Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník č. 21

Redigoval Vlastimil MÁLEK. Vydalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2013. Cena 160 Kč.

OBSAH:

 

Jubilea
František Jirásko jubilující
Jiří Louda: 80 let milovníka Krkonoš Františka Jiráska, str. 23-31
Jiří Louda: Výběrová bibliografie Františka Jiráska, str. 33 -38
Jacek Potocki: Česko-polská spolupráce Františka Jiráska, str. 39-43

Václav Jirásek jubilující
Vlastimil Málek - Ondřej Vašata: 70 let Václava Jiráska aneb život ve znamená mlátku a želízka, str.47-52
Ondřej Vašata: Výběrová bibliografie Václava Jiráska, str. 53-61
Věra Jirásková: Naposledy v důlních stařinách Strážkovického komína a v historické těžní a větrní jámě Adamova dolu na Jestřebích horách, str. 63-73
Jan Halíř: Netradiční metoda dokumentace zaniklých důlních děl, str. 75-83
Adolf Těžký: S Václavem Jiráskem na místa, kam turistické značky nevedou, str. 85-93
Vlastimil Málek: Iniciativa montánního badatele a publicisty Václava Jiráska k založení hornického muzea na Trutnovsku, str. 95-99

 

STUDIE A ČLÁNKY

 

Miloslav Bartoš: O dolování měděných rud na Kozinci u Jilemnice, str. 103 -121
Veronika Jarolímová: Místní lidové soudy v okrese Trutnov v letech 1961-1969, str. 123-133
Václav Jirásek: Svědectví staré důlní mapy s odkazem na historickou mapu lesnickou, str. 135-145
František Jirásko: Zlá léta na vlčicko-sejfském panství a vzpoura proti robotě roku 1807, str. 147-159
Ivo Kořán: Braunovci na Trutnovsku, str. 161-181
Krzystof R. Mazurski: Sudetské objekty Turistického spolku Přátel přírody, str. 183-195
Vladimíra Paterová: Moderní architektura východních Krkonoš - 60. a 80. léta v Peci pod Sněžkou a Janských lázních, str. 197-207
Roman Reil: Sklárna „Žofiina huť" v Dolních Vernéřovicích, str.209-219
Vladislava Říhová - Zuzana Křenková: Nejstarší provozovny firmy Petera ve Vrchlabí, str. 221-237
Zuzana Viková: František Albert Libra, bývalé Ředitelství Českých lnářských textilních závodů v Trutnově, budova čp.30, str. 239-255

 

MATERIÁLY

 

Martin Bartoš: Jménem republiky - případ hajného Rudolfa Godera, str. 259-263
Alena Křivská: Sv.David, málo známý patron havířů, jeho atributy a místo v národní lidové slovesnosti, str. 265-269
Martion Kubásek: Archivní fond Architektura a stavitelství Fischer a Hollmann (1931-1951), str. 271-275
Vladimír Wolf: Archeologické výzkumy studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (dříve Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové) v letech 1992-2001, str. 277-283

 

ZPRÁVY

 

Vlastimil Málek: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2011, str. 287-301
Roman Reil: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Trutnov za rok 2011, str. 302-306
Olga Hájková a kol.: Krkonošské muzeum ve Vrchlabí v roce 2011, str. 306-312
Jiří Uhlíř: 80 let spisovatele a literárního historika Aleše Fetterse, str. 313-315

 

Zprávy o literatuře, str. 319 - 325


Seznam autorů příspěvků, str. 326


Pokyny pro autory příspěvků, str. 327 -329

 

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby