Já, Konrád, kdysi Mikulášův z Trutnova

Já, Konrád, kdysi Mikulášův z Trutnova. Přednášky a slavnostní prezentace publikace trutnovské kronikářky Mgr. Aleny Křivské se zúčastnilo 62 hostů


Slavnostní prezentace nové vlastivědné publikace badatelky a kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské byla spojena s krátkou přednáškou. Autorka, která svoji první knížku vydala vlastním nákladem, pohovořila o jejím vzniku a výsledcích svého dlouhodobého badatelského úsilí zaměřeného na poznání dějin lucemburské doby. Představila také spolupracovníky a sponzory, bez nichž by kniha nemohla vyjít. Nastínila zajímavé životní osudy nejproslulejšího trutnovského rodáka 14. století, Konráda Mikulášova z Trutnova. Veřejného notáře, klerika, později kněze, kanovníka kostela sv. Apolináře v Praze, osob ního notáře Jana Očka z Vlašimi a faráře u kostela sv. Petra v Praze-Rybářích. Vzdělance, jenž svůj život prožil za vlády tří lucemburských králů, a svoji církevní kariéru rozvíjel v době úřadování prvních tří pražských arcibiskupů.

 

Ve druhé části akce publikaci požehnal administrátor úpické římskokatolické farnosti P. ThDr. Andrzej Götz a následoval symbolický přípitek na zdar publikace, který pronesl místostarosta města Trutnova Mgr. Tomáš Eichler. K přípitku byli dále přizváni místostarosta města Trutnova Mgr. Tomáš Hendrych, autorčin manžel a autor řady fotografií v publikaci Ladislav Křivský, grafička Soňa Čvančarová, historik prof. PhDr. Vladimír Wolf, vedoucí Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem PhDr. Michal Řezníček a ředitel Muzea Podkrkonoší PhDr. Vlastimil Málek.

 

Akce se konala v úterý 3. 12. 2019 od 17.00 hodin a navštívilo ji 62 zájemců.

 

Foto: PhDr. Ondřej Vašata

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby