Muzeum na facebooku

Obsahy vydaných čísel

Krkonoše - Podkrkonoší 2

 

Krkonoše - Podkrkonoší. Vlastivědný sborník muzeum Trutnov, sv. 2, red. Zdeněk VAŠÍČEK - Vladimír WOLF, Hradec Králové, Východočeské nakladatelství pro muzeum v Trutnově, 1966, 286 stran.


OBSAH:

 

Část historická

 

František KUTNAR, Krize podkrkonošských přádelen lnu koncem šedesátých let 19. století, s. 9-13

Jan KÁBRT, První máj 1890 ve Dvoře Králové n. L., s. 14-24

Ota HOLUB, Obsazení Trutnovska československou armádou a její poslání v letech 1918-1921, s. 25-39

Osvald NEVŘIVA, Stávka u fy Weiss ve Dvoře Králové nad Labem v roce 1932, s. 40-52

Jiří ŠOLC, Některé otázky vývoje fašismu a boje proti němu na Trutnovsku a okolí v letech 1933-1935, s. 53-92

Vladimír WOLF, Ohlas protifašistického boje rakouského proletariátu v únoru 1934 ve východním Podkrkonoší, s. 93-102

Václav ČADA, Vytváření jednotné fronty mládeže v polovině 30. let v Podkrkonoší, s. 103-115

Osvald NEVŘIVA, Stávka u fy Etrich v Mladých Bukách v roce 1937 (k 30. výročí stávky), s. 116-127

Miloš TRAPL, Boj lidu a KSČ na Královédvorsku počátkem okupace, s. 128-131

Josef KMONÍČEK, Příspěvek k dějinám Vrchlabska v letech 1938-1941, s. 132-139

Jaroslav METELKA, Komunistický tisk na Úpicku za okupace, s. 140-157

Josef KMONÍČEK, Několik poznámek k vývoji pohraničí severovýchodních Čech v druhé polovině roku 1945, s. 158-163

Ladislav HOSÁK, Trutnov v sedmdesátých letech minulého století, s. 164-165

Jan KÁBRT, Závodní nemocenské pokladny v podkrkonošských přádelnách lnu v 2. polovině 19. století, s. 166-171

Ladislav HOSÁK, Počet domů a obyvatelstva obcí na Jilemnicku v letech 1826-1947, s. 172-174

 

Část literárně-historická

 

Jaroslav ŠŮLA, Neznámá verze veršovaného zpracování „Otčenáše" (Příspěvek k ohlasu tolerančního patentu v severovýchodních Čechách), s. 177-182

Jana HLAVOVÁ, Nejstarší veřejné knihovny v okrese Semily, s. 183-187

Petr NOVÁK, Písmák František Housa ze Staré Vsi u Vysokého nad Jizerou, s. 188-198

Jarmila ŠŤASTNÁ, Význam prací spisovatele Josefa Šíra pro studium lidu v Podkrkonoší, s. 199 - 208

Oldřich KRÁLÍK, Erbenův vodník, s. 209 - 221

Ladislav BULÍN, Úvaha genetická, s. 222-233

Oleg MALEVIČ, Kompozice a chronologie vzniku knihy Karla Čapka Boží muka, s. 234-244

Jana NOVÁKOVÁ, Dialog v hrách Karla Čapka, s. 245-269

Oldřich KRÁLÍK, O Pouti krkonošské a bloudění Máchovské literatury (Šotolův rodokmen poezie a Mácha), s. 270-273

Josef POLÁK, Po stopách Erbenovy Kytice, s. 274-285

 

DOSLOV, s. 286

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka