Muzeum na facebooku

Konference k dějinám hasičských sborů a požární ochrany na Trutnovsku

26.11.2013

Program a fotografie z regionální historické hasičské konference

 

Po odborných historických konferencích, které byly v uplynulých letech zaměřeny na regionální historiografii a historiografy (2008), dějiny česko-polského příhraničí (2009, 2010), českou menšinu v německém pohraničí severovýchodních Čech (2011) a židovskou problematiku (2012) připravilo na rok 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajským sdružením hasičů Královéhradeckého kraje regionální historickou konferenci nazvanou:

 

Z dějin hasičských sborů a požární ochrany na Trutnovsku

 

Konference se uskutečnila v úterý 26. listopadu 2013 v prostorách Státního okresního archivu v Trutnově, Komenského 128.

 

 

Účastníky konference pozdravil také Miloš Forman (reportáž Krkonošského deníku)

 

Reportáž z konference na portálu Trutnovinky

 

 

 

PROGRAM KONFERENCE

 

Dopolední blok:

10.00-10.15

Zahájení

10.15-10.45

Jiří Orsák: Minulost a současnost dobrovolného hasičstva na okrese Trutnov

10.45-11.00

Ing. Augustin Kraus: Historie vzniku profesionálního okresního požárního sboru Trutnov

11.00-11.15

Mgr. Vlastimil Málek: Zakládání sborů dobrovolných hasičů v politickém okrese Trutnov do roku 1938 na základě údajů spolkového katastru

11.15-11.30

PhDr. Pavel Zahradník - Bc. Markéta Pavlisová: Písemné prameny k dějinám hasičských sborů ve fondech Státního okresního archivu Trutnov

11.30-11.45

Mgr. Ondřej Vašata: České menšinové hasičské sbory na Královédvorsku

11.45-12.00

Diskuze

12.00-13.00

Oběd

  

Odpolední blok:

13.00-13.15

Mgr. Roman Reil: Z dějin dobrovolných a firemních hasičských sborů v Trutnově do roku 1945

13.15-13.30

Tomáš Anděl: Sobě ke cti, bližnímu ku pomoci - 150 let od založení prvního hasičského spolku v Hostinném

13.30-13.45

Prof. PhDr. Vladimír Wolf - Jiří Haken: 140 let SDH v Pilníkově

13.45-14.00

Jiří Orsák: 140 let SDH Malé Svatoňovice - Studánka (1872-2012)

14.00-14.15

Bc. Václav Schreier: 140 let SDH v Bernarticích (1873-2013)

14.15-14.30

Mgr. Jiří Louda: 120 let SDH v Klášterské Lhotě (1893-2013)

14.30-14.45

Karel Nývlt: 100 let SDH Kvíčala (1913-2013)

14.45-15.00

Václav Jirásek: Likvidace požárů Báňskou záchrannou službou na Dole Zdeněk Nejedlý v Odolově

15.00-15.30

Závěrečná diskuze

10.09.2020

Slavnostní prezentace knihy "Trutnov a jeho místní části na historických fotografiích od poslední třetiny 19. století do roku 1945"

Další informace

10.09.2020

Trutnov na nejstarších fotografiích z muzejní sbírky - vernisáž výstavy konané v rámci připomínkových akcí k 760. výročí města Trutnova

Další informace

12.09.2020

Dny evropského dědictví 2020 - volné prohlídky muzejních výstav

Další informace
Program 6/2020
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka