Muzeum na facebooku

Tajemství a poklady hradu Vízmburku

18.10.2012 - 04.05.2014

Výstava archeologických nálezů z hradu nazývaného České Pompeje

 

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Vás srdečně zve na unikátní výstavu

 

Tajemství a poklady hradu Vízmburku

 

Výstavu pořádají společně Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Sdružení pro Vízmburk, o. s., a Městská knihovna Červený Kostelec u příležitosti 40. výročí zahájení archeologického výzkumu.

 

Nejvýznamnějším dochovaným středověkým hradem našeho regionu je hrad Vízmburk u Havlovic (nedaleko Červeného Kostelce), který byl založen ve druhé polovině 13. století. Vízmburk patřil původně pánům mocného rodu erbu třmene, který kolonizoval zdejší oblast, později pánům z Lipé. Ve 40. letech 15. století sídlila však na hradě loupeživá posádka, která podnikala kořistnické nájezdy do sousedního Slezska. Proto Slezané v roce 1447 hrad odkoupili a pobořili.

 

Postupně se na opuštěnou hradní zříceninu zapomnělo a jen v pověstech lidu se hovořilo o tajemných podzemních prostorách na zalesněném kopci uprostřed lesů. Teprve v roce 1972 zde byl zahájen archeologický průzkum, který vedl jeden z průkopníků archeologie středověku v tehdejším Československu PhDr. Antonín Hejna, CSc. (pracovník Archeologického ústavu ČSAV a rodák z blízké Úpice). Hrad Vízmburk byl v době archeologického výzkumu, na němž se podílela především mládež a četní zájemci z řad studentů, často v evropském kontextu označován jako "České Pompeje". Tohoto názvu se mu dostalo pro neobyčejně bohaté množství unikátních nálezů, které byly získány při archeologickém výzkumu a umožnily nahlédnout do života středověkých obyvatel regionu severovýchodních Čech. Ukázalo se, že tato oblast, považovaná za periferní, měla hradní architekturu, jež se svou úrovní vyrovnala nejmocnějším stavbám známým z centrálních Čech.

 

Výstava seznamuje s historií hradu Vízmburku a především prezentuje velké množství unikátních nálezů - keramických nádob, kachlů, kovových či kostěných předmětů i stavebních prvků, vyzvednutých archeology při výzkumu hradu. Přibližuje v neposlední řadě aktivity Sdružení pro Vízmburk, které má velkou zásluhu na záchraně mnoha archeologických artefaktů, jež zůstaly po úmrtí PhDr. Hejny, CSc. roku 1986 bez náležitého zpracování uloženy v nevyhovujících suterénních prostorách státního zámku v Litomyšli. Sdružení se v současné době rovněž snaží zachránit samotné torzo hradu a pořádá zde záslužně mnoho kulturních akcí.

 

Vernisáž proběhla ve čtvrtek 18. října 2012 v 17 hodin. Výstava je prodloužena do 4. května 2014.

 

Fotografie z vernisáže:

 

10.09.2020

Slavnostní prezentace knihy "Trutnov a jeho místní části na historických fotografiích od poslední třetiny 19. století do roku 1945"

Další informace

10.09.2020

Trutnov na nejstarších fotografiích z muzejní sbírky - vernisáž výstavy konané v rámci připomínkových akcí k 760. výročí města Trutnova

Další informace

12.09.2020

Dny evropského dědictví 2020 - volné prohlídky muzejních výstav

Další informace
Program 6/2020
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka