Muzeum na facebooku

Krkonoše - Podkrkonoší 22/2016

20.12.2016

Muzeum vydalo již 22. svazek vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší, přinášející na 580 stranách na 50 studií, článků a zpráv od 34 autorů

 

 

Kniha je k zakoupení v pokladně muzea za 200,- Kč.

 

OBSAH SBORNÍKU

 

Ing. Günter Fiedler jubilující


Málek, Vlastimil - Vašata, Ondřej: K životnímu jubileu Ing. Güntera Fiedlera

Vašata, Ondřej - Málek, Vlastimil: Výběrová bibliografie publikovaných prací Ing. Güntera Fiedlera

Kruliš, Jan: Můj život s GF

Semotanová, Eva: Günterovi k životnímu jubileu

Tichý, Antonín: Günterlein Sonnenschein

 


Studie a materiály


Buroň, Miloš: Dílčí poznatky stavebního vývoje staré radnice čp. 210 ve Vrchlabí

Čapková, Jaroslava: Tramping na Trutnovsku

Horáková, Anna: Koexistence tří církví v rámci jedné obce ve výpovědích jejích obyvatel (na příkladu Bílé Třemešné)

Iša, František: Rejstříky robotních krejcarů - skutečná náplň roboty na Královédvorsku kolem poloviny 18. století

Janovec, Jakub: Několik poznámek k německému obyvatelstvu na Trutnovsku po roce 1945 (Sonda do materiálů uložených v centrálních archivech)

Jirásek, Václav: Nahlédnutí do mapy žacléřských dolů z roku 1814

Jirásko, František: Josef Jungmann, jeho přátelé u nás a Krkonoše

Jirásko, František: Vlastivědné snahy na Vrchlabsku a Hostinsku a učitelstvo (Němci a Češi)

Kmuníček, Vilém: Boje o Weisse

Kolář, Pavel: Dopisy Jana Sklenčky Václavu Hankovi a nález Rukopisu královédvorského

Křivská, Alena: Okolnosti, za nichž rod erbu třmene ztratil hrad Vízmburk

Málek, Vlastimil: Regionální historiograf P. Eduard Pelhřimovský z Greifenfelsu (1829-1889) a jeho „Paměti kaple sv. Michaela arch. na hřbitově Úpickým" (1862)

Málek, Vlastimil: Trutnovské muzeum jako vydavatel regionálních vlastivědných periodik v kontextu svého historického vývoje (1890-2015)

Martinek, Karel: Johann Kuhn (1863-1899) z Horní Brusnice, sochař podkrkonošského venkova

Pavlisová, Markéta: Správní vývoj Horního Maršova v letech 1850 až 1990 se zaměřením na sloučení obcí Maršov IV, Horní Albeřice, Dolní Albeřice, Horní Lysečiny, Dolní Lysečiny, Suchý Důl a Temný Důl v roce 1949 v jednu obec s názvem Horní Maršov

Pavlů, Ivan: Smysl archeologie ve vzpomínce na Zdeňka Vašíčka

Rejchrt, Ivo: Vzdělání na příděl. Královédvorské gymnázium v době první světové války

Richter, David: Hospodářské postavení vrchlabského proboštství benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem na přelomu 14. a 15. století (hypotéza)

Slezáková, Jitka: 77 let literárního a regionálního historika PhDr. Jiřího Uhlíře, emeritního profesora Střední lesnické školy Trutnov (1961-1998), publicisty a bibliografa

Šůla, Jaroslav: Výtvarní umělci z Podkrkonoší a jejich podíl na vzniku prvních československých mincí

Tůma, Ondřej: Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu v kostele Všech svatých ve Velkém Vřešťově (okres Trutnov)

Uhlíř, Jiří: Přírodní, lesnické a myslivecké motivy v díle Karla a Josefa Čapků

Uhlíř, Jiří: Marginálie k pozoruhodné osobnosti ředitele Střední lesnické technické školy a Lesnické mistrovské školy Trutnov Ing. Vlastimila Zeleného (1925-2005) a k dění a událostem na trutnovských lesnických školách v letech 1964-1976

Uhlíř, Jiří: Rozpomínka na spolupráci s akademickým malířem a grafikem Jiřím Škopkem

Vašata, Ondřej: Národní obec fašistická na Úpicku

Vašata, Ondřej: Židé v Trutnově ve 20. století

Wolf, Vladimír: K nedožitým jubileím Doc. PhDr. Vladimíra Lesáka

 


Zprávy


Málek, Vlastimil: Předčasné úmrtí kolegy PhDr. Jiřího Kalfersta, archeologa královéhradeckého muzea

Málek, Vlastimil: Královédvorská textilní historička a archivářka PhDr. Jana Koníčková (1961-2013)

Vašata, Ondřej: Za Adolfem Grécem

Dvorský, Jaroslav: Ing. Václav Tyrner (1920-2014)

Wolf, Vladimír: Ave, Toníku Juste!

Dvorský, Jaroslav: Čapkem a hudbou zasažený Zdeněk Trnka

Vašata, Ondřej: 80 let Karla Hybnera

Wolf, Vladimír: 80 let JUDr. Milana Žďárského

Málek, Vlastimil: Sedmdesát let regionálního historika a vydavatele dr. Josefa Ptáčka-Dobrušského

Vašata, Ondřej: 70 let Petra Kopeckého

Málek, Vlastimil: Životní jubileum Mgr. Petra Fuxy

Wolf, Vladimír: Kladská komise historiků 2014

Hájková, Olga a kol.: Zpráva o činnosti Krkonošského muzea ve Vrchlabí v roce 2012

Zázvorková, Blanka a kol.: Zpráva o činnosti Krkonošského muzea ve Vrchlabí v roce 2013

Málek, Vlastimil: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2012

Málek, Vlastimil: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2013

 


Zprávy o literatuře

 

 

 

10.09.2020

Slavnostní prezentace knihy "Trutnov a jeho místní části na historických fotografiích od poslední třetiny 19. století do roku 1945"

Další informace

10.09.2020

Trutnov na nejstarších fotografiích z muzejní sbírky - vernisáž výstavy konané v rámci připomínkových akcí k 760. výročí města Trutnova

Další informace

12.09.2020

Dny evropského dědictví 2020 - volné prohlídky muzejních výstav

Další informace
Program 6/2020
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka