústí - středisku Východočeské uhelné doly Trutnov (vedoucímu střediska Zdeňku Huňkovi a Ing. Jiřímu Kokešovi) a Báňské záchranné službě v Odolově (vedoucímu Josefu Tothovi), Státnímu okresnímu archivu v Trutnově (řediteli Mgr. Romanu Reilovi), dále pánům Nývltovi, Lhotákovi, Petirovi, Wenkemu ...a dalším a dalším, institucím i jednotlivcům, jejichž výčet naleznete na děkovacím panelu na výstavě.

 

Naše výstava mapuje hornickou slavnou minulost tohoto kraje. Při její přípravě jsme museli vycházet z toho, co jsme měli k dispozici, co se nám podařilo získat, co nám kdo byl ochoten zapůjčit. Snažili jsme se o nestranný a vyvážený výběr tak, aby výstava co nejlépe vypovídala o minulosti dolování černého uhlí v našem kraji. Ovšem, výstavní sály jsou prostorově omezené, takže tato výstava nemůže a ani nechce jmenovitě pojednávat o všem a o všech, nenalezneme zde jména všech zaměstnanců, kteří kdy na dolech působili, nenajdeme tu všechny fotografie, které byly pořízeny, ani veškeré dokumenty, které byly sepsány.

 

S přípravou výstavy, jejímž kurátorem je Mgr. Ondřej Vašata, nám výraznou měrou pomohl bývalý pracovník VUD, báňský záchranář, neúnavný montánní badatel a publicista Václav Jirásek, nositel Kulturní ceny města Trutnova, jenž se zabývá dějinami hornictví v regionu již několik desetiletí a vykonal na tomto úseku mnoho záslužné práce. Pro většinu z nás není žádnou novinkou, že právě Václavu Jiráskovi vděčí havířské muzejnictví v regionu za mnohé. Podařilo se mu totiž shromáždit již v 70. a 80. letech obrovské množství unikátních exponátů. Po desetiletí vyzpovídával pamětníky, zkoumal, zakresloval a dokumentoval stará důlní díla v terénu. Snažil se také průkopnicky v 80. letech o založení hornického muzea v regionu a je velká škoda, že z toho tehdy sešlo. Nicméně posbírané, ošetřené a odborně zpracované exponáty byly jeho zásluhou zachráněny pro budoucí generace a jsou z větší části deponovány v Národním technickém muzeu v Praze. V posledních letech obdaroval mnoha cennými exponáty též Muzeum Podkrkonoší. I za to mu patří naše veliké poděkování. Zároveň mu blahopřejeme k významnému životnímu jubileu, které oslavil v polovině února t. r.

 

V průběhu trvání výstavy proběhne v muzeu několik doprovodných přednášek spjatých s projekcí fotografií. Již 21. 2. nás Věra a Václav Jiráskovi seznámí s dějinami dolování uhlí v oblasti Jestřebích hor, 14. 3. pak nás ing. Karel Novotný seznámí s hornickým skanzenem v Žacléři a v dubnu Mgr. Roman Reil pojedná o dějinách uhelného hornictví na Radvanicku. Všichni jste srdečně zváni.

 

Srdečné Zdař Bůh!

 

Vlastimil Málek, ředitel muzea

 

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby