Muzeum na facebooku

Obsahy vydaných čísel

Historiografie Trutnovska

 

Historiografie Trutnovska, Krkonoše - Podkrkonoší, Supplementum 8, red. Václav HORÁK - Vlastimil MÁLEK, Trutnov, Muzeum Podkrkonoší 2008, 225 stran. ISBN 978-80-903741-2-6.


OBSAH:

 

Václav HORÁK - Vlastimil MÁLEK, Slovo úvodem, s. 5

[Ondřej BEZDĚK], Účastníci konference Historiografie Trutnovska 19. 1. 2008 [dokumentární fotografie], s. 6-9

 

Vladimír WOLF, Nástin historie dějepisectví Trutnovska 20. století, s. 11-31

Roman REIL, Německá učitelská vlastivěda Trutnovska, s. 33-43

Vladimír WOLF, Několik významných toponomastiků Trutnovska 20. století, s. 45-51

Pavel R. ZAHRADNÍK, Franz Xaver Kuhn a jeho přínos pro církevní dějiny Krkonoš a Podkrkonoší, s. 53-71

František MUSIL, Německé vlastivědné časopisy z Trutnovska, s. 73-79

Günter FIEDLER, Vlastivědné časopisy se vztahem k Trutnovsku vydávané v Německu v letech 1945-2007, s. 81-85

Luděk JIRÁSEK, Simon Hüttel a náš vztah k pověstem o počátcích města Trutnova, s. 87-97

Václav HORÁK, Anton Blaschka a jeho přínos pro poznání dějin Podkrkonoší (s akcentem na kampanologii), s. 99-115

Milan SLEZÁK, František Xaver Bohuslav Petera-Rohoznický. Katolický kněz a archeolog v čase probuzení, s. 117-125

Pavel JANSA, Antonín Hejna (1920-1986), archeolog, s. 127-135

Jan KAFKA, Rudolf Fiala - vlastivědný pracovník ve Dvoře Králové nad Labem, s.137-145

Jiří ŠÍL, Přínos Tomáše Halíka a Jana Kropáčka k popularizaci dějin a památek Královédvorska, s. 147-155

Vlastimil MÁLEK, Historiografie a historiografové Žacléřska (se zvláštním zřetelem k životu a dílu sudetoněmeckého vlastivědného badatele Engelberta Wenzela ml.), s. 157-187

Ondřej VAŠATA, Jaroslav Metelka (historik dělnického hnutí a KSČ), s. 189-211

Miloslav BARTOŠ, O vlastivědném pracovníkovi Emilu Fléglovi (1902-1977), s. 213-221

 

 

 

 

 

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka