Muzeum na facebooku

Obsahy vydaných čísel

Wilhelm Kiesewetter 1853 - 1993

 

Wilhelm Kiesewetter 1853-1993. K 140. výročí narození. Sborník příspěvků z kolokvia v Trutnově 12. X. 1993, Krkonoše - Podkrkonoší, Supplementum VI, red. Vladimír WOLF - Roman REIL, Trutnov, Městský úřad a Státní okresní archiv - Hradec Králové, katedra historie Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické, 1994, 54 stran.


OBSAH:

 

Gustav HILLEBRAND, Slovo úvodem, s. 5-6

Jiří KOŘALKA, Severočeské dělnické hnutí v letech 1867-1914 a jeho přínos k vytváření občanské společnosti v Čechách, s. 7-15

Vladimír WOLF, K problematice formování občanské společnosti v Trutnově od poloviny 19. století do první světové války, s. 17-20

Vladimír LESÁK, Počátky působení Wilhelma Kiesewettera na Trutnovsku, s. 21-24

Zdeněk KÁRNÍK, Wilhelm Kiesewetter a trutnovská organizace německé sociálně demokratické strany na předělu epoch, s. 25-33

Mária KARPAŠOVÁ, Němečtí sociální demokraté na Liberecku v letech 1918-1925, s. 35-39

Jan GALANDAUER, Ideověpolitická reflexe přistěhovalectví českých dělníků do severních Čech v Rakousku-Uhersku, s. 41-46

Zdeněk FILIP, Trojice představitelů dělnického hnutí z Vítkova, s. 47-52

Vladimír WOLF, Kiesewetterovské kolokvium, s. 53-54

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka