Muzeum na facebooku

Obsahy vydaných čísel

Krkonoše - Podkrkonoší 6

 

Krkonoše - Podkrkonoší 1972. Vlastivědný sborník. Vydáno k 50. výročí vzniku Svazu sovětských socialistických republik, red. Jaroslav METELKA, Hradec Králové, Nakladatelství Kruh pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 1972, 264 stran.


OBSAH:

 

Oldřich ŠABAKA, Se Sovětským svazem za pevné přátelství, s. 7-10

 

NÁZVOSLOVNÁ ROZPRAVA

Ivan HONL, O podhůří Krkonoš, s. 13-23

 

HISTORICKÉ STUDIE

 

Radomír ROUP, Rytíř K. J. z Bienenbergu a jeho dějiny Dvora Králové nad Labem, s. 27-41

Jaroslav METELKA, Hospodářské, sociální a politické poměry v Úpici v období rozkladu feudalismu 1781-1848, s. 42-61

Erik BOUZA, Josef Regner - Havlovický jako průkopník moderního zemědělství, s. 62-71

Jaroslav METELKA, Polednový vývoj na trutnovském okrese v letech 1968 - 1969 na stránkách Krkonošské pravdy, s. 72-101

Jaroslav METELKA, Z historie volen na trutnovském okrese, s. 102-125

Miroš MIKEŠ - Jaroslav METELKA, Vítězství jednoty lidu a KSČ, s. 126-136

 

VLASTIVĚDNÉ ROZMANITOSTI

 

Historie

Věra VAŇKOVÁ, Smolná kniha města Dvora Králové nad Labem, s. 138-149

Jaroslav ŠŮLA, Šlechtická zvůle Hynka Rychnovského z Rychnova, s. 150-154

Erik BOUZA - Věra VAŇKOVÁ, Žírečská kronika, s. 155-158

Jiří ZÁLOHA, Průzkum hospodaření poddaných na Vlčicku před rokem 1775, s. 159-161

Dolores BOUZOVÁ, Nejstarší vrchlabští lékárníci, s. 162-166

Jaroslav METELKA, Bojové družiny v Květnovém povstání na Úpicku a Trutnovsku, s. 167-173

 

Literatura

Jan KÁBRT, Nová píseň - Nářek tkalcův, s. 174-185

Libuše ŠOLCOVÁ, Raisovi a Kašparovi Zapadlí vlastenci, s. 186-193

 

Památky

Pravoslav HOLEČEK - Libuše ŠOLCOVÁ, Památkové objekty trutnovského okresu, s. 194-200

Štěpán STRÁNSKÝ - Josef BARTOŠ, Galerie antického umění v Hostinném, s. 201-212

 

STATISTIKA

František MAREK, Pohyb obyvatelstva krkonošské oblasti v letech 1945-1959, s. 214-222

Věra HOCHMALOVÁ - Miroslav GOTTWALD, Některé údaje o růstu životní úrovně obyvatel na trutnovském okrese v období 1965-1970, s. 223-237

 

FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA, s. 241-260

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka