Muzeum na facebooku

Židé pod Vraními horami

31.10.2013 - 31.10.2013

Přednáška Mgr. Vlastimila Málka o osudech židovské komunity v Žacléřském výběžku

 

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově uspořádalo ve čtvrtek 31. 10. 2013 od 17.00 hodin přednášku

 

Židé pod Vraními horami

 

Přednášející Mgr. Vlastimil Málek seznámil posluchače s historií židovského obyvatelstva pod Vraními horami, tj. v oblasti Žacléřského výběžku, od 18. do 20. století. První Židé zde nejprve pálili kořalku (1793 M. Steiner v Žacléři), ale postupně se začali věnovat i jiným profesím a oborům (např. hostinský Kraus v Bečkově, přednosta železniční stanice Pick v Královci, praktičtí lékaři MUDr. Heller a MUDr. Sobé v Žacléři, MUDr. Götz v Bernarticích atd.). Mezi nejvýznamnější podnikatele na Žacléřsku v 19. a 20. století lze řadit Löwity (žacléřská likérka) a Oesterreichery (bernartická přádelna a tkalcovna lnu a juty). Nejvíce Židů žilo na Žacléřsku ve druhé polovině 19. století (roku 1890 přes 30), ale jejich počet se pak snižoval, takže sčítání v roce 1921 a 1930 zachytila v oblasti jen 11 obyvatel židovského vyznání (7 v Bernarticích, 3 v Žacléři, 1 v Lamperticích). Posluchači se také dozvěděli, proč se za první světové války v regionu počet Židů dramaticky zvýšil. Tehdy totiž v oblasti přechodně žila řada židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny. Připomenuty byly také pohnuté osudy Židů za druhé světové války (oběti holocaustu, tábory nucených prací pro Židy, pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen v Bernarticích a Žacléři), jakož i rodina významného malíře Joanna Koehlera (1896–1976), žijící v krajině pod Vraními horami po válce.

 

Přednášku navštívilo 69 posluchačů.

 

Přednáška se konala v rámci udržitelnosti mikroprojektu Historickým poznáním k užší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis, spolufinancovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013; Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.

 

 

 

25.10.2018

Muži 28. října 1918. Přednáška Mgr. Jitky Lukáškové k 100. výročí vzniku Československa

Další informace

01.11.2018

Neklidný podzim 1918 v severovýchodních Čechách aneb Jak se rodilo Československo. Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty

Další informace

08.11.2018

Míla Bendová: Pohledy do světa. Vernisáž výstavy obrazů trutnovské výtvarnice

Další informace

15.11.2018

Další osmičkové roky. Přednáška PaedDr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic o méně připomínaných výročích naší historie

Další informace

22.11.2018

MUDr. Anton Porak (1815–1892), podnikatel, poslanec a starosta města Trutnova v letech 1861–1863. Přednáška Mgr. Romana Reila pořádaná se Společností česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše

Další informace

29.11.2018

Císař a král Karel IV., jak jej možná neznáte. Přednáška kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské u příležitosti 640. výročí od úmrtí císaře a krále Karla IV.

Další informace

06.12.2018

Vánoce s Josefem Ladou. Vernisáž výstavy

Další informace
Aktuální program
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka

tv drak