Muzeum na facebooku

Pevnosti bez legend

28.03.2013 - 28.03.2013

Přednáška RNDr. Miroslava Kejzlara z občanského sdružení Stachelberg o čs. opevnění z let 1935–1938

 

Muzeum Podkrkonoší uspořádalo ve čtvrtek 28. 3. 2013 přednášku 

 

Pevnosti bez legend

 

Přednášející RNDr. Miroslav Kejzlar z občanského sdružení Stachelberg, autor několika publikací o čs. opevnění z 30. let 20. století, pohovořil o možnostech vojenské obrany Československa v roce 1938, kdy reálně hrozil válečný konflikt s nacistickým Německem. Těžiště přednášky bylo věnováno problematice čs. opevnění z let 1935-1938 s přihlédnutím k regionu Trutnovska, který hrál v linii opevnění klíčovou úlohu.

 

Jak Dr. Kejzlar poukázal, kolem pevností, jež musely být po Mnichovské dohodě Německu vydány bez boje, se poměrně záhy vytvořila řada legend a mýtů, ke kterým je však nutno přistupovat značně střízlivě. V žádném případě nešlo o nedobytné pevnosti. Naopak měly, kromě nemalé fáze nedostavěnosti v září 1938, též celou řadu technicko-taktických nedokonalostí, jako tomu bylo ostatně i u jiných opevnění té doby. Boj by nepřítele mohl v ideálním případě při průniku do českého vnitrozemí jen nepatrně zbrzdit. Důležitý byl však jiný rozměr výstavby opevnění - čs. stát nemalým nákladem budovanou pevnostní linií poukazoval na svou územní celistvost včetně pohraničních oblastí a deklaroval odhodlání bránit svoji existenci. Českoslovenští vojáci byli odhodláni za republiku v roce 1938 obětovat svoje životy.

 

Přednášku navštívilo 65 posluchačů.

 

 

15.11.2018

Další osmičkové roky. Přednáška PaedDr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic o méně připomínaných výročích naší historie

Další informace

22.11.2018

MUDr. Anton Porak (1815–1892), podnikatel, poslanec a starosta města Trutnova v letech 1861–1863. Přednáška Mgr. Romana Reila pořádaná se Společností česko-německého porozumění Trutnov - Krkonoše

Další informace

29.11.2018

Císař a král Karel IV., jak jej možná neznáte. Přednáška kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské u příležitosti 640. výročí od úmrtí císaře a krále Karla IV.

Další informace

06.12.2018

Vánoce s Josefem Ladou. Vernisáž výstavy

Další informace

13.12.2018

Třicetiletá válka a Krkonoše. Přednáška historika Mgr. Jiřího Loudy z Krkonošského muzea ve Vrchlabí

Další informace

20.12.2018

Jindřich Vlček a další výtvarníci legionáři. Přednáška historika PhDr. Vlastimila Havlíka, Ph.D., z Univerzity Hradec Králové

Další informace
Aktuální program
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka

tv drak