Slavnostní představení sborníku Krkonoše - Podkrkonoší 21, Kladského sborníku 10 a ocenění jubilantů

Reportáž s fotografiemi ze slavnostního shromáždění u příležitosti představení nových publikací na Staré radnici v Trutnově a ocenění vlastivědných pracovníků Mgr. Františka Jiráska a Václava Jiráska

 

Slavnostní prezentace 10. svazku Kladského sborníku a 21. svazku vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší se uskutečnila v úterý 7. října 2014 od 16.00 hodin v obřadní síni Staré radnice na Krakonošově náměstí v Trutnově.

 

Na úvod přítomné přivítal za pořadatele a vydavatele ředitel muzea Mgr. Vlastimil Málek, který následně celým slavnostním aktem moderátorsky provázel. V dalším vystoupení pak starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec připomenul, že region prošel ve 20. století dvěma dramatickými proměnami etnického složení obyvatelstva, a sice v roce 1938 a 1945, což se ovšem projevovalo ještě v poměrně nedávné minulosti tím, že mnoho nově příchozích obyvatel Trutnovska nepovažovalo tento kraj za svůj skutečný domov. Tito lidé zde neměli svoje rodinné kořeny a historický výzkum s vlastivědným bádáním mj. přispěly k tomu, že prostřednictvím poznání minulosti dnešní střední a mladší generace již Trutnovsko vnímá patriotisticky. Poté představil předseda Kladské komise historiků a redakční rady prof. PhDr. Vladimír Wolf nově vydaný svazek Kladského sborníku. Připomenul, že Kladská komise historiků vznikla v roce 1993 v Hradci Králové, ale od roku 2009 přesunula svoje aktivity do Trutnova, kde její činnost podporuje též Muzeum Podkrkonoší.

 

Následně byl představen 21. svazek sborníku Krkonoše - Podkrkonoší, který je mj. zasvěcen významným životním jubileím dvou zasloužilých vlastivědných pracovníků Krkonoš a Podkrkonoší pana Mgr. Františka Jirásko a pana Václava Jiráska. Vedle medailonků a výběrových bibliografií obou jubilantů přináší sborník na 330 stranách řadu zajímavých historicko-vlastivědných studií, článků, materiálů a zpráv ze sledovaného regionu Krkonoš a Podkrkonoší. Sborník vydalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov, Správou KRNAP - Krkonošským muzeem ve Vrchlabí a Vlastivědným kroužkem Krkonoš a Podkrkonoší.

 

Prvního z jubilantů, pana Mgr. Františka Jiráska, představil historik Mgr. Jiří Louda z Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Vyzdvihl jeho průkopnickou činnost v česko-polském historickém poznávání obou stran Krkonoš a připomenul, že jubilant jen v časopisu Krkonoše publikoval od roku 1970 na 700 článků a zpráv. Následně paní ředitelka Krkonošského muzea ve Vrchlabí Blanka Zázvorková poděkovala jubilantovi jménem Krkonošského muzea i vedení Správy KRNAP. Mgr. František Jirásko z jejích rukou převzal kromě darů též pamětní medaili a pamětní list ředitele KRNAP.

 

Druhého z jubilantů, pana Václava Jiráska, představil starosta Vlastivědného kroužku Krkonoš a Podkrkonoší Mgr. Ondřej Vašata. Přiblížil zejména činnost jubilantovu na poli dokumentování a poznávání montánní minulosti našeho kraje. Následně vystoupil před shromážděním Ing. Jan Kábrt, někdejší zasloužilý vedoucí pracovník podniku Východočeské uhelné doly, s pány Ing. Karlem Škvorem - místostarostou Spolku Prokop Příbram - a Ing. Pavlem Davidem - tajemníkem Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, kteří vyznamenali Václava Jiráska pamětní medailí za zásluhy o udržování montánních tradic v ČR.

 

Na závěr pronesl slavnostní přípitek na zdraví jubilantů i na zdar sborníků starosta města Trutnova a poslanec Parlamentu ČR Mgr. Ivan Adamec.

 

Slavnostního setkání se zúčastnilo 64 hostů, kteří rovněž oba sborníky na úvod obdrželi.

 

 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby