Zasedání a kolokvium česko-polské Kladské komise historiků

Fotografie z mezinárodního setkání ve Společenském a kulturním centru UFFO v Trutnově, jehož bylo Muzeum Podkrkonoší spolupořadatelem

 

 

V pátek 3. října 2014 se konalo v restauraci Společenského a kulturního centra UFFO v Trutnově zasedání a kolokvium Kladské komise historiků pod patronací starosty města Trutnova a poslance Parlamentu ČR Mgr. Ivana Adamce. Na setkání českých i polských historiků byl představen také nový, již desátý svazek Kladského sborníku.

 

Mezinárodního jednání se účastnilo 40 historiků, univerzitních pedagogů, muzejníků, archivářů, vlastivědných pracovníků (zastoupeny byly např. univerzity Wroclaw, Opole, Hradec Králové, Opava, Ústí nad Labem, muzea Walbrzych, Swidnice, Trutnov, Náchod, Česká Skalice, Hořice, okresní archivy Trutnov, Náchod) a dalších zájemců, včetně řady významných hostů. Na úvod obdrželi všichni účastníci nově vydané sborníky - konkrétně Kladský sborník X a vlastivědný sborník Krkonoše - Podkrkonoší 21.


Zasedání zahájil předseda Kladské komise prof. PhDr. Vladimír Wolf přivítáním přítomných. Zvláště přivítal polské kolegy a vzácného hosta, a sice radu Velvyslanectví Polské republiky v Praze paní Izabellu Wołłejko-Chwastowicz. Paní rada následně mj. upozornila na možnost podpory aktivit komise z prostředků ambasády Polské republiky v Praze. Poté za pořadatele přivítal přítomné ředitel trutnovského muzea Mgr. Vlastimil Málek. Především vyzvedl zásluhy prof. Wolfa na existenci a činnosti Kladské komise, jakož i vydávání Kladského sborníku poté, co od něj upustila Univerzita Hradec Králové. Od roku 2009 se vydává Kladský sborník v Trutnově za podpory Muzea Podkrkonoší v Trutnově, které se též v rámci možností snaží podporovat činnost komise. Na sborníku se dále podílejí např. Slezská univerzita Opava a řada soukromých sponzorů (např. firma GRUND). Poté přivítal přítomné ředitel SCT UFFO BcA. Libor Kasík, který rovněž upozornil na řadu výjimečností prostor, v nichž se zasedání koná. UFFO bylo např. oceněno jako Stavba roku 2011. Prof. Wolf následně ve svém referátu připomenul, že komise má za sebou čerstvě dvě jubilea - jednak 20 let činnosti (založena 1993 v Hradci Králové) a jednak 10. vydaný řádný svazek Kladského sborníku, jehož obsah přiblížil. V následujícím bloku bylo předneseno několik závažných referátů z posledních kladských historických bádání (prof. PhDr. František Musil, CSc., prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D., PhDr. Jaroslav Šůla, CSc., PhDr. Pavel Zahradník, Dr. Piotr Palys atd.).

 

V závěrečném referátu vyzdvihla přínos zasedání a činnost Kladské komise historiků ředitelka Historického ústavu Akademie věd České republiky prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. K účastníkům mezinárodní konference též promluvil starosta města Trutnova a poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Ivan Adamec, který mj. ocenil přínos historického výzkumu pro budoucí směřování české společnosti.

 

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby