Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově (Sborníček 6)

Vydalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2006. Cena 60 Kč.

OBSAH:


Pavel Jansa, K prostorovému kontextu nejstarších sídel na Trutnovsku, s. 9-32;

Vlastimil Málek, Průběh prusko-rakouské války 1866 v Bernarticích na Trutnovsku, s. 33-45;

Václav Horák, Popis zvonů pilníkovského kostela Nejsv. Trojice v Eichlerově sbírce, s. 46-52;

Pavel R. Zahradník, Horská víska Kněžice v 17. a 18. století, s. 53-69;

Miloš Buroň, Stavebně historický vývoj kaple sv. Jana Nepomuckého v Královci, s. 70-78;

Jana Cermanová, Tři smutné postavy Quida Kociána na brněnském hřbitově, s. 79-82;

Tomáš Hylmar, Obraz první světové války v korespondenci bratrů Kafkových z Nové Paky, s. 83-93;

Tomáš Dytrych, České reálné gymnázium v Trutnově v letech 1920-1938, s. 94-103;

Markéta Čížková, Trutnovské gymnázium za okupace, s. 104-113;

Ondřej Vašata, Několik poznámek k historii české obecné školy v Mladých Bukách v letech 1919-1938, s. 114-130;

Ondřej Vašata, Česká menšina a její škola ve Chvalči ve třicátých letech minulého století, s. 131-140;

František Jirásko, Dva čeští studenti v Křešově, s. 141-145; Ota Holub, K činnosti sudetoněmeckého freikorpsu na Trutnovsku v roce 1938, s. 146-152;

Ondřej Vašata, Výběrová bibliografie k dějinám české menšiny v bývalém politickém okrese Trutnov v letech 1870-1938, s. 153-160;

Jiří Louda, Přílohy k článku Česká menšinová škola ve Vrchlabí (dodatek), s. 161-165.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby