Navštivte muzejní expozice a výstavy v bývalém trutnovském zámku, otevřeno máme úterý až neděle 9-12, 13-17. Těšíme se na Vás!

Akce

TRUTNOVSKO NA STARÝCH FOTOGRAFIÍCH A POHLEDNICÍCH (1)

Prostřednictvím vybraných historických fotografií a pohlednic z muzejní sbírky výstava představuje podobu a proměny měst, obcí i osad na území současného okresu Trutnov v 19. a 20. století. Nahlédneme tak na Trutnovsko, Úpicko, Žacléřsko, Královédvorsko, Vrchlabsko, ale i do okolí Hostinného a do řady dalších lokalit regionu Krkonoš a Podkrkonoší. Připomeneme si některé stavební dominanty, památky, továrny, obchody, školy, události, rušný život v ulicích měst i relativní klid venkovských návsí v době Rakousko-Uherska, Československé republiky, protektorátu či příslušnosti k tzv. Říšské župě Sudety. Nechybějí však ani léta poválečná, včetně dokladů procesu socializace a kolektivizace venkova. Jedná se o první část šířeji koncipované prezentace fotografické části sbírky Muzea Podkrkonoší v Trutnově.

CO SE PÍŠE V NAŠÍ KOSTŘE

Antropoložka Mgr. Marcela Horáková z katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové seznámí ve své přednášce posluchače se zajímavou prací antropologa. Představí metody, které antropologie využívá ke studiu historických populací, a objasní, jak důležitým pomocníkem je tato vědní disciplína při archeologických výzkumech. Pomáhá totiž z nalezených kosterních ostatků nejen rekonstruovat věk, pohlaví a výšku dotyčných jedinců, ale dokáže z nich také vyčíst stopy fyzické námahy či doklady zranění, a to nejen těch válečných. Součástí přednášky bude ukázka kosterních nálezů a vybraných patologických stavů.

ROK NA PODKRKONOŠSKÉ VSI

Atraktivní muzejní výstava nás zavádí na podkrkonošský venkov v 19. a první čtvrtině 20. století. Představuje život venkovského obyvatelstva v průběhu celého kalendářního roku. Připomíná, co lidé uctívali, čemu věřili a jakým činnostem se věnovali v době masopustu či v následující době postní a velikonoční. Prostřednictvím dobových rukodělných nástrojů a nářadí (oradla, brány, srpy, cepy, kolovrátky na zpracování lnu atd.) přibližuje nelehký život našich předků, který je z dnešního pohledu jen těžko představitelný. Nechybějí ani sváteční oděv venkovských žen z Podkrkonoší z 19. století, bohatě zdobené formanské pásy, které byly ozdobou mužů, lidový malovaný nábytek a mnohé další předměty, které jsou němými svědky dávno zmizelého času.

Novinky

PROGRAM V ÚNORU 2024

1. 2. 2024

Na únor 2024 je připravena vernisáž výstavy starých fotografií a pohlednic Trutnovska ze sbírky muzea, která zahrne Trutnovsko, Vrchlabsko, Královédvorsko, Úpicko, Žacléřsko a další oblasti regionu. Proběhne projekce starých vyobrazení Horské ulice v Trutnově v podání historika dr. O. Vašaty, o malovaných střeleckých terčích současných i muzejních pohovoří emeritní muzejník a člen Klubu vojenské historie Trutnov P. Kopecký, o situaci v Náhorním Karabachu pohovoří trutnovský odborník dr. J. Aberle. Na závěr únorového programu nás seznámí královéhradecká antropoložka Mgr. M. Horáková s tím, co lze vyčíst z lidské kostry, resp. z kosterních ostatků našich předků, které se nacházejí při archeologických výzkumech. Důvodů k návštěvě muzea je tedy více než dost, těšíme se na Vás!

PROPAGACE MUZEA NA TERMINÁLU HROMADNÉ DOPRAVY V HRADCI KRÁLOVÉ

10. 7. 2022

Možná jste si všimli, že se s plakáty našich výstav a přednášek můžete pravidelně setkávat na mnoha místech nejen v Trutnově, ale i v okolních městech či obcích. V letošním roce navíc propagujeme naši činnost na moderním terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové. Zde je na ukázku několik fotografií.

PF 2024 a otevírací doba o svátcích

22. 12. 2023

Přejeme Vám krásné Vánoce a pevné zdraví v roce 2024! O Vánocích máme otevřeno 23. a 26. 12. 2023 od 9 do 12 a 13 do 17 hodin, zavřeno bude 24., 25. a 31. 12. 2023. Přijďte se podívat do muzea na aktuální výstavy o Vánocích našeho dětství a o bratrech Karlu a Josefu Čapkovi, vidět můžete i dlouhodobé expozice Hrady, zámky a chalupy Trutnovska, Prusko-rakouská válka 1866 a Historické pamětní desky z Trutnova.

Archiv novinek

Představení trutnovského muzea

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově je regionálním muzeem s působností pro okres Trutnov a přilehlé oblasti Podkrkonoší. Tvoří sbírky v osmi podsbírkách (archeologie, archiv, fotografie, etnografie, kulturní historie, militaria, výtvarné umění, uměleckoprůmyslové práce), uchovává sbírkové předměty pro budoucí generace a prezentuje je veřejnosti prostřednictvím dlouhodobých či krátkodobých výstav, publikací i jiných forem. Pořádá přednášky, besedy, projekce, koncerty, edukace a další kulturní a vzdělávací akce. Provádí archeologické práce na území okresu Trutnov. Provozuje také knihovnu se specializovaným fondem (historie, archeologie, etnografie, výtvarné umění, sudetika, regionální literatura), který veřejnosti umožňuje studovat prezenční formou. Muzeum bylo založeno roku 1890 a sídlí v budově bývalého trutnovského hradu, přestavěného v 16. století na zámek.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby