Muzeum na facebooku

Vlastivědný sborník Krkonoše - Podkrkonoší

07.10.2014

Sborník Krkonoše - Podkrkonoší / 21. svazek přináší na 330 stranách opět řadu zajmavých studií k dějinám Trutnovska a přilehlých oblastí, jakož i medailonky jubilujících vlastivědných pracovníků Františka Jiráska (80) a Václava Jiráska (70)

 

 

OBSAH


JUBILEA


František Jirásko jubilující


Jiří Louda, 80 let milovníka Krkonoš Františka Jiráska
Jiří Louda, Výběrová bibliografie Františka Jiráska
Jacek Potocki, Česko-polská spolupráce Františka Jiráska

 

Václav Jirásek jubilující


Vlastimil Málek - Ondřej Vašata, 70 let Václava Jiráska aneb život ve znamení mlátku a želízka
Ondřej Vašata, Výběrová bibliografie Václava Jiráska
Věra Jirásková, Naposledy v důlních stařinách Strážkovického komína a v historické těžní a větrní jámě Adamova dolu na Jestřebích horách
Jan Halíř, Netradiční metoda dokumentace zaniklých důlních děl
Adolf Těžký, S Václavem Jiráskem na místa, kam turistické značky nevedou
Vlastimil Málek, Iniciativa montánního badatele a publicisty Václava Jiráska k založení hornického muzea na Trutnovsku


STUDIE A ČLÁNKY


Miloslav Bartoš, O dolování měděných rud na Kozinci u Jilemnice
Veronika Jarolínová, Místní lidové soudy v okrese Trutnov v letech 1961-1969
Václav Jirásek, Svědectví staré důlní mapy s odkazem na historickou mapu lesnickou
František Jirásko, Zlá léta na vlčicko-sejfském panství a vzpoura proti robotě roku 1807
Ivo Kořán, Braunovci na Trutnovsku
Krzystof R. Mazurski, Sudetské objekty Turistického spolku Přátel přírody
Vladimíra Paterová, Moderní architektura východních Krkonoš - 60. a 80. léta v Peci pod Sněžkou a Janských Lázních
Roman Reil, Sklárna „Žofiina huť" v Dolních Vernéřovicích
Vladislava Říhová - Zuzana Křenková, Nejstarší provozovny firmy Petera ve Vrchlabí
Zuzana Viková, František Albert Libra, bývalé Ředitelství Českých lnářských textilních závodů v Trutnově, budova čp. 30


MATERIÁLY


Martin Bartoš, Jménem republiky - případ hajného Rudolfa Godera
Alena Křivská, Sv. David, málo známý patron havířů, jeho atributy a místo v národní lidové slovesnosti
Martin Kubásek, Archivní fond Architektura a stavitelství Fischer a Hollmann (1931-1951)
Vladimír Wolf, Archeologické výzkumy studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (dříve Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové) v letech 1992-2001


ZPRÁVY


Vlastimil Málek, Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2011
Roman Reil, Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Trutnov za rok 2011
Olga Hájková a kol., Krkonošské muzeum ve Vrchlabí v roce 2011
Jiří Uhlíř, 80 let spisovatele a literárního historika Aleše Fetterse


ZPRÁVY O LITERATUŘE

 

 

Sborník je k dostání na pokladně muzea za 160 Kč.

 

10.09.2020

Slavnostní prezentace knihy "Trutnov a jeho místní části na historických fotografiích od poslední třetiny 19. století do roku 1945"

Další informace

10.09.2020

Trutnov na nejstarších fotografiích z muzejní sbírky - vernisáž výstavy konané v rámci připomínkových akcí k 760. výročí města Trutnova

Další informace

12.09.2020

Dny evropského dědictví 2020 - volné prohlídky muzejních výstav

Další informace
Program 6/2020
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka