Muzeum na facebooku

Obsahy vydaných čísel

Miscellanea

 

Miscellanea. Sborník příspěvků k osmdesátinám prof. Jaroslava Procházky, Krkonoše - Podkrkonoší, Supplementum V, red. Zdeněk VAŠÍČEK - Vladimír WOLF, Trutnov, Muzeum Podkrkonoší a Okresní archív, 1969, 295 stran.


OBSAH:

 

Zdeněk VAŠÍČEK, Prologomena, s. 5

Antonín JUST, 80 let prof. Jaroslava Procházky, s. 7-11

Jiří UHLÍŘ, Výběrová bibliografie profesora Jaroslava Procházky 1945-1968, s. 12-21

 

I.

Zdeněk VAŠÍČEK, Poznámky ke koncepci programu muzea regionálního typu, s. 25-35

Ladislav HOSÁK, Poznámky k určování směru středověkých obchodních cest, s. 36-45

Vladimír WOLF - Václav ČADA, Příspěvek k zpracování dějin mládeže v regionu, s. 46-48

Dan GAWRECKI, Několik poznámek k významu tzv. německých nacionálně obranných organizací, s. 49-50

 

II.

Vladimír WOLF, O názorech na počátky osídlení na nejhořejším Labi, s. 53-58

Ivan HONL, Kde roku 1110 přešli Poláci Krkonoše?, s. 59-61

Vladimír WOLF, Kolonizace olešnického újezdu, s. 62-64

Vladimír WOLF, Nový doklad z 13. stol. k dějinám kraje na nejhořejším Labi, s. 65-66

Antonín HEJNA, Neznámý hrádek u Radvanic, okr. Trutnov (Příspěvek ke kolonizaci území mezi Trutnovem a Broumovem), s. 67-75

Vladimír WOLF, Postavení trutnovského kláštera na Trutnovsku na počátku 14. století, s. 76-78

Jan KUBĚNKA, Pergamenová kniha města Dvora Králové n. L. z roku 1417, s. 79-81

Vladimír WOLF, Kdy vznikla ves Nesytá?, s. 82-83

Jan URBAN, Dvě historická polymetalická ložiska Krkonoš, s. 84-91

Jiří ZÁLOHA, Počátky papírny v Mladých Bukách, s. 92-95

Karel ZEMAN, Tendence lnářské výroby v Podkrkonoší do poloviny 19. století, s. 96-98

Jan URBAN, Výskyty mědi v podkrkonošském permokarbonu, s. 99-106

Jan WAGNER, Krkonošský účastník války Severu proti Jihu v USA, s. 107-113

Jan KÁBRT, Zpráva Boženy Němcové o přádelnách lnu na Trutnovsku, s. 114-117

Zdeňka BOUZOVÁ, Dějiny trutnovské lékárny „U Zlaté hvězdy", s. 118-120

Zdeněk HANZLÍČEK, Lékárnické hmoždíře v Kuksu, s. 121-124

Vladimír LESÁK, „Bartolomějská noc" ve Dvoře Králové n. L. 1885, s. 125-127

Bohumír SMUTNÝ, 4. březen 1919 - zlom masového odporu v krkonošském pohraničí, s. 128-132

Dan GAWRECKI, Komunistická mládež v Trutnově 1920-1921 (Materiálový příspěvek k formování KSČ na Trutnovsku), s. 133-140

Vladimír WOLF, Příspěvek k historii srazů československých a německých pracujících v Krkonoších, s. 141-143

Antonín JUST - Miloš TRAPL, „Trutnovské noviny" v letech 1937-1938, s. 144-151

Josef KMONÍČEK, Několik méně známých pramenů k nacistické okupaci Vrchlabska, s. 152-154

Vladimír LESÁK, O protinacistickém smýšlení německého obyvatelstva v obsazeném území za druhé světové války, s. 155-156

Zdeněk BIČÍK, Zajímavý ilegální leták, s. 157-158

 

III.

Ivan HONL, Dvě antické zprávy o pramenech Labe, s. 161-163

Jan KUBĚNKA, Středověká příjmení ve Dvoře Králové n. L., s. 164

Ivan HONL, O jméně Vysokého Kola, s. 165-166

Ivan HONL, Drobný příspěvek k místnímu jménu Hostinné, s. 167

Ivan HONL, O pojmenování Vraních hor, s. 168-170

Ivan HONL, Názvosloví Kodymova Průvodce po Krkonoších, s. 171-173

 

IV.

Erik BOUZA, Šporkovské archiválie (1. část - Archivní fondy ve StA v Zámrsku), s. 177-178

Rudolf JIČÍN - František PADRTA - Hana LESÁKOVÁ, Soupis fondů Okresního archívu v Trutnově, s. 179-198

Rudolf JIČÍN - Hana LESÁKOVÁ, Seznam obecních, školních, farních, spolkových a soukromých kronik a pamětních knih, uložených v Okresním archívu v Trutnově, s. 199-203

Jiří ZÁLOHA, Málo známé prameny k dějinám Vlčic a okolí, s. 204-207

Rudolf JIČÍN - František PADRTA, Církevní správa římsko-katolická a fondy v Okresním archívu Trutnov, s. 208-225

Václav ČADA, Úpická farní kronika jako pramen pro historika novějších dějin, s. 226-227

Zdeněk BIČÍK, Tři dokumenty 1938, s. 228-232

Vladimír LESÁK, Spolky na Vrchlabsku do II. světové války (Přehled fondů OA trutnov, prac. Vrchlabí), s. 233-236

Rudolf JIČÍN, Trutnovské spolky do II. světové války (Přehled fondů OA trutnov, prac. Trutnov), s. 237-243

Miloslav BARTOŠ, Soupis pohledů na město Vrchlabí od nejstarších až do poloviny 19. století, s. 244-247

 

V.

Oldřich JANEČEK, T. G. Masaryk (7. 3. 1850-14. 9. 1937), s. 251-260

Erik BOUZA, Goethe a Schiller v severovýchodních Čechách, s. 261-265

Věra VAŇKOVÁ, Operní pěvec Josef Ticháček (11. 7. 1807-18. 1. 1886), s. 266-272

Vlastimil KVĚTENSKÝ, Nejstarší čtenářská společnost na Trutnovsku, s. 273-276

Květa BENEŠOVÁ, Moderní pohádkáři 30. let ve srovnání s Karlem Čapkem, s. 277-286

J. B. ČAPEK, „Babička" a Viktorka, s. 287-291

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka