Muzeum na facebooku

Obsahy vydaných čísel

Krkonoše - Podkrkonoší 5

 

Krkonoše - Podkrkonoší. Vlastivědný sborník muzeum Trutnov, sv. 5, red. Zdeněk VAŠÍČEK - Vladimír WOLF, Hradec Králové, Nakladatelství Kruh pro muzeum v Trutnově, 1970, 331 stran.


OBSAH:

 

Část historická

 

Josef PETRTYL, Nálezy mincí na Hořicku a jejich historický význam (Rozbor nálezové struktury), s. 9-17

Vladimír WOLF, Vrchlabské proboštství v dějinách kraje na nejhořejším Labi (příspěvek k církevním dějinám doby předhusitské), s. 18-27

Jan URBAN, K historii dolování v Krkonoších, s. 28-37

Jaroslav PROCHÁZKA, Osídlování Trutnovska v období pozdního feudalismu, kapitalismu a socialismu ve světle místních a pomístních jmen, s. 38-64

Ivan HONL, Šafaříkův výklad názvu Krkonoš a jeho ohlas v české literatuře, s. 65-71

Zdeněk ANTOŠ, Náchodské panství v předbřeznovém období, s. 72-108

Libuše ŠOLCOVÁ, Spiritismus v Podkrkonoší, s. 109-126

Jana JEŽKOVÁ, Obecné školství na Novopacku do počátku 20. století, s. 127-167

Jiří ŠVEC, Dělnické hnutí na Královédvorsku v druhé polovině 19. století, s. 168-195

Osvald NEVŘIVA, Dělnický konzumní spolek Einigkeit v Prosečném, s. 196-202

Růžena BUBENÍČKOVÁ - Ludmila KÁBRTOVÁ, Nacistické tábory v krkonošské oblasti, s. 203-212

 

Část literárně-historická

 

Jaromír LOUŽIL, Uffo Horn a jeho truchlohra Král Otakar, s. 215-243

Karel BOGAR, Dramatická tvorba Jana Weisse, s. 244-256

František VALOUCH, Čapkův hrdina soucitu (Od Božích muk k Bílé nemoci), s. 257-272

Jiří UHLÍŘ, Filmografie Krkonoš (Soupis dokumentárních filmů, televizních šotů a hraných filmů se vztahem k regionu Krkonoš a Podkrkonoší natočených v letech 1920-1968), s. 273-320

 

RESUMÉ

 

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka