Muzeum na facebooku

Zasedání a kolokvium česko-polské Kladské komise historiků

03.10.2014 - 03.10.2014

Fotografie z mezinárodního setkání ve Společenském a kulturním centru UFFO v Trutnově, jehož bylo Muzeum Podkrkonoší spolupořadatelem

 

 

V pátek 3. října 2014 se konalo v restauraci Společenského a kulturního centra UFFO v Trutnově zasedání a kolokvium Kladské komise historiků pod patronací starosty města Trutnova a poslance Parlamentu ČR Mgr. Ivana Adamce. Na setkání českých i polských historiků byl představen také nový, již desátý svazek Kladského sborníku.

 

Mezinárodního jednání se účastnilo 40 historiků, univerzitních pedagogů, muzejníků, archivářů, vlastivědných pracovníků (zastoupeny byly např. univerzity Wroclaw, Opole, Hradec Králové, Opava, Ústí nad Labem, muzea Walbrzych, Swidnice, Trutnov, Náchod, Česká Skalice, Hořice, okresní archivy Trutnov, Náchod) a dalších zájemců, včetně řady významných hostů. Na úvod obdrželi všichni účastníci nově vydané sborníky - konkrétně Kladský sborník X a vlastivědný sborník Krkonoše - Podkrkonoší 21.


Zasedání zahájil předseda Kladské komise prof. PhDr. Vladimír Wolf přivítáním přítomných. Zvláště přivítal polské kolegy a vzácného hosta, a sice radu Velvyslanectví Polské republiky v Praze paní Izabellu Wołłejko-Chwastowicz. Paní rada následně mj. upozornila na možnost podpory aktivit komise z prostředků ambasády Polské republiky v Praze. Poté za pořadatele přivítal přítomné ředitel trutnovského muzea Mgr. Vlastimil Málek. Především vyzvedl zásluhy prof. Wolfa na existenci a činnosti Kladské komise, jakož i vydávání Kladského sborníku poté, co od něj upustila Univerzita Hradec Králové. Od roku 2009 se vydává Kladský sborník v Trutnově za podpory Muzea Podkrkonoší v Trutnově, které se též v rámci možností snaží podporovat činnost komise. Na sborníku se dále podílejí např. Slezská univerzita Opava a řada soukromých sponzorů (např. firma GRUND). Poté přivítal přítomné ředitel SCT UFFO BcA. Libor Kasík, který rovněž upozornil na řadu výjimečností prostor, v nichž se zasedání koná. UFFO bylo např. oceněno jako Stavba roku 2011. Prof. Wolf následně ve svém referátu připomenul, že komise má za sebou čerstvě dvě jubilea - jednak 20 let činnosti (založena 1993 v Hradci Králové) a jednak 10. vydaný řádný svazek Kladského sborníku, jehož obsah přiblížil. V následujícím bloku bylo předneseno několik závažných referátů z posledních kladských historických bádání (prof. PhDr. František Musil, CSc., prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D., PhDr. Jaroslav Šůla, CSc., PhDr. Pavel Zahradník, Dr. Piotr Palys atd.).

 

V závěrečném referátu vyzdvihla přínos zasedání a činnost Kladské komise historiků ředitelka Historického ústavu Akademie věd České republiky prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. K účastníkům mezinárodní konference též promluvil starosta města Trutnova a poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Ivan Adamec, který mj. ocenil přínos historického výzkumu pro budoucí směřování české společnosti.

 

 

30.01.2020

Jak a proč se stavěla přehrada Les Království. Přednáška Ing. Růženy Divecké z Povodí Labe, s. p., s projekcí unikátních historických fotografií

Další informace

06.02.2020

Helena Čapková, opomíjená sestra slavných bratrů. Přednáška PhDr. Jindry Juklíčkové

Další informace

13.02.2020

Na cestě po západní Gruzii. Cestopisná přednáška Mgr. Tomáše Plecháče

Další informace

20.02.2020

Čeští spisovatelé v boji s nacistickou cenzurou. Přednáška Mgr. Jana Raina

Další informace

27.02.2020

Vernisáž výstavy: Exlibris a drobná grafika ze sbírek Pavla Janaty a Tomáše Kubíčka

Další informace
Leden 2020
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka