Muzeum na facebooku

Kulturní historie

Cennou součástí sbírky jsou předměty dokumentující život v regionu. Jedná se o spolkové prapory (německého tělocvičného spolku Turnverein v Trutnově, Čsl. obce legionářské - jednoty Trutnov, spolku Havlíček v Trutnově či sboru dobrovolných hasičů v Černém Dole a Radvanicích),  prapory nejrůznějších společenstev, spolkové stuhy, pamětní desky z konce 19. a počátku 20. století (desky z parku v Trutnově, padlých z první světové války v Trutnově), firemní cedule z Trutnova a Poříčí u Trutnova. Nejstarším sbírkovým předmětem ve sbírce je pískovcový fragment cechu kožešníků v Trutnově s letopočtem 1569 a hraniční kámen jezuitského panství z roku 1737. Zajímavá je i rozsáhlá pozůstalost po rodině Payer z Trutnova, která obsahuje několik stovek předmětů denní potřeby z první poloviny 20. století. Nezanedbatelnou částí fondu jsou i hračky, a to především z druhé poloviny 20. století. 

 

CHCETE VIDĚT VÍCE MUZEJNÍCH SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ? Muzeum Podkrkonoší v Trutnově se zapojilo do projektu digitalizace a on-line prezentace muzejních a galerijních sbírek na portálu eSbírky. Již nyní najdete na tomto portálu vybrané sbírkové předměty ze sbírek našeho muzea. Prohlédnout si je můžete zde: http://www.esbirky.cz/hledat/instituce/3612784/

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka