Vlastivědná společnost Krkonoš a Podkrkonoší

Vlastivědná společnost Krkonoš a Podkrkonoší (do roku 2019 "Vlastivědný kroužek Krkonoš a Podkrkonoší") je zapsaným spolkem věnujícím se vlastivědě, historii, archeologii, dějinám umění, muzeologii, národopisu a pomocným vědám historickým. V rámci těchto oborů se zaměřuje především na region Krkonoš a Podkrkonoší. Společnost působí na území České republiky, jejím sídlem je Trutnov, adresa: Vlastivědná společnost Krkonoš a Podkrkonoší, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Trutnov 541 01.

Společnost vyvíjí nepolitickou činnost zaměřenou především na popularizaci a uchovávání historických a kulturních hodnot, zejména v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší. Zvláště se věnuje rozšiřování znalostí o dějinách tohoto regionu. Svoje poslání naplňuje odbornou, popularizační a výchovnou prací, např. organizováním vlastivědných vycházek, terénních exkurzí, naučných zájezdů a jiných kulturně vzdělávacích akcí. Spolupracuje na vydávání vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší. Máte-li zájem, přijďte se mezi nás podívat, rádi uvítáme nové členy. Aktuálně (2022) má společnost 16 členů.

Výbor spolku:

Dne 6. prosince 2021 zvolila valná hromada Vlastivědné společnosti Krkonoš a Podkrkonoší nový výbor ve složení:

PhDr. Ondřej Vašata (starosta a jednatel)

Mgr. Roman Reil (místostarosta)

Mgr. Pavel Tašek (pokladník)

PhDr. Vlastimil Málek (člen výboru bez portfeje)

Ing. Günter Fiedler (předseda revizní komise)

Bc. Václav Schreier (člen revizní komise)

----------

Z posledních proběhlých akcí:

V sobotu 18. září 2021 uspořádala Vlastivědná společnost Krkonoš a Podkrkonoší terénní exkurzi po reliktech uhelného hornictví v okolí Malých Svatoňovic. Pod vedením montánního badatele Václava Jiráska z Trutnova navštívili účastníci místa opuštěných a zaniklých důlních děl, uhelných vleček i bremstů. 

V sobotu 14. května 2022 uspořádala Vlastivědná společnost Krkonoš a Podkrkonoší exkurzi po církevních a středověkých památkách v Úpici. Naší průvodkyní byla kronikářka a badatelka Mgr. Alena Křivská. Putování jsme zahájili u smírčího kříže v lokalitě „U Zabitého“, kolem řeky Úpy jsme došli na náměstí, navštívili kostel sv. Jakuba a faru, kde jsme nahlédli do vzorně vedené pamětní knihy. Dále jsme prohlédli též sklepení městského muzea, kde jsou uloženy fragmenty z hradu Vízmburku, pocházející z konce 13. století a dokládající vysokou úroveň jeho kamenické výzdoby. Poté jsme navštívili hřbitovní kapli sv. Ludmily a zastavili se u hrobů archeologa PhDr. Antonína Hejny, CSc., archiváře PhDr. Erika Bouzy a historika P. Eduarda Pelhřimovského z Greifenfelsu. Následně se podívali do barokní hřbitovní kaple sv. Michaela Archanděla u městského divadla.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby