Regionální knihovna

Knihovna Muzea Podkrkonoší v Trutnově patří od registrace Ministerstvem kultury ČR v roce 2001 do sítě veřejných knihoven se specializovaným fondem. Knihovní fond je přístupný pouze k prezenčnímu studiu po předchozí domluvě . V knihovním fondu je cca 13 tisíc svazků knih s regionální historickou, přírodovědnou a uměleckou tematikou a přes 5 tisíc svazků periodik. Zastoupena jsou sudetika, velká část fondu se věnuje prusko-rakouské válce v roce 1866, obecné historii, historii umění, pomocným vědám historickým, vzhledem ke geografické  blízkosti Krkonoš jsou zde i díla, věnující se přírodním vědám, apod. V neposlední řadě jsou v naší knihovně přítomna i beletristická díla regionálních autorů, např. Marie Kubátové, Petra Prouzy, Luboše Zeleného, Vlastimila Šubrta a mnoha dalších. Knižní fond je zpracován počítačovým systémem Clavius a je přístupný badatelům, studentům a všem ostatním zájemcům o historii na základě jejich registrace a souhlasu s podmínkami Knihovního řádu regionální knihovny Muzea Podkrkonoší v Trutnově.  

Badatelské hodiny:

úterý     8 - 11, 13 - 15 hodin
středa  8 - 11, 13 - 15 hodin
čtvrtek  8 - 11, 13 - 15 hodin
pátek    8 - 11 hodin.

Knihovnice:

Karla Součková, tel. +420 499 811 897; +420 499 815 393, souckova@muzeumtrutnov.cz

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby