Muzeum na facebooku

Proběhlé akce

Trutnovská muzejní noc 2009

 

Trutnovská muzejní noc 2009

V pátek 19. června 2009 uspořádalo Muzeum Podkrkonoší Trutnovskou muzejní noc 2009. Akce do muzea přilákala v netradiční otevírací době stovky návštěvníků. Program byl zahájen v 18.30 hod. vernisáží výstavy řezbářských prací Josefa Nývlta a Miroslava Priputena, doprovázené vystoupením nadějného houslisty Lukáše Červeného. Již této vernisáže se účastnilo 270 návštěvníků, další desítky jich pak do muzea dorazily mezi 19. a 20. hodinou na vystoupení regionální dívčí folkové skupiny Bossorky, koncertující v sále expozice Poklady minulosti. Zde také probíhal workshop - ukázky řezbářství a beseda s řezbáři. V chodbových prostorách u další stálé expozice Bitva u Trutnova 1866 pak obětavě po celou noc předváděli členové Klubu vojenské historie v uniformách z různých období 19. a 20. století výzbroj a výstroj s interaktivní možností poznávat a přiřazovat k jednotlivým vojákům příslušné zbraně a výstrojní součásti. Od 20. hodin se konala vernisáž výstavy Staré Trutnovsko ve fotografii Emanuela Waltera. I tato vernisáž přilákala další návštěvníky, jejich celkový počet dosáhl v muzeu do půlnoci přibližně 450 osob. Cílem letošní muzejní noci nebylo jen nabídnout volné prohlídky muzea, ale i dalších míst v nejbližším okolí na pomyslné ose muzeum - arciděkanský kostel - městský úřad - galerie. V kostele Narození Panny Marie uspořádalo muzeum od 21 hodin varhanní koncert Martina Matysky. Jeho mimořádně působivé improvizace na motivy duchovních skladeb přilákaly do kostelních lavic stovku posluchačů. Přibližně stejný počet zájemců využil možnosti zhlédnout mezi 20. a 22. hodinou výstavy Galerie města Trutnova na městském úřadě (fotografie Josefa a Jany Podvalských z Jaroměře) a v samotné galerii (plastiky Quida Kociána). Muzeum Podkrkonoší zůstalo otevřeno až do půlnoci - poslední dva návštěvníci, manželský pár, dorazili deset minut před dvanáctou a spokojeni s prohlídkou nově zpřístupněných výstav i stálých expozic opouštěli muzeum již v sobotu - v 0.15 hodin. Muzeum Podkrkonoší velice děkuje za podporu všem subjektům, u kterých našlo při pořádání muzejní noci podporu a pochopení. Jmenovitě děkujeme Galerii města Trutnova, Římskokatolické farnosti - arciděkanství Trutnov, Klubu vojenské historie Trutnov, Městskému úřadu Trutnov, Státnímu okresnímu archivu Trutnov a Pivovaru Krakonoš Trutnov. Již pro Vás připravujeme příští ročník muzejního "ponocování".

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka