Muzeum na facebooku

Nabídka publikací

Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník č. 7

OBSAH:

 

Oldřich ŠABAKA, Slovo úvodem, s. 5-8

 

STUDIE A MATERIÁLY

 

Jiří ŠVEC, Deset let v regionální historiografii (Úvodem k obnovenému vydávání sborníku Krkonoše - Podkrkonoší), s. 11-26

Jiří FEJGL, Průmysl trutnovského okresu v sedmdesátých letech, s. 27-36

Zdeněk JIRÁSEK, Odraz činnosti SČM v letech 1945-1948 na stránkách trutnovského regionálního periodika Jednota, s. 37-50

Vladimír WOLF, Stávka při opravách těšnovské přehrady v zimě 1936/37, s. 51-56

Eberhard WOLFGRAMM, Uffo Horn a jeho vztah k českému národnímu obrození, s. 57-66

(Vladimír WOLF, Za prof. dr. Eberhardem Wolfgrammem, s. 66)

Jiří ZÁLOHA, Několik poznámek k poměrům ve školách na Vlčicku v 18. století, s. 67-72

František KUTNAR, Mlázovské grunty a jejich výměnky v 18. století, s. 73-89

Bohumír SMUTNÝ, Dvě cesty Jana Ludvíka Harbuvala Chamaré do Krkonoš roku 1755, s. 91-108

Jiřina BELCREDI, Zvonařské hutě Schröttrů, s. 109-159

Štěpán STRÁNSKÝ, Život a dílo Carlo Valmadiho, s. 161-204

Jitka BALATKOVÁ, K dějinám Řádu německých rytířů v Miletíně, s. 205-214

Antonín HEJNA, Příspěvek archeologie středověku k hlubšímu poznání dějin pohraničí severovýchodních Čech, s. 215-221

Zdeněk A. LOCHMANN, Kovový inventář hradu Vízmburku, s. 223-249

Vladimír WOLF, Hrad Rechenburk u Trutnova (Příspěvek k poznání zárodečné fáze středověkého hradu), s. 251-266

Jiří SIGL - Vladimír WOLF, Archeologický výzkum v Trutnově 1980-1981, s. 267-301

Vít VOKOLEK, Slezskoplatěnické sídliště v Choustníkově Hradišti, s. 303-307

Vladimír WOLF, O některých místních jménech na Trutnovsku, s. 309-326

Libuše ŠOLCOVÁ, Příspěvek k výtvarnému charakteru východočeských úlů (Materiálový příspěvek), s. 327-341

Ivan HONL, Několik příspěvků k představám o Krakonošovi, s. 343-360

Ludvík MÜHLSTEIN, Řeka Úpa v díle malíře Jiřího Škopka, s. 361-376

 

ZPRÁVY, s. 377-420

 

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka