Muzeum na facebooku

Krkonoše - Podkrkonoší 22/2016

20.12.2016

Muzeum vydalo již 22. svazek vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší, přinášející na 580 stranách na 50 studií, článků a zpráv od 34 autorů

 

 

Kniha je k zakoupení v pokladně muzea za 200,- Kč.

 

OBSAH SBORNÍKU

 

Ing. Günter Fiedler jubilující


Málek, Vlastimil - Vašata, Ondřej: K životnímu jubileu Ing. Güntera Fiedlera

Vašata, Ondřej - Málek, Vlastimil: Výběrová bibliografie publikovaných prací Ing. Güntera Fiedlera

Kruliš, Jan: Můj život s GF

Semotanová, Eva: Günterovi k životnímu jubileu

Tichý, Antonín: Günterlein Sonnenschein

 


Studie a materiály


Buroň, Miloš: Dílčí poznatky stavebního vývoje staré radnice čp. 210 ve Vrchlabí

Čapková, Jaroslava: Tramping na Trutnovsku

Horáková, Anna: Koexistence tří církví v rámci jedné obce ve výpovědích jejích obyvatel (na příkladu Bílé Třemešné)

Iša, František: Rejstříky robotních krejcarů - skutečná náplň roboty na Královédvorsku kolem poloviny 18. století

Janovec, Jakub: Několik poznámek k německému obyvatelstvu na Trutnovsku po roce 1945 (Sonda do materiálů uložených v centrálních archivech)

Jirásek, Václav: Nahlédnutí do mapy žacléřských dolů z roku 1814

Jirásko, František: Josef Jungmann, jeho přátelé u nás a Krkonoše

Jirásko, František: Vlastivědné snahy na Vrchlabsku a Hostinsku a učitelstvo (Němci a Češi)

Kmuníček, Vilém: Boje o Weisse

Kolář, Pavel: Dopisy Jana Sklenčky Václavu Hankovi a nález Rukopisu královédvorského

Křivská, Alena: Okolnosti, za nichž rod erbu třmene ztratil hrad Vízmburk

Málek, Vlastimil: Regionální historiograf P. Eduard Pelhřimovský z Greifenfelsu (1829-1889) a jeho „Paměti kaple sv. Michaela arch. na hřbitově Úpickým" (1862)

Málek, Vlastimil: Trutnovské muzeum jako vydavatel regionálních vlastivědných periodik v kontextu svého historického vývoje (1890-2015)

Martinek, Karel: Johann Kuhn (1863-1899) z Horní Brusnice, sochař podkrkonošského venkova

Pavlisová, Markéta: Správní vývoj Horního Maršova v letech 1850 až 1990 se zaměřením na sloučení obcí Maršov IV, Horní Albeřice, Dolní Albeřice, Horní Lysečiny, Dolní Lysečiny, Suchý Důl a Temný Důl v roce 1949 v jednu obec s názvem Horní Maršov

Pavlů, Ivan: Smysl archeologie ve vzpomínce na Zdeňka Vašíčka

Rejchrt, Ivo: Vzdělání na příděl. Královédvorské gymnázium v době první světové války

Richter, David: Hospodářské postavení vrchlabského proboštství benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem na přelomu 14. a 15. století (hypotéza)

Slezáková, Jitka: 77 let literárního a regionálního historika PhDr. Jiřího Uhlíře, emeritního profesora Střední lesnické školy Trutnov (1961-1998), publicisty a bibliografa

Šůla, Jaroslav: Výtvarní umělci z Podkrkonoší a jejich podíl na vzniku prvních československých mincí

Tůma, Ondřej: Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu v kostele Všech svatých ve Velkém Vřešťově (okres Trutnov)

Uhlíř, Jiří: Přírodní, lesnické a myslivecké motivy v díle Karla a Josefa Čapků

Uhlíř, Jiří: Marginálie k pozoruhodné osobnosti ředitele Střední lesnické technické školy a Lesnické mistrovské školy Trutnov Ing. Vlastimila Zeleného (1925-2005) a k dění a událostem na trutnovských lesnických školách v letech 1964-1976

Uhlíř, Jiří: Rozpomínka na spolupráci s akademickým malířem a grafikem Jiřím Škopkem

Vašata, Ondřej: Národní obec fašistická na Úpicku

Vašata, Ondřej: Židé v Trutnově ve 20. století

Wolf, Vladimír: K nedožitým jubileím Doc. PhDr. Vladimíra Lesáka

 


Zprávy


Málek, Vlastimil: Předčasné úmrtí kolegy PhDr. Jiřího Kalfersta, archeologa královéhradeckého muzea

Málek, Vlastimil: Královédvorská textilní historička a archivářka PhDr. Jana Koníčková (1961-2013)

Vašata, Ondřej: Za Adolfem Grécem

Dvorský, Jaroslav: Ing. Václav Tyrner (1920-2014)

Wolf, Vladimír: Ave, Toníku Juste!

Dvorský, Jaroslav: Čapkem a hudbou zasažený Zdeněk Trnka

Vašata, Ondřej: 80 let Karla Hybnera

Wolf, Vladimír: 80 let JUDr. Milana Žďárského

Málek, Vlastimil: Sedmdesát let regionálního historika a vydavatele dr. Josefa Ptáčka-Dobrušského

Vašata, Ondřej: 70 let Petra Kopeckého

Málek, Vlastimil: Životní jubileum Mgr. Petra Fuxy

Wolf, Vladimír: Kladská komise historiků 2014

Hájková, Olga a kol.: Zpráva o činnosti Krkonošského muzea ve Vrchlabí v roce 2012

Zázvorková, Blanka a kol.: Zpráva o činnosti Krkonošského muzea ve Vrchlabí v roce 2013

Málek, Vlastimil: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2012

Málek, Vlastimil: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2013

 


Zprávy o literatuře

 

 

 

23.01.2020

Trutnov v malířských a grafických dílech ze sbírky Muzea Podkrkonoší. Vernisáž výstavy k 760. výročí Trutnova

Další informace

30.01.2020

Jak a proč se stavěla přehrada Les Království. Přednáška Ing. Růženy Divecké z Povodí Labe, s. p., s projekcí unikátních historických fotografií

Další informace

06.02.2020

Helena Čapková, opomíjená sestra slavných bratrů. Přednáška PhDr. Jindry Juklíčkové

Další informace

13.02.2020

Na cestě po západní Gruzii. Cestopisná přednáška Mgr. Tomáše Plecháče

Další informace

20.02.2020

Čeští spisovatelé v boji s nacistickou cenzurou. Přednáška Mgr. Jana Raina

Další informace

27.02.2020

Vernisáž výstavy: Exlibris a drobná grafika ze sbírek Pavla Janaty a Tomáše Kubíčka

Další informace
Leden 2020
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka