Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník, sv. 24 (2020)

Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník, sv. 24 (2020). Redigoval PhDr. Vlastimil Málek. Cena: 230,- Kč.

Vydalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov, Správou KRNAP - Krkonošským muzeem ve Vrchlabí a Vlastivědnou společností Krkonoš a Podkrkonoší. Trutnov 2020.
544 stran, náklad 400 ks.
Tisk: EXPRESTISK Trutnov
ISBN 978-80-905158-5-7
ISSN 0231-9934

 

OBSAH:

 

K blížícímu se jubileu Antonína Tichého

Málek Vlastimil – Vašata Ondřej: Curriculum vitae Antonína Tichého

Vašata Ondřej – Málek Vlastimil: Výběrová bibliografie prací Antonína Tichého

Dvořák Jiří: Antonín Tichý a časopis Krkonoše – Jizerské hory

Fiedler Günter: Krakonoš z východních Krkonoš

Jirásek Václav: Není Tonda jako Tonda

  

Studie

Fügner Urbášková Dana – Jirásek Zdeněk: Pohled odsunutých Němců na jejich bývalou domovinu – Trutnovsko

Iša František: K nejstarší dochované větší pečeti města Trutnova

Kmuníček Vilém: Jan Weiss – k tvůrčí metodě

Korbel Tomáš: Rozhledna na Žalém: „Česká bašta“ v Krkonoších

Málek Vlastimil: Prací k socialismu: Krkonošská výstava Trutnov 1949

Šůla Jaroslav: Nepokoje v pěti žacléřských vsích v letech 1562–1569 (Historie vzniku svobodných rychet na Trutnovsku v XV. století a jejich zániku v XVI. století)

Tašek Pavel: Žacléřsko za válek o rakouské dědictví (1740–1745)

Vašata Ondřej: Češi pod Černou horou. Z historie české menšiny na Maršovsku před rokem 1945

Zahradník Pavel R.: Ke vzniku a podobě trutnovského vikariátu v 17. a 18. století. Příspěvek k dějinám nižší církevní správy v Krkonoších a Podkrkonoší

  

Materiály

Jirásko František: Černínové, Podkrkonoší a Krkonoše

Kmuníček Vilém: Luboš Zelený – průřez literární tvorbou

Lukášová Klára: Z historie panství Stárkov a Skály. Po stopách rodu Čertorejských z Čertorej

Ondryášová Petra: Příspěvek k počátkům spolkového života v Horní Kalné

Tůma Ondřej: Nález bronzového depotu na Královédvorsku

Uhlíř Jiří: Igo Etrich (1879–1967), průkopník letectví, vynálezce a konstruktér letadel, a počátky aviatiky na Jaroměřsku (1910–1914)

 

Zprávy

Málek Vlastimil: Úmrtí prof. PhDr. Vladimíra Wolfa

Vašata Ondřej: Za Antonínem Justem

Louda Jiří: Za Miloslavem Bartošem

Louda Jiří: Dodatek k výběrové bibliografii Miloslava Bartoše

Łaborewicz Ivo: Krzysztof Radosław Mazurski (1946–2016)

Málek Vlastimil: Trutnovský sběratel a mecenáš Václav Petira (1941–2018)

Vašata Ondřej: 70 let Karla Nývlta

Málek Vlastimil: Zasedání Kladské komise historiků v roce 2016

Málek Vlastimil: Kladská komise historiků v roce 2019

Humlová Dana: Jan Václav Bergl – z malého města až na císařský dvůr

Jiřičková Alexandra: Výstava Řekové mezi námi v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem

Jiřičková Alexandra: Nová expozice textilního tisku ve Dvoře Králové nad Labem

Málek Vlastimil: Nové historické expozice Muzea Podkrkonoší v Trutnově věnované hradům, zámkům a chalupám Trutnovska slavnostně otevřeny 18. 12. 2017

Uhlíř Jiří: Božena Němcová inspirací pro umění

Zázvorková Blanka: Zpráva o činnosti Krkonošského muzea ve Vrchlabí v roce 2014

Zázvorková Blanka – Louda Jiří: Zpráva o činnosti Krkonošského muzea ve Vrchlabí v roce 2015

Zázvorková Blanka – Louda Jiří: Zpráva o činnosti Krkonošského muzea ve Vrchlabí v roce 2016

Zázvorková Blanka – Louda Jiří: Zpráva o činnosti Krkonošského muzea ve Vrchlabí v roce 2017

Málek Vlastimil: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2014

Málek Vlastimil: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2015

Málek Vlastimil: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2016

Málek Vlastimil: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2017

 

Zprávy o literatuře

Seznam autorů příspěvků

Pokyny pro autory příspěvků

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby