Muzeum na facebooku

Obsahy vydaných čísel

Minulostí Jaroměře

 

Minulostí Jaroměře. Sborník příspěvků k dějinám města, sv. I. Věnováno 50. výročí vzniku Československa, Krkonoše - Podkrkonoší, Supplementum IV, red. Vladimír WOLF, Trutnov, Muzeum Podkrkonoší - Jaroměř, Městský národní výbor, 1968, 328 stran.


OBSAH:

 

František DVOŘÁK, Úvodem, s. 7

 

ČÁST HISTORICKÁ

 

Zdeněk VAŠÍČEK - Vladimír WOLF, Úvaha o městské historiografii, s. 11-13

Vladimír WOLF, Cesty a cíle jaroměřského dějepisectví, s. 14-23

Antonín HEJNA, K dějinným počátkům Jaroměře, s. 24-30

Vladimír WOLF, Středověké opevnění města Jaroměře, s. 31-53

Jaroslav ŠŮLA, Kronikářské záznamy v Jaroměřském kopiáři ze XVI. století (Příspěvek k městskému dějepisectví), s. 54-63

Ivan HONL, Vztah Josefova k okolnímu krajinnému prostředí, s. 64-70

Vladimír LESÁK - Jiří HEŘMANSKÝ, Z historie dělnického spolku „Ruka", s. 71-102

Jiří FRAJDL, Národní výbor v Jaroměři v roce 1918, s. 103-111

Josef KMONÍČEK, Organizační výstavba a protinacistická činnost KSČ na Jaroměřsku v letech 1938-1941, s. 112-134

Jan KUBĚNKA, Pomístní jména v Jaroměři, s. 135-171

Vladimír WOLF, Historická bibliografie Jaroměře, s. 172-184

 

ČÁST KULTURNĚ HISTORICKÁ

 

Jiří UHLÍŘ, Významní rodáci a kulturně političtí pracovníci města Jaroměře, s. 187-307

Jiří UHLÍŘ, Soupis periodik Jaroměře a Jaroměřska v letech 1882-1967, s. 308-322

Jiří UHLÍŘ, Filmografie města Jaroměře (Soupis dokumentárních filmů a televizních šotů se vztahem k městu Jaroměři a Josefovu nad Metují v letech 1922-1967), s. 323-328

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka