Muzeum na facebooku

Obsahy vydaných čísel

Krkonoše - Podkrkonoší 1

 

Krkonoše - Podkrkonoší. Vlastivědný sborník prací pod patronací Filosofické fakulty University Palackého v Olomouci - 1963, red. Jaromír DVOŘÁK - Ladislav HOSÁK - Vladimír Wolf, Havlíčkův Brod, Východočeské nakladatelství pro muzeum v Trutnově, 1964, 400 stran.


OBSAH:


Jaromír DVOŘÁK, Úvodem, s. 5-9

 

ČÁST HISTORICKÁ

 

Studie

Ladislav HOSÁK, Úkoly regionálního dějepisectví v Podkrkonoší pro starší období feudalismu, s. 13-15

Vladimír WOLF, Počátky Dvora Králové n. L. a Hostinného (Přehled názorů), s. 16-23

Vladimír WOLF - Jitka KALISTOVÁ, Počátky města Trutnova, s. 24-42

Ladislav HOSÁK, Východní Podkrkonoší v husitské revoluci, s. 43 -51

Vladimír WOLF, Jan Kolda st. a ml. ze Žampachu. Příspěvek k dějinám pohusitského období v severovýchodních Čechách, s. 52-68

Marie MARŠÁLKOVÁ, Rozsah trutnovského manství, s. 69-70

Ladislav HOSÁK, Válečná kampaň v létě 1745 v Podkrkonoší a bitva u Zárova, s. 71-85

František KUTNAR, Z dějin zemědělství a plátenictví na jilemnickém panství ke konci 18. století, s. 86-97

František KUTNAR, Spory hořických poddaných s vrchností v první polovině 19. století, s. 98-112

 

Materiály

Libuše HRABOVÁ - Jan BENEŠ, Nejstarší listiny k dějinám Trutnovska, s. 113-119

Miloš TRAPL, Z kroniky Simona Hüttla, s. 120-121

Jiřina HOLINKOVÁ - Jan NAVRÁTIL, Z kroniky města Trutnova a okolí 1710-1871, s. 122-140

 

Drobnosti

Miloš TRAPL, Opis Hüttlovy kroniky města Trutnova, s. 141-142

Vladimír WOLF, K názvu vsi Bojiště na Trutnovsku, s. 143

Vladimír WOLF, K zaniklé vsi Reinoldishain na Královédvorsku, s. 143-144

Ladislav HOSÁK, Královédvorský účastník basilejského koncilu, s. 144-145

Marie MARŠÁLKOVÁ - Jitka KALISTOVÁ, Královéhradecký kraj v roce 1771, s. 145-146

Vladimír WOLF, Michal Silorad Patrčka - V krkonošských horách, s. 146-148

František KUTNAR, Dva lidové obchodní listy z korespondence hrabačovského bělidla, s. 148-149

Ladislav HOSÁK, Vídeňský turista v Krkonoších roku 1832, s. 149-152

Osvald NEVŘIVA, Nová Paka v podání Schallerovy a Sommerovy topografie, s. 152-155

Marie MARŠÁLKOVÁ - Jitka KALISTOVÁ, Původ krkonošského obyvatelstva, s. 155-158

František KUTNAR, Penzijní ústav hrabačovské plátenické manufaktury a bělidla, s. 158-159

Ladislav HOSÁK, Informace o podkrkonošských městech z roku 1844, s. 160

Ladislav HOSÁK, Počet domů a obyvatel na Hořicku před 100 lety, s. 160-162

 

Bibliografie

Ladislav HOSÁK, Bibliografie bibliografií k potřebě historické vlastivědy, s. 163-183

Věra VÁGNEROVÁ (red.), Historická bibliografie Podkrkonoší I, s. 184-202

- Vladimír WOLF, Dvůr Králové nad Labem, s. 184-188

- Libuše RYŠÁNKOVÁ, Hořice v Podkrkonoší, s. 188-190

- Miloš ČERMÁK, Hostinné, s. 190-191

- Jana NEPOŽITKOVÁ, Malé Svatoňovice, s. 191-192

- Vladimíra KUČEROVÁ, Miletín, s. 192

- Vladimíra KUČEROVÁ, Nová Paka, s. 193

- Jana NEPOŽITKOVÁ, Rtyně v Podkrkonoší, s. 193-194

- Václav ČADA, Trutnov, s. 194-197

- Věra VÁGNEROVÁ, Úpice, s. 197-198

- Věra VÁGNEROVÁ, Vrchlabí, s. 198-201

- Vladimír VAVRDA, Kuks, s. 201-202

 

ČÁST KULTURNĚ LITERÁRNÍ

 

Studie

Miloslav TRAPL, O ztracené korespondenci B. Němcové s Františkem Matoušem Klácelem, s. 205-230

Oldřich KRÁLÍK, Boží muka Karla Čapka, s. 231-249

Ladislav BULÍN, Čapkův Mexický voják, s. 250-260

František VALOUCH, Cesta Karla Čapka od relativismu k antifašismu - Bílá nemoc, s. 261-296

Oldřich KRÁLÍK, Tři verze Olbrachtova Bratra Žaka, s. 297-333

Zdeněk FILIP, O básníku a kronikáři Podkrkonoší Josefu Kocourkovi, s. 334-347

Rudolf SAITZ, Lidské podoby v díle Oty Gutfreunda, s. 348-360

 

Materiály

Vladimír WOLF - Dana HALÍČKOVÁ, Jan Nepomuk Lhota - Korespondence I, s. 361-368

Dana HALÍČKOVÁ, Listy Michala Silorada Patrčky Václavu Hankovi, s. 369-381

 

Drobnosti

Vladimír WOLF, Příspěvek Jana Nepomuka Lhoty v Květech 1835, s. 382-383

Karel BOGAR, Několik poznámek k Novinářské patálii Marie Kubátové, s. 383-386

 

REJSTŘÍK MÍST, s. 387-393

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka