Navštivte muzejní expozice a výstavy v bývalém trutnovském zámku, otevřeno máme úterý až neděle 9-12, 13-17. Těšíme se na Vás!

Akce

SPARTAKIÁDY V ČESKOSLOVENSKU 1955–1990

Nová muzejní výstava se věnuje fenoménu spartakiád v Československu v letech 1955–1990. Tyto významné tělovýchovné akce probíhaly za účastí statisíců cvičenců nejrůznějších věkových kategorií vždy jednou za pět let. Jejich vyvrcholením byla vystoupení cvičenců na Strahovském stadionu v Praze, kterému předcházely okrskové, okresní a krajské spartakiády na mnoha místech Československa. Prostřednictvím fotografií a dobových archiválií si na výstavě připomeneme jejich neopakovatelnou atmosféru nejen na Strahovském stadionu v Praze, ale i na okresních spartakiádách v Trutnově, či okrskových spartakiádách v Žacléři, Úpici, Mladých Bukách a Dolní Kalné. Vystaveny jsou také dobové cvičební úbory, plakáty, pohlednice a nejrůznější suvenýry spjaté se spartakiádami.

LUBOR BALCAR – KRAJINA A PORTRÉT

Nová muzejní výstava je průřezem tvorbou trutnovského výtvarníka Lubora Balcara. V jeho olejomalbách, které jsou ovlivněny dílem významného českého krajináře Václava Mejvalda z Vrchlabí, převažuje krajinomalba. Náměty pro své obrazy čerpá Lubor Balcar především při svých toulkách čarokrásnou přírodou Trutnovska a Vrchlabska. Kromě krajin budou vystaveny také portréty a zátiší. Jedná se o první soubornou výstavu malířského díla Lubora Balcara, jejíž uspořádání je motivováno letošními výtvarníkovými 70. narozeninami.

TRUTNOVSKO NA STARÝCH FOTOGRAFIÍCH A POHLEDNICÍCH (1)

Prostřednictvím vybraných historických fotografií a pohlednic z muzejní sbírky výstava představuje podobu a proměny měst, obcí i osad na území současného okresu Trutnov v 19. a 20. století. Nahlédneme tak na Trutnovsko, Úpicko, Žacléřsko, Královédvorsko, Vrchlabsko, ale i do okolí Hostinného a do řady dalších lokalit regionu Krkonoš a Podkrkonoší. Připomeneme si některé stavební dominanty, památky, továrny, obchody, školy, události, rušný život v ulicích měst i relativní klid venkovských návsí v době Rakousko-Uherska, Československé republiky, protektorátu či příslušnosti k tzv. Říšské župě Sudety. Nechybějí však ani léta poválečná, včetně dokladů procesu socializace a kolektivizace venkova. Jedná se o první část šířeji koncipované prezentace fotografické části sbírky Muzea Podkrkonoší v Trutnově.

Novinky

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP ZDARMA

30. 4. 2024

Každou první středu v měsíci je vstup do muzea zdarma - můžete navštívit dlouhodobé muzejní expozice a aktuální krátkodobé výstavy. Těšíme se na Vás!

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: HISTORICKÉ KRIZE V KLADSKU A V SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH

7. 6. 2024

V pondělí 10. června 2024 se v muzeu konala mezinárodní vědecká konference zaměřená na historické krize v Kladsku a v severovýchodních Čechách. Skladba přihlášených příspěvků předních českých a polských historiků a badatelů nabídla široké spektrum témat od středověku po 20. století. Akci pořádalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově s Kladskou komisí historiků.

EXKURZE VLASTIVĚDNÉ SPOLEČNOSTI KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ DO VELKÉ BUKOVINY, CHVALKOVIC A ČESKÉ SKALICE

1. 7. 2024

V sobotu 29. června 2024 uspořádala Vlastivědná společnost Krkonoš a Podkrkonoší, působící při našem muzeu, odbornou exkurzi na Českoskalicko. Za krásného počasí byla na programu prohlídka tzv. židovské uličky ve Velké Bukovině a tamního židovského hřbitova (výklad: PhDr. Ondřej Vašata, MPT). Následovala návštěva Chvalkovic, kde si účastníci prohlédli kostel sv. Jiljí, dále putovali kolem staré školy, kterou navštěvovala v letech 1830–1832 Barunka Panklová, k bývalému pivovaru, mlýnu a k zámku (výklad: PhDr. Vlastimil Málek, MPT). Následovala prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici a vojenského hřbitova z prusko-rakouské války 1866 (výklad: Jiří Kuťák, MPT). Neformální část exkurze s občerstvením a diskusí pokračovala v restauraci Barunka ve Zlíči. Zdařilé akce se zúčastnilo 20 zájemců.

Archiv novinek

Představení trutnovského muzea

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově je regionálním muzeem s působností pro okres Trutnov a přilehlé oblasti Podkrkonoší. Tvoří sbírky v osmi podsbírkách (archeologie, archiv, fotografie, etnografie, kulturní historie, militaria, výtvarné umění, uměleckoprůmyslové práce), uchovává sbírkové předměty pro budoucí generace a prezentuje je veřejnosti prostřednictvím dlouhodobých či krátkodobých výstav, publikací i jiných forem. Pořádá přednášky, besedy, projekce, koncerty, edukace a další kulturní a vzdělávací akce. Provádí archeologické práce na území okresu Trutnov. Provozuje také knihovnu se specializovaným fondem (historie, archeologie, etnografie, výtvarné umění, sudetika, regionální literatura), který veřejnosti umožňuje studovat prezenční formou. Muzeum bylo založeno roku 1890 a sídlí v budově bývalého trutnovského hradu, přestavěného v 16. století na zámek.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby