Muzeum na facebooku

Vlastivědný sborník Krkonoše - Podkrkonoší

07.10.2014

Sborník Krkonoše - Podkrkonoší / 21. svazek přináší na 330 stranách opět řadu zajmavých studií k dějinám Trutnovska a přilehlých oblastí, jakož i medailonky jubilujících vlastivědných pracovníků Františka Jiráska (80) a Václava Jiráska (70)

 

 

OBSAH


JUBILEA


František Jirásko jubilující


Jiří Louda, 80 let milovníka Krkonoš Františka Jiráska
Jiří Louda, Výběrová bibliografie Františka Jiráska
Jacek Potocki, Česko-polská spolupráce Františka Jiráska

 

Václav Jirásek jubilující


Vlastimil Málek - Ondřej Vašata, 70 let Václava Jiráska aneb život ve znamení mlátku a želízka
Ondřej Vašata, Výběrová bibliografie Václava Jiráska
Věra Jirásková, Naposledy v důlních stařinách Strážkovického komína a v historické těžní a větrní jámě Adamova dolu na Jestřebích horách
Jan Halíř, Netradiční metoda dokumentace zaniklých důlních děl
Adolf Těžký, S Václavem Jiráskem na místa, kam turistické značky nevedou
Vlastimil Málek, Iniciativa montánního badatele a publicisty Václava Jiráska k založení hornického muzea na Trutnovsku


STUDIE A ČLÁNKY


Miloslav Bartoš, O dolování měděných rud na Kozinci u Jilemnice
Veronika Jarolínová, Místní lidové soudy v okrese Trutnov v letech 1961-1969
Václav Jirásek, Svědectví staré důlní mapy s odkazem na historickou mapu lesnickou
František Jirásko, Zlá léta na vlčicko-sejfském panství a vzpoura proti robotě roku 1807
Ivo Kořán, Braunovci na Trutnovsku
Krzystof R. Mazurski, Sudetské objekty Turistického spolku Přátel přírody
Vladimíra Paterová, Moderní architektura východních Krkonoš - 60. a 80. léta v Peci pod Sněžkou a Janských Lázních
Roman Reil, Sklárna „Žofiina huť" v Dolních Vernéřovicích
Vladislava Říhová - Zuzana Křenková, Nejstarší provozovny firmy Petera ve Vrchlabí
Zuzana Viková, František Albert Libra, bývalé Ředitelství Českých lnářských textilních závodů v Trutnově, budova čp. 30


MATERIÁLY


Martin Bartoš, Jménem republiky - případ hajného Rudolfa Godera
Alena Křivská, Sv. David, málo známý patron havířů, jeho atributy a místo v národní lidové slovesnosti
Martin Kubásek, Archivní fond Architektura a stavitelství Fischer a Hollmann (1931-1951)
Vladimír Wolf, Archeologické výzkumy studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (dříve Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové) v letech 1992-2001


ZPRÁVY


Vlastimil Málek, Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2011
Roman Reil, Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Trutnov za rok 2011
Olga Hájková a kol., Krkonošské muzeum ve Vrchlabí v roce 2011
Jiří Uhlíř, 80 let spisovatele a literárního historika Aleše Fetterse


ZPRÁVY O LITERATUŘE

 

 

Sborník je k dostání na pokladně muzea za 160 Kč.

 

23.01.2020

Trutnov v malířských a grafických dílech ze sbírky Muzea Podkrkonoší. Vernisáž výstavy k 760. výročí Trutnova

Další informace

30.01.2020

Jak a proč se stavěla přehrada Les Království. Přednáška Ing. Růženy Divecké z Povodí Labe, s. p., s projekcí unikátních historických fotografií

Další informace

06.02.2020

Helena Čapková, opomíjená sestra slavných bratrů. Přednáška PhDr. Jindry Juklíčkové

Další informace

13.02.2020

Na cestě po západní Gruzii. Cestopisná přednáška Mgr. Tomáše Plecháče

Další informace

20.02.2020

Čeští spisovatelé v boji s nacistickou cenzurou. Přednáška Mgr. Jana Raina

Další informace

27.02.2020

Vernisáž výstavy: Exlibris a drobná grafika ze sbírek Pavla Janaty a Tomáše Kubíčka

Další informace
Leden 2020
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka