Muzeum na facebooku

Židé pod Vraními horami

31.10.2013 - 31.10.2013

Přednáška Mgr. Vlastimila Málka o osudech židovské komunity v Žacléřském výběžku

 

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově uspořádalo ve čtvrtek 31. 10. 2013 od 17.00 hodin přednášku

 

Židé pod Vraními horami

 

Přednášející Mgr. Vlastimil Málek seznámil posluchače s historií židovského obyvatelstva pod Vraními horami, tj. v oblasti Žacléřského výběžku, od 18. do 20. století. První Židé zde nejprve pálili kořalku (1793 M. Steiner v Žacléři), ale postupně se začali věnovat i jiným profesím a oborům (např. hostinský Kraus v Bečkově, přednosta železniční stanice Pick v Královci, praktičtí lékaři MUDr. Heller a MUDr. Sobé v Žacléři, MUDr. Götz v Bernarticích atd.). Mezi nejvýznamnější podnikatele na Žacléřsku v 19. a 20. století lze řadit Löwity (žacléřská likérka) a Oesterreichery (bernartická přádelna a tkalcovna lnu a juty). Nejvíce Židů žilo na Žacléřsku ve druhé polovině 19. století (roku 1890 přes 30), ale jejich počet se pak snižoval, takže sčítání v roce 1921 a 1930 zachytila v oblasti jen 11 obyvatel židovského vyznání (7 v Bernarticích, 3 v Žacléři, 1 v Lamperticích). Posluchači se také dozvěděli, proč se za první světové války v regionu počet Židů dramaticky zvýšil. Tehdy totiž v oblasti přechodně žila řada židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny. Připomenuty byly také pohnuté osudy Židů za druhé světové války (oběti holocaustu, tábory nucených prací pro Židy, pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen v Bernarticích a Žacléři), jakož i rodina významného malíře Joanna Koehlera (1896–1976), žijící v krajině pod Vraními horami po válce.

 

Přednášku navštívilo 69 posluchačů.

 

Přednáška se konala v rámci udržitelnosti mikroprojektu Historickým poznáním k užší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis, spolufinancovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013; Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.

 

 

 

23.01.2020

Trutnov v malířských a grafických dílech ze sbírky Muzea Podkrkonoší. Vernisáž výstavy k 760. výročí Trutnova

Další informace

30.01.2020

Jak a proč se stavěla přehrada Les Království. Přednáška Ing. Růženy Divecké z Povodí Labe, s. p., s projekcí unikátních historických fotografií

Další informace

06.02.2020

Helena Čapková, opomíjená sestra slavných bratrů. Přednáška PhDr. Jindry Juklíčkové

Další informace

13.02.2020

Na cestě po západní Gruzii. Cestopisná přednáška Mgr. Tomáše Plecháče

Další informace

20.02.2020

Čeští spisovatelé v boji s nacistickou cenzurou. Přednáška Mgr. Jana Raina

Další informace

27.02.2020

Vernisáž výstavy: Exlibris a drobná grafika ze sbírek Pavla Janaty a Tomáše Kubíčka

Další informace
Leden 2020
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka