Muzeum na facebooku

Konference k dějinám hasičských sborů a požární ochrany na Trutnovsku

26.11.2013

Program a fotografie z regionální historické hasičské konference

 

Po odborných historických konferencích, které byly v uplynulých letech zaměřeny na regionální historiografii a historiografy (2008), dějiny česko-polského příhraničí (2009, 2010), českou menšinu v německém pohraničí severovýchodních Čech (2011) a židovskou problematiku (2012) připravilo na rok 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje regionální historickou konferenci nazvanou:

 

Z dějin hasičských sborů a požární ochrany na Trutnovsku

 

Konference se uskutečnila v úterý 26. listopadu 2013 v prostorách Státního okresního archivu v Trutnově, Komenského 128.

 

 

Účastníky konference pozdravil také Miloš Forman (reportáž Krkonošského deníku)

 

Reportáž z konference na portálu Trutnovinky

 

 

 

PROGRAM KONFERENCE

 

Dopolední blok:

10.00-10.15

Zahájení

10.15-10.45

Jiří Orsák: Minulost a současnost dobrovolného hasičstva na okrese Trutnov

10.45-11.00

Ing. Augustin Kraus: Historie vzniku profesionálního okresního požárního sboru Trutnov

11.00-11.15

Mgr. Vlastimil Málek: Zakládání sborů dobrovolných hasičů v politickém okrese Trutnov do roku 1938 na základě údajů spolkového katastru

11.15-11.30

PhDr. Pavel Zahradník - Bc. Markéta Pavlisová: Písemné prameny k dějinám hasičských sborů ve fondech Státního okresního archivu Trutnov

11.30-11.45

Mgr. Ondřej Vašata: České menšinové hasičské sbory na Královédvorsku

11.45-12.00

Diskuze

12.00-13.00

Oběd

  

Odpolední blok:

13.00-13.15

Mgr. Roman Reil: Z dějin dobrovolných a firemních hasičských sborů v Trutnově do roku 1945

13.15-13.30

Tomáš Anděl: Sobě ke cti, bližnímu ku pomoci - 150 let od založení prvního hasičského spolku v Hostinném

13.30-13.45

Prof. PhDr. Vladimír Wolf - Jiří Haken: 140 let SDH v Pilníkově

13.45-14.00

Jiří Orsák: 140 let SDH Malé Svatoňovice - Studánka (1872-2012)

14.00-14.15

Bc. Václav Schreier: 140 let SDH v Bernarticích (1873-2013)

14.15-14.30

Mgr. Jiří Louda: 120 let SDH v Klášterské Lhotě (1893-2013)

14.30-14.45

Karel Nývlt: 100 let SDH Kvíčala (1913-2013)

14.45-15.00

Václav Jirásek: Likvidace požárů Báňskou záchrannou službou na Dole Zdeněk Nejedlý v Odolově

15.00-15.30

Závěrečná diskuze

23.01.2020

Trutnov v malířských a grafických dílech ze sbírky Muzea Podkrkonoší. Vernisáž výstavy k 760. výročí Trutnova

Další informace

30.01.2020

Jak a proč se stavěla přehrada Les Království. Přednáška Ing. Růženy Divecké z Povodí Labe, s. p., s projekcí unikátních historických fotografií

Další informace

06.02.2020

Helena Čapková, opomíjená sestra slavných bratrů. Přednáška PhDr. Jindry Juklíčkové

Další informace

13.02.2020

Na cestě po západní Gruzii. Cestopisná přednáška Mgr. Tomáše Plecháče

Další informace

20.02.2020

Čeští spisovatelé v boji s nacistickou cenzurou. Přednáška Mgr. Jana Raina

Další informace

27.02.2020

Vernisáž výstavy: Exlibris a drobná grafika ze sbírek Pavla Janaty a Tomáše Kubíčka

Další informace
Leden 2020
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka