Archeologie

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově provádí na základě oprávnění od Ministerstva kultury ČR a uzavřené dohody s Akademií věd ČR na území okresu Trutnov archeologické výzkumy dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, se zaměřením především na výzkumy záchranné, konané v rámci stavební činnosti, jejichž účelem je poznání archeologických památek (situací, nálezů) před jejich narušením či zániku stavební aktivitou.

Kontaktní osobou pro archeologické dohledy a výzkumy je muzejní archeolog Mgr. Ondřej Tůma, tel. 723 948 756.

Touto výzkumnou činností také je v současnosti získáván archeologický materiál do muzejní sbírky. Archeologická podsbírka zahrnuje však i materiál ze starších výzkumů, prováděných v trutnovském regionu v 50. - 70. letech 20. století, především Archeologickým ústavem ČSAV (A. Hejna). Tzv. starý fond obsahuje také starší ojedinělé, příležitostné nálezy, učiněné většinou laiky při stavebních aktivitách a odevzdané muzeu. Ve sbírce se tak nachází např. keramický materiál z hrádku Bolkova u Libče, Bradla u Hostinného, Břecštejna u Vlčic, trutnovského hradu - dnešního muzea, nebo část kovového inventáře z hradu Vizmburku, soubor keramiky z Černé stráně u Dolní Kalné.

 

SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY ON-LINE

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově se zapojilo do projektu digitalizace a on-line prezentace muzejních a galerijních sbírek na portálu eSbírky, kde již nyní najdete vybrané sbírkové předměty ze sbírek našeho muzea.  

Dále můžete navštívit portál Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR, kde jsou též charakteristiky všech podsbírek našeho muzea, včetně fotografické dokumentace.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby