Muzeum na facebooku

Obsahy vydaných čísel

Krkonoše - Podkrkonoší 9

 

Krkonoše - Podkrkonoší. Vlastivědný sborník, svazek 9, red. Václav HORÁK - Vlastimil MÁLEK, Trutnov, Muzeum Podkrkonoší, 2009, 528 stran. ISBN 978-80-903741-4-0. ISSN 0231-9934.


OBSAH:

 

Vladimír WOLF, Návrat sborníku Krkonoše - Podkrkonoší, s. 5-7

Antonín TÍCHÝ, Místo laudatia. K významnému životnímu jubileu Miloslava Bartoše, s. 9-11

Výběrová bibliografie Miloslava Bartoše, s. 12-27


STUDIE A ČLÁNKY

 

Miloš BUROŇ, Kaple Panny Marie Pomocné ve Vrchové, s. 31-39

Olga HÁJKOVÁ - Václav ŠRAJER, Další pohled na tympanon v kostele Nejsvětější Trojice v Hostinném, s. 41-49

Olga HÁJKOVÁ, Zaniklá vápenka v Rudníku-Bolkově ve světle archeologických a archivních pramenů, s. 51-59

František IŠA, Poselská služba ve Dvoře Králové nad Labem - registra poselství branných z r. 1740, s. 61-73

František JIRÁSKO, Toleranční patent, rudničtí evangelíci a jejich první pastor, s. 75-91

Jan JUŘENA, Četnická stanice Výrovka, s. 93-101

Jan KAFKA, Církevní politika KSČ a státu na Trutnovsku v letech 1948-1960, str. 103-163

Jana KONÍČKOVÁ, TJ Jiskra Juta Dvůr Králové nad Labem 1953-1974 (Příspěvek k problematice závodních tělovýchovných organizací), s. 165-181

Jiří LOUDA, Drobné sakrální stavby na Vrchlabsku a jejich nápisy, s. 183-221

Vlastimil MÁLEK, Cesta německé osady Berggraben na Žacléřsku k českému názvu Vrchová, s. 223-231

Ludvík SCHMID, MUDr. Josef Hoser - lékař a mecenáš, s. 233-251

Jaroslav ŠŮLA, Jakub z Wejherowa, majitel vlčického panství, s. 253-259

Antonín TICHÝ, Hohenelba - vrchlabská pobočka spolku Schlaraffia. Členská základna, s. 261-269

Ondřej VAŠATA, Historie české menšiny v Žacléři od 80 let 19. století do roku 1938, s. 271-313

Ondřej WOLF, „Uf den freyen markt geen..." K roli trhů, privilegií a řemesel v hospodářském životě Trutnova ve 13. - 16. století, s. 315-321

Vladimír WOLF, Zrod Velkého Trutnova 1947, s. 323-329

Pavel R. ZAHRADNÍK, Historie textilního školství ve Vrchlabí, s. 331-355

 

MATERIÁLY

 

Růžena HLUŠIČKOVÁ, Obrana národa a ilegální časopis V boj ve Dvoře Králové nad Labem a okolí (1939-1940), s. 359-371

Miroslav NEJMAN, Bramborová válka ve východních Čechách, s. 373-383

Hans PICHLER, Drobné památky v krajině. Jejich význam, evidence, ochrana a inspirativní příklad Bádenska-Württemberska, s. 385-395

Iva VONDROVÁ, Seznamy dělnictva úpické firmy F. M. Oberländer jako pramen ke zjištění fluktuačního pohybu textilního dělnictva, s. 397-407


BIBLIOGRAFIE

 

Vlastimil MÁLEK, Úplná bibliografie všech doposud vydaných řádných svazků vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší (1/1963-8/1989), s. 411-422

Vlastimil MÁLEK, Úplná bibliografie všech doposud vydaných supplement vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší (1/1966-8/2008), s. 423-428

Vlastimil MÁLEK, Úplná bibliografie všech vydaných svazků Sborníčku Muzea Podkrkonoší v Trutnově (1/2002-6/2007), s. 429-435

Vladislava LUSTIGOVÁ, Úplná bibliografie všech vydaných svazků Ročenky Státního okresního archivu v Trutnově (1/1998-5/2003-2004), s. 437-441

 

ZPRÁVY

 

Vlastimil MÁLEK, Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2008, s. 445-447

Šárka HULÍKOVÁ, Zpráva o činnosti Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2008, s. 447-451

Jana SOJKOVÁ, Zpráva o činnosti Krkonošského muzea Vrchlabí v roce 2008, s. 452-454

Marcela STRACHOTOVÁ, Zpráva o činnosti Městského muzea a galerie Julie W. Mezerové v Úpici v roce 2008, s. 455-456

Daniel MACH, Zpráva o činnosti Městského muzea Žacléř v roce 2008, s. 456-458

Eva HYLMAROVÁ, Zpráva o činnosti Muzea bratří Čapků Malé Svatoňovice v roce 2008, s. 458-459

Martina POLIAKOVÁ, Zpráva o činnosti Tkalcovského venkovského muzea v období od července 2008 do července 2009, s. 459

Pavel MELICHAR, Zpráva o činnosti o. s. Chalupění v roce 2008, s. 460-461

Roman REIL, Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Trutnov za rok 2008, s. 461-465

Pavel R. ZAHRADNÍK, Zpráva o činnosti Vlastivědného kroužku Krkonoš a Podkrkonoší v letech 2006-2009, s. 465

Václav JIRÁSEK, Obnažení výchozu uhelné sloje ve Starém Sedloňově, s. 466-467

Vlastimil MÁLEK, Konference Historiografie Trutnovska, s. 467-468

Ondřej VAŠATA - Pavel R. ZAHRADNÍK, Ve stopách jestřebohorských havířů se „Svatoňovickým sborníkem" v ruce, s. 468-469

Vladimír WOLF, Výstavka k 650. výročí první zmínky o Mladých Bukách, s. 469-471

Vladimír WOLF, Odhalení pamětní desky Wilhelmu Kiesewetterovi, s. 472-473

Vladimír WOLF, Čeští a polští historici o Kladsku 2007-2009, s. 474-475

Vlastimil MÁLEK, Historickým poznáním k užší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis, s. 475


ZPRÁVY O LITERATUŘE, s. 478-520

 

Seznam přispěvatelů, s. 521

 

Pokyny pro autory příspěvků do sborníku Krkonoše - Podkrkonoší, s. 522-523

 

 

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka