Muzeum na facebooku

Proběhlé akce

Sečné a bodné zbraně ze sbírek muzea

V pondělí 21. září se v muzeu konala neobvyklá událost - ukázková a propagační akce pro děti ze základních škol, ve které jim muzejní pracovníci předvedli některé sečné a bodné zbraně z našich sbírek. Zde je reportáž Trutnovinek:

"Místo obvyklého pondělního klidu se z Muzea Podkrkonoší ozývalo řinčení zbraní. Školáci měli unikátní příležitost poznat historické sečné a bodné zbraně. Nejprve si je mohli osahat při odborném výkladu a na závěr je poznat při šermířské ukázce. Vedení muzea tak zareagovalo na ohlasy návštěvníků, kteří často oceňovali bohatou sbírku zbraní ve vitrínách a depozitáři muzea.

„Tato ukázka sečných a bodných zbraní je jedna z řady připravovaných akcí, které zde můžeme uspořádat nově díky muzejnímu pedagogovi Ondřeji Vašatovi. Jedná se o zcela novou věc, protože v minulosti zde byla práce se školní mládeží dosti opomíjena," vysvětlil Václav Horák z Muzea Podkrkonoší. „Při názorné ukázce si mohou ty zbraně osahat a uvidí to, co jim není běžně umožněno," dodal Horák.

K vidění byly několik staletí staré meče, šavle, halapartny a nechyběl ani nefalšovaný katovský meč. "Jedná se o katovský meč, který je zřejmě z konce 17. století, či počátku 18. století. Je dost dobře možné, že tento meč pochází z Trutnova, který měl hrdelní právo a mohl tedy popravovat," řekl muzejní pedagog Ondřej Vašata. Upozornil však, že katovský meč není běžně zařazován mezi zbraně, ale mezi nástroje.

Žákům rovněž Vašata přiblížil, kdy a k jakému účelu se jednotlivé zbraně používaly. Například drátěnou deset kilo vážící košili, kterou v 15. století používali husité a která měla bojovníka ochránit především před šipkami z kuší nebo před možným poraněním z oštěpu. "Nejstarší zbraň pochází z 16. století, je to meč, který používala pěchota ve střední Evropě. Naopak nejmladší zbraně jsou bodáky ze druhé světové války," vysvětlil Vašata.

Vedení muzea hodlá v propagačních akcích na atraktivní téma zbraně pokračovat i v příštích týdnech. "Další díl se bude jmenovat Střelné zbraně ve sbírkách muzea. Návštěvníkům ukážeme samopaly, pistole a pušky. Máme tu velkou kolekci zbraní, školáci se mají na co těšit. Navíc přijdou vojáci v dobových uniformách armády," připustil Václav Horák. "

Text a foto: Pavel Cajthaml

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka