Muzeum na facebooku

Vlastivědný kroužek

 

Vlastivědný kroužek Krkonoš a Podkrkonoší  je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, věnujícím se vlastivědě, historii, archeologii, dějinám umění, muzeologii, národopisu a pomocným vědám historickým. V rámci těchto oborů se zaměřuje především na region Krkonoš a Podkrkonoší. Kroužek působí na území České republiky, sídlem kroužku je Trutnov, adresa: Vlastivědný kroužek Krkonoš a Podkrkonoší, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Trutnov 541 01. Kroužek je samostatnou právnickou osobou, je registrován MV ČR a řídí se zákonem č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Kroužek vyvíjí nepolitickou činnost zaměřenou především na popularizaci a uchovávání historických a kulturních hodnot, zejména v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší. Zvláště se věnuje rozšiřování znalostí o dějinách tohoto regionu. Svoje poslání naplňuje kroužek odbornou, popularizační a výchovnou prací, pořádání přednášek, besed, kolokvií, vzdělávacích kurzů, organizováním vlastivědných vycházek, terénních exkurzí a naučných zájezdů a jiných kulturně vzdělávacích akcí. Spolupracuje na vydávání vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší. Máte-li zájem, přijďte se mezi nás podívat. Rádi uvítáme nové členy, zejména z řad studentů.

 

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka