Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník č. 8

Vydalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 1989. Cena 100 Kč.

OBSAH:

 

STUDIE A MATERIÁLY

 

Zdeněk JIRÁSEK, Odraz česko-polských styků v severovýchodních Čechách na stránkách periodika Jednota v letech 1945-1948, s. 7-17

Vladimír LESÁK, Obyvatelstvo Trutnova na přelomu 19. a 20. století (Materiálový příspěvek k otázkám populačního vývoje), s. 19-40

Anna KUBÍKOVÁ, Sociální a majetková struktura obyvatelstva na panství Vlčice a Heřmanovy Sejfy v polovině 18. století, s. 41-50

Jiří ZÁLOHA, Vlčické panství a jeho poddaní na sklonku 17. století, s. 51-59

Vladimír WOLF, Archeologické výzkumy na Trutnovsku v letech 1968-1986 a jejich přínos k poznání dějin regionu, s. 61-72

Jaroslav KUDRNÁČ, Archeologický výzkum památek po těžbě zlata v Rýchorských horách, s. 73-89

Vladimír WOLF - Jiří SIGL - Luděk JIRÁSEK, Anonymní opevněná lokalita v Hajnici-Kyji, o. Trutnov (Zpráva o zjišťovacím výzkumu z let 1985-87), s. 91-102

Zdeněk A. LOCHMANN, Archeologické nálezy ze zaniklé tvrze v Batňovicích, okres Trutnov (K 100. výročí nálezu), s. 103-119

Martin ŠTINDL, Radečský nález drobných českých mincí (Vyhodnocení nálezu), s. 121-132

Jaromír JECH, Kontakt současnosti s minulostí v lidovém vyprávění (K současnému stavu folklórní prózy v Podkrkonoší), s. 133-155

Milada RYŠÁNKOVÁ, Výběrová bibliografie Krkonoš a Podkrkonoší v oboru etnografie, s. 157-175

Eva BÍLKOVÁ - Karol BÍLEK, Dopisy Josefa Šíra Karlu V. Raisovi, s. 177-189

Ludvík VÁCLAVEK, Dílo Josefa Mühlbergera v letech 1925-1936 (K dějinám německé literatury na československém území v době mezi světovými válkami), s. 191-221

Vilém KMUNÍČEK, Jan Weiss a Jilemnice, s. 223-240

Aleš FETTERS, Hydronymie povodí řeky Úpy, s. 241-268

Josef KUTNAR, Chovatelský odkaz podkrkonošského rodáka Petra Dejmka, s. 269-274

 

ZPRÁVY

 

Vladimír WOLF, Za PhDr. Antonínem Hejnou, CSc. (1920-1986), s. 277-279

Vladimír WOLF, Bibliografie prací PhDr. Antonína Hejny, CSc., se vztahem k severovýchodním Čechám, s. 280-283

Vladimír WOLF, Zemřel Jan Kábrt (1901-1985), s. 284-286

Vladimír WOLF, 50 let PhDr. Jiřího Uhlíře, s. 286-287

Vladimír WOLF, Výběrová bibliografie prací Jiřího Uhlíře, s. 287-291

Vladimír WOLF, 80 let Dr. Erharda Müllera, s. 292-293

Vladimír WOLF, Výběrová bibliografie prací Dr. Erharda Müllera (do r. 1945), s. 293-295

 

LITERATURA, s. 299-338

krkonoše8.jpg

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby