Muzeum na facebooku

Redakční rada

Mgr. Przemysław Burchardt (Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze)

Doc. MgA. Bogusław Czechowicz, Dr. (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

Mgr. Václav Horák (Městské muzeum Hořice)

Mgr. Alexandra Jiřičková (Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem)

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)

Mgr. Edita Łaborewicz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Legnicy)

Mgr. Ivo Łaborewicz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze)

Mgr. Jiří Louda (Krkonošské muzeum Vrchlabí)

PhDr. Vlastimil Málek (Muzeum Podkrkonoší v Trutnově), výkonný redaktor sborníku

PhDr. Jan Prostředník, PhD. (Muzeum Českého ráje Turnov)

PaedDr. Josef Ptáček (Dobruška)

Mgr. Roman Reil (Státní okresní archiv Trutnov)

Mgr. Barbara Skoczylas Stadnik (Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze)

doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr. (Moravský zemský archiv v Brně)

PhDr. Jaroslav Šůla, CSc. (Hradec Králové)

prof. PhDr. Vladimír Wolf (Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě), předseda redakční rady

PhDr. Pavel Zahradník, Ph.D. (Státní okresní archiv Trutnov)

 

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka