Židé pod Vraními horami

Přednáška Mgr. Vlastimila Málka o osudech židovské komunity v Žacléřském výběžku

 

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově uspořádalo ve čtvrtek 31. 10. 2013 od 17.00 hodin přednášku

 

Židé pod Vraními horami

 

Přednášející Mgr. Vlastimil Málek seznámil posluchače s historií židovského obyvatelstva pod Vraními horami, tj. v oblasti Žacléřského výběžku, od 18. do 20. století. První Židé zde nejprve pálili kořalku (1793 M. Steiner v Žacléři), ale postupně se začali věnovat i jiným profesím a oborům (např. hostinský Kraus v Bečkově, přednosta železniční stanice Pick v Královci, praktičtí lékaři MUDr. Heller a MUDr. Sobé v Žacléři, MUDr. Götz v Bernarticích atd.). Mezi nejvýznamnější podnikatele na Žacléřsku v 19. a 20. století lze řadit Löwity (žacléřská likérka) a Oesterreichery (bernartická přádelna a tkalcovna lnu a juty). Nejvíce Židů žilo na Žacléřsku ve druhé polovině 19. století (roku 1890 přes 30), ale jejich počet se pak snižoval, takže sčítání v roce 1921 a 1930 zachytila v oblasti jen 11 obyvatel židovského vyznání (7 v Bernarticích, 3 v Žacléři, 1 v Lamperticích). Posluchači se také dozvěděli, proč se za první světové války v regionu počet Židů dramaticky zvýšil. Tehdy totiž v oblasti přechodně žila řada židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny. Připomenuty byly také pohnuté osudy Židů za druhé světové války (oběti holocaustu, tábory nucených prací pro Židy, pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen v Bernarticích a Žacléři), jakož i rodina významného malíře Joanna Koehlera (1896–1976), žijící v krajině pod Vraními horami po válce.

 

Přednášku navštívilo 69 posluchačů.

 

Přednáška se konala v rámci udržitelnosti mikroprojektu Historickým poznáním k užší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis, spolufinancovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013; Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.

 

 

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby