Muzeum na facebooku

Obsahy vydaných čísel

Krkonoše - Podkrkonoší 3

 

Krkonoše - Podkrkonoší. Vlastivědný sborník muzeum Trutnov, sv. 3, red. Zdeněk VAŠÍČEK - Vladimír WOLF, Hradec Králové, Nakladatelství Kruh pro muzeum v Trutnově, 1967, 312 stran.


OBSAH:

 

Část historická

 

Antonín HEJNA, Archeologie a regionální výzkum severovýchodních Čech, s. 9-13

Vladimír WOLF, Vymezení regionu Trutnovska do konce XIV. století a jeho otázky, s. 14-20

Antonín HEJNA, Archeologické nálezy a otázka osídlení severovýchodních Čech v době historické, s. 21-45

Vladimír WOLF, Hospodářské poměry na nejhořejším Labi do konce 14. století, s. 46-54

F. M. BARTOŠ, Předhusitský kazatel a básník Johlín z Vodňan v Trutnově, s. 55-59

Gustav HOFMANN, Železářství v Krkonoších a jejich podhůří za feudalismu, s. 60-71

Erik BOUZA, Znak a pečeti města Úpice, s. 72-75

Jaroslav ŠŮLA, Odboj poddaných Karla Litického ze Šonova a na Litiči v letech 1560-1562 (Příspěvek k dějinám znevolňování na Královédvorsku v XVI. stol.), s. 76-82

Karel HERČÍK, Z dějin těžby a plavení dřeva v Krkonoších v 16. a 17. století, s. 83-94

Ladislav HOSÁK, Broumovsko-trutnovská kronika z počátku 17. století, s. 95-98

Oldřich JANEČEK, Taktika poddaných a selského gubernia ze Rtyně v povstání roku 1775, s. 99-116

Jaroslav MAŤÁTKO, První velký textilní podnik ve Dvoře Králové n. L. (Materiálová studie), s. 117-119

Jiří KOLOUCH, Zkušenosti z velké hornické stávky (Rok 1923 v žacléřsko-svatoňovickém revíru), s. 120-125

Josef JANOUŠEK, České menšinové školy ve východním Podkrkonoší (Příspěvek k dějinám českého menšinového školství se zaměřením na školu v Dolní Branné), s. 126-143

Václav ČADA, Úloha Klubu mladých a Kulturního souručenství mladých  ve Dvoře Králové n. L. při vytváření jednotné fronty mládeže v Podkrkonoší, s. 144-165

Dan GAWRECKI, Spolek Bund der Deutschen a jeho sjezd ve Vrchlabí v roce 1937, s. 166-190

Josef LETOCHA, Okupační veřejná správa Krkonoš a Podkrkonoší 1938-45, s. 191-212

Antonín FALTYS, K problematice vymezení regionu Podkrkonoší, s. 213-224

Josef KMONÍČEK, Osídlování pohraničí severovýchodních Čech 1945-1952, s. 225-232

Ivan HONL, K vývoji českého názvu Krkonoš, s. 233-240

Jaroslav PROCHÁZKA, Nové místní názvosloví na Trutnovsku, s. 241-253

 

Část literárně-historická

 

Oldřich KRÁLÍK, O Pouti krkonošské po letech, s. 257-273

Ludvík VÁCLAVEK, Překladatel Karla Čapka Vincy Schwarz, s. 274-278

Zdeněk BIČÍK, Objevené dopisy Karla Čapka, s. 279-283

Karel BOGAR, Sen v předválečných prózách Jana Weisse, s. 284-303

Bohumil SMRČKA, Poznámky k rozdílu mezi knihou W. Prescotta Dějiny dobytí Mexika a románem Ivana Olbrachta Dobyvatel, s. 304-310

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka