Muzeum na facebooku

Vlastivědný sborník Krkonoše - Podkrkonoší

Ve sborníku jsou publikovány původní odborné stati mapující historii regionu Krkonoš a Podkrkonoší s těžištěm v současném okrese Trutnov. Dále jsou zde publikovány materiálové příspěvky, bibliografie, zprávy o činnosti odborných institucí a zprávy o historické a vlastivědné literatuře, opět se vztahem ke sledovanému regionu. Sborník je vydáván od roku 1964. Do současnosti vyšlo celkem 22 svazků.

 

Sborník Krkonoše - Podkrkonoší vydává Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov, Krkonošským muzeem ve Vrchlabí a Vlastivědným kroužkem Krkonoš a Podkrkonoší.

 

Výkonným redaktorem sborníku je PhDr. Vlastimil Málek.

 

Sborník má přiděleno ISSN 0231-9934.

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka