Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník č. 22

Redigoval PhDr. Vlastimil Málek. Vydalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2016. Cena 200 Kč.

OBSAH:

 

JUBILEA

Ing. Günter Fiedler jubilující

Málek, Vlastimil - Vašata, Ondřej: K životnímu jubileu Ing. Güntera Fiedlera, str. 13-18

Vašata, Ondřej - Málek, Vlastimil: Výběrová bibliografie publikovaných prací Ing. Güntera Fiedlera, str. 19-25

Kruliš, Jan: Můj život s GF, str. 27-30

Semotanová, Eva: Günterovi k životnímu jubileu, str. 31-33

Tichý, Antonín: Günterlein Sonnenschein, str. 35-37

 

STUDIE A ČLÁNKY

 

Buroň, Miloš: Dílčí poznatky stavebního vývoje staré radnice čp. 210 ve Vrchlabí, str. 41-51

Čapková, Jaroslava: Tramping na Trutnovsku, str. 53-61

Horáková, Anna: Koexistence tří církví v rámci jedné obce ve výpovědích jejích obyvatel (na příkladu Bílé Třemešné), str. 63-85

Iša, František: Rejstříky robotních krejcarů - skutečná náplň roboty na Královédvorsku kolem poloviny 18. století, str. 87-115

Janovec, Jakub: Několik poznámek k německému obyvatelstvu na Trutnovsku po roce 1945 (Sonda do materiálů uložených v centrálních archivech), str. 117-131

Jirásek, Václav: Nahlédnutí do mapy žacléřských dolů z roku 1814, str. 133-145

Jirásko, František: Josef Jungmann, jeho přátelé u nás a Krkonoše, str. 147-153

Jirásko, František: Vlastivědné snahy na Vrchlabsku a Hostinsku a učitelstvo (Němci a Češi), str. 155-169

Kmuníček, Vilém: Boje o Weisse, str. 171-179

Kolář, Pavel: Dopisy Jana Sklenčky Václavu Hankovi a nález Rukopisu královédvorského, str. 181-209

Křivská, Alena: Okolnosti, za nichž rod erbu třmene ztratil hrad Vízmburk, str. 211-217

Málek, Vlastimil: Regionální historiograf P. Eduard Pelhřimovský z Greifenfelsu (1829-1889) a jeho "Paměti kaple sv. Michaela arch. na hřbitově Úpickým" (1862), str. 219-235

Málek, Vlastimil: Trutnovské muzeum jako vydavatel regionálních vlastivědných periodik v kontextu svého historického vývoje (1890-2015), str. 237-291

Martinek, Karel: Johann Kuhn (1863-1899) z Horní Brusnice, sochař podkrkonošského venkova, str. 293-297

Pavlisová, Markéta: Správní vývoj Horního Maršova v letech 1850 až 1990 se zaměřením na sloučení obcí Maršov IV, Horní Albeřice, Dolní Albeřice, Horní Lysečiny, Dolní Lysečiny, Suchý Důl a Temný Důl v roce 1949 v jednu obec s názvem Horní Maršov, str. 299-307

Pavlů, Ivan: Smysl archeologie ve vzpomínce na Zdeňka Vašíčka, str, 309-315

Rejchrt, Ivo: Vzdělání na příděl. Královédvorské gymnázium v době první světové války, str. 317-329

Richter, David: Hospodářské postavení vrchlabského probošství benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem na přelomu 14. a 15. století (hypotéza), str. 331-347

Slezáková, Jitka: 77 let literárního a regionálního historika PhDr. Jiřího Uhlíře, emeritního profesora Střední lesnické školy Trutnov (1961-1998), publicisty a bibliografa, str. 349-361

Šůla, Jaroslav: Výtvarní umělci z Podkrkonoší a jejich podíl na vzniku prvních československých mincí, str. 363-391

Tůma, Ondřej: Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu v kostele Všech svatých ve Velkém Vřešťově (okres Trutnov), str. 393-399

Uhlíř, Jiří: Přírodní, lesnické a myslivecké motivy v díle Karla a Josefa Čapků, str. 401-407

Uhlíř, Jiří: Marginálie k pozoruhodné osobnosti ředitele Střední lesnické technické školy a Lesnické mistrovské školy Trutnov Ing. Vlastimila Zeleného (1925-2005) a k dění a událostem na trutnovských lesnických školách v letech 1964-1976, str. 409-419

Uhlíř, Jiří: Rozpomínka na spolupráci s akademickým malířem a grafikem Jiřím Škopkem. str. 421-425

Vašata, Ondřej: Národní obec fašistická na Úpicku, str. 427-447

Vašata, Ondřej: Židé v Trutnově ve 20. století, str. 449-473

Wolf, Vladimír: K nedožitým jubileím Doc. PhDr. Vladimíra Lesáka, str. 475-479

 

ZPRÁVY

 

Málek, Vlastimil: Královédvorská textilní historička a archivářka PhDr. Jana Koníčková (1961-2013), str. 483

Málek, Vlastimil: Předčasné úmrtí kolegy PhDr. Jiřího Kalfersta, archeologa královéhradeckého muzea, str. 484-485

Vašata, Ondřej: Za Adolfem Grécem, str. 486

Dvorský, Jaroslav: Ing. Václav Tyrner (1920-2014), str. 487

Wolf, Vladimír: Ave, Toníku Juste!, str. 488-489

Dvorský, Jaroslav: Čapkem a hudbou zasažený Zdeněk Trnka, str. 490-492

Vašata, Ondřej: 80 let Karla Hybnera, str. 492-493

Wolf, Vladimír: 80 let JUDr. Milana Žďárského, str. 493

Málek, Vlastimil: Sedmdesát let regionálního historika a vydavatele dr. Josefa Ptáčka-Dobrušského, str. 494-495

Vašata, Ondřej: 70 let Petra Kopeckého, str. 495-496

Málek, Vlastimil: Životní jubileum Mgr. Petra Fuxy, str. 497-498

Wolf, Vladimír: Kladská komise historiků 2014, str. 499

Hájková, Olga a kol.: Zpráva o činnosti Krkonošského muzea ve Vrchlabí v roce 2012, str. 500-506

Zázvorková, Blanka a kol.: Zpráva o činnosti Krkonošského muzea ve Vrchlabí v roce 2013, str. 506-511

Málek, Vlastimil: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2012, str. 511-527

Málek, Vlastimil: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2013, str. 527-547

 

ZPRÁVY O LITERATUŘE, str. 549-562

 

SEZNAM AUTORŮ PŘÍSPĚVKŮ, str. 563-564

 

Pokyny pro autory příspěvků, str. 565-566

 

 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby