Muzeum na facebooku

Obsahy vydaných čísel

Francek, Jindřich: Zločin a trest ve Dvoře Králové nad Labem

Vydalo: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov a Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem. Výkonní redaktoři: Václav Horák, Vlastimil Málek. Místo vydání: Trutnov 2010, vydání 1., počet stran 232, náklad 600 kusů, tisk: EXPRESTISK Trutnov.

 

OBSAH:

 

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM V 16. - 18.STOLETÍ, str. 7 - 8

Urbanizace, str. 9-11

Obyvatelé, str. 12 - 13

ZE SPRÁVNÍCH DĚJIN

Podkomoří a hofrychtéř, str. 15

Městská samospráva, str. 16 - 19

Manská soustava, str. 20 - 21

MĚSTSKÝ SOUD, str. 25 -31

Mistři ostrého meče, str. 32 - 34

Ve vězení, str. 35 - 39

Útrpné výslechy a smolná kniha, str. 40 - 46

U pranýře a na popravišti, str. 47 - 56

KRIMINALITA A JEJÍ POSTIH, str. 59

Rouhači a kacíři, str. 59 - 64

Čarodějnické procesy, str. 64 - 68

Pronásledování romských kočovníků a jiných tuláků, str. 68 - 74

Vraždy, str. 75 - 80

Infanticidium, str. 80 - 92

Pytláctví a krádeže ryb, str. 92 - 94

Žhářství, str. 94 - 97

Podvod a zpronevěra, str. 97 - 98

Padělání mince, str. 99 - 100

Mravnostní delikty, str. 100 - 108

SMOLNÁ KNIHA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 1584 - 1756, str. 111 - 162

Textově-kritické poznámky, str. 165 - 171

Přehled zápisů smolné knihy, str. 173 - 178

Ediční poznámka, str. 181

Jmenný rejstřík, str. 183 - 190

Zeměpisný rejstřík, str. 191 - 197

Věcný a terminologický rejstřík, str. 199 - 205

Soupis ilustrací, str. 207 - 209

VYDANÉ PRAMENY A LITERATURA, str. 211 - 223

O AUTOROVI, str. 225

SUMMARY,  str. 227 - 228.

 

 

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka