750 let Trutnova - Historie starobylého města na řece Úpě

Výstava k výročí města

V rámci 2. Trutnovské muzejní noci byla ve čtvrtek 10. června slavnostně zahájena hlavní letošní výstava „750 let Trutnova - Historie starobylého města na řece Úpě". Muzeum Podkrkonoší ji připravilo se Státním okresním archivem Trutnov k 750. výročí města a jde o výstavu v mnoha ohledech výjimečnou. Mapuje uceleně dějiny města od nejstarších dob až po současnost a vedle exponátů z trutnovského muzea či archivu veřejnosti zprostředkovává unikátní zápůjčky z centrálních institucí.

Představuje postupně pravěké a středověké nálezy z archeologických výzkumů i sběrů provedených v Trutnově či jeho nejbližším okolí (Voletiny, Studenec, Libeč). Některé z významných nálezů byly zapůjčeny z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze. Život středověkého člověka je přiblížen zejména vystavenou keramikou či výrobky z kovu. Neklidné období husitských válek dokreslují zbraně zapůjčené z Husitského muzea v Táboře. Trojrozměrné předměty doplňují unikátní písemnosti, ať již jde o významné listiny Švábeniců - zakladatelů Trutnova - z let 1262 a 1287, zapůjčené z Moravského zemského archivu v Brně, či listiny králů Jiřího z Poděbrad (1463) a Vladislava Jagellonského (1480), zapůjčené ze Státního okresního archivu Trutnov. K  listinám jsou přivěšeny pečeti.

Z raného novověku, konkrétně ze 16. a počátku 17. století, jsou vystaveny např. epitafy z farního kostela v Horním Starém Městě nebo jedinečná kronika Simona Hüttela. Nepřehlédnutelnou zajímavostí je pískovcový renesanční náhrobník mistra trutnovského kožešnického cechu z roku 1606. Období po třicetileté válce reprezentují vedle předmětů církevní provenience (monstrance, kalich, polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého) také cechovní památky (truhlice, poháry) nebo památky dokládající někdejší hrdelní soudní pravomoc Trutnova (křížová pouta, vypalovací cejch na označování zločinců, ornamenty zdobený popravčí meč z přelomu 17. a 18. století). To vše doprovázejí stará vyobrazení města.

Z 19. a 20. století stojí za zmínku vystavené stuhy, šerpy a poháry připomínající bohatý spolkový život, předměty dokumentující provoz živností a průmyslových závodů, ukázky tvorby významných místních umělců (např. sochy E. Schwantnera, obrazy J. Polze, W. Labuse, J. Otmara, J. Šabackého, B. Mudrocha), portréty vybraných trutnovských starostů či podnikatelů. Zvláštní pozornost si zasluhuje školní kronika s vlastnoručním podpisem císaře Františka Josefa I. u příležitosti jeho návštěvy Trutnova v listopadu 1866, a to včetně pera, kterým se do kroniky podepsal. V souvislosti s výstavou byly v muzeu rovněž instalovány zrestaurované, po desetiletí ukryté historické pamětní desky, původně umístěné ve městě na různých veřejných místech a budovách.

Expozice je oživena figurínami v dobových kostýmech a uniformách od středověku po 20. století.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu ochrany archiválií budou některé nejvýznamnější písemnosti vystaveny v originálu pouze do poloviny července, pak je nahradí faksimile.

Výstava potrvá do 26. 9. 2010. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby