Muzeum na facebooku

Obsahy vydaných čísel

Krkonoše - Podkrkonoší 4

 

Krkonoše - Podkrkonoší. Vlastivědný sborník muzeum Trutnov, sv. 4, red. Zdeněk VAŠÍČEK - Vladimír WOLF, Hradec Králové, Nakladatelství Kruh pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 1969, 312 s.


OBSAH:

 

Část historická

 

Josef PETRTYL, Historická dokumentárnost nálezů mincí v podhůří Krkonoš (Rozbor nálezové struktury), s. 9-28

Erik BOUZA - Věra VAŇKOVÁ, O některých málo známých listinách Trutnovska, s. 29-32

Jan URBAN, Ke středověké těžbě rud v Krkonoších, s. 33-45

Ivan HONL, Mapa válečných operací na horním Labi r. 1778, s. 46-57

Jiří FRAJDL, Rok 1918 v severovýchodních Čechách, s. 58-72

Bohumír SMUTNÝ, Iredentistické letáky rozšiřované ve východočeském pohraničí v první polovině roku 1919, s. 73-77

Zdeněk VAŠÍČEK, Snahy o české muzeum v Trutnově, s. 78-82

Jaroslav METELKA, Vztah úpických komunistů k Národní straně práce a její mládeži, s. 83-94

Růžena BUBENÍČKOVÁ - Ludmila KÁBRTOVÁ, Nacistické tábory na Trutnovsku, s. 95-110

Vladimír WOLF, Vlastivědná produkce v periodikách sudetoněmeckých krajanstev z Krkonoš a Podkrkonoší, s. 111-129

Ivan HONL, O tzv. východním podhůří Krkonoš (Názvoslovná rozprava), s. 130-138

 

Část literárně-historická


Karel BOGAR, Vymezení regionu v literárním bádání, s. 141-159

Zdeněk KALISTA, Šporkovo Bonrepos a bádání o českém baroku, s. 160-171

J. B. ČAPEK, Básník Kytice a živá linie české balady, s. 172-195

Jan ORT, Franz kafka v severovýchodních Čechách (Na okraj několika dopisů napsaných v našem kraji), s. 196-203

Jana SÝKOROVÁ, Postava ženy v Čapkových dramatech, s. 204-226

Květa BENEŠOVÁ, Karel Čapek - spisovatel pro mládež, s. 227-253

Vladimír WOLF - Dana HALÍČKOVÁ, Jan Nepomuk Lhota (Život a dílo), s. 254-296

Jan WAGNER, O matce národního umělce Josefa Štefana Kubína a jejím rodě, s. 297-304

Oldřich KRÁLÍK, Tři lístky do smutného věnce, s. 305-310

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka