Muzeum na facebooku

Regionální knihovna

Muzejní knihovna po své registraci na Ministerstvu kultury ČR v roce 2001 patří do sítě veřejných knihoven se specializovaným fondem. Na rozdíl od běžných veřejných knihoven je přístupná pouze k prezenčnímu studiu po předchozí domluvě . V jejím fondu je více jak 11 tisíc svazků knih s regionální historickou, přírodovědnou a uměleckou literaturou a asi 5 tisíc svazků periodik. Zastoupena jsou sudetika, velká část fondu se věnuje prusko-rakouské válce v roce 1866, obecné historii, historii umění, pomocným vědám historickým, vzhledem ke geografické  blízkosti Krkonoš jsou zde i díla, věnující se přírodním vědám, apod. V neposlední řadě jsou v naší knihovně přítomna i beletristická díla regionálních autorů, např. Marie Kubátové, Petra Prouzy, Luboše Zeleného, Vlastimila Šubrta a mnoha dalších. Knižní fond je zpracován počítačovým systémem Clavius a je přístupný badatelům, studentům a všem ostatním zájemcům o historii na základě jejich registrace a souhlasu s podmínkami Knihovního řádu regionální knihovny Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Od konce července roku 2007 je zájemcům nově zpřístupněná možnost vyhledávání ve virtuálním katalogu na internetových stránkách knihovny. Fond periodik je od  dubna 2011 plně zpracován  a je také  přístupný přes naše webové stránky.  

 

 

Badatelské hodiny:

úterý     8 - 11, 13 - 15 hodin

středa  8 - 11, 13 - 15 hodin

čtvrtek  8 - 11, 13 - 15 hodin

pátek    8 - 11 hodin.

 

 

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka