Muzeum na facebooku

Kontakty

PhDr. Vlastimil Málek

Vážení přátelé trutnovského muzea,

s mými spolupracovníky se snažíme, abyste u nás vždy nalezli něco zajímavého a odnesli si od nás kromě poučení i příjemný zážitek. Rádi proto přivítáme jakékoliv Vaše konkrétní podněty a připomínky, které pomohou naši práci pro Vás zkvalitnit. Snažíme se mj. soustavně rozšiřovat sbírku muzea o předměty se vztahem k vývoji okresu Trutnov, resp. regionu Krkonoš a Podkrkonoší. Zajímají nás trojrozměrné předměty, ale též fotografie, filmy, vzpomínky, archivní dokumenty apod., a to nejen z dávných dob, ale i z minulosti zcela nedávné. Získané sbírkové předměty Vám rádi zpřístupňujeme formou tematických příležitostných výstav, přednášek, projekcí, besed a podobných aktivit, např. publikačních. V depozitářích muzea jsou sbírkové předměty trvale uchovávány pro budoucí generace.

Budete-li mít zájem, kontaktujte mne na telefonních číslech (00420) 499 811 077; (00420) 499 811 897 nebo e-mailové adrese: malek (zavináč) muzeumtrutnov.cz

 -------------------------------------------

 

PhDr. Vlastimil Málek - výběrová bibliografie

  


I. Knihy, samostatné publikace


Trutnov a jeho místní části na historických fotografiích 1861-1945. Trutnov 2018. ISBN 978-80-907061-1-8. 236 stran. Spoluautor: Ondřej Vašata.

 

Stavební památky Trutnovska. Trutnov 2015. 72 stran. Spoluautor: Ondřej Vašata. [Vyšlo samostatně též v německém a polském jazyce.]

 

Charles Mayer. Život a dílo zapomenutého trutnovského malíře. Trutnov 2013. 100 stran. ISBN 978-80-905158-0-2. Spoluautor: Ondřej Vašata.

 

Žacléřsko na historických pohlednicích. Historický průvodce. Žacléř 2006. 163 stran. ISBN: 80-254-0312-2. Spoluautor: Václav Schreier.

 

Dějiny obce Těchlovice na Královéhradecku (od nejstarších dob do roku 2000). Těchlovice 2001. 258 stran. ISBN: 80-254-0361-0.

 

Dějiny obce Syrovátky (od nejstarších dob do roku 1945). Syrovátka 1999. 80 stran. ISBN: 80-254-0352-1.

 

Sto let organizované tělovýchovy v Dobřenicích (1898-1998). Dobřenice 1998. 68 stran. ISBN: 80-254-0353-X.

 

Dějiny obce Dobřenice na Královéhradecku (od nejstarších dob do roku 1945). Dobřenice 1996. 180 stran. ISBN: 80-238-0516-9.

 

 

 

II. Redigované a spoluredigované odborné publikace

 

Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník, sv. 23 (= supplementum 11; Vladimíra Junková: Vladimír Junek, nežádoucí novinář. Životopisná studie). Trutnov : Muzeum Podkrkonoší, 2018, 112 stran. 

 

Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník, sv. 22. Trutnov : Muzeum Podkrkonoší, 2016, 576 stran. ISBN ISBN 978-80-905158-3-3. ISSN 0231-9934.

 

Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník, sv. 21. Trutnov : Muzeum Podkrkonoší, 2013, 330 stran. ISBN 978-80-905158-1-9. ISSN 0231-9934.

 

Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník, sv. 20. Trutnov : Muzeum Podkrkonoší, 2012, 656 stran. ISBN 978-80-903741-9-5. ISSN 0231-9934. Spolueditor: Václav Horák.

 

Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník, sv. 19 (= Supplementum 10; Vladimír Wolf: Čas změny. Trutnovské Občanské fórum 1989-1991). Trutnov : Muzeum Podkrkonoší, 2011, 64 stran. ISBN 978-80-903741-8-8. ISSN 0231-9934.

 

Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník, sv. 9. Trutnov : Muzeum Podkrkonoší, 2009, 528 stran. ISBN 978-80-903741-4-0. ISSN 0231-9934. Spolueditor: Václav Horák.

 

Krkonoše - Podkrkonoší, supplementum 8 (Historiografie Trutnovska). Trutnov : Muzeum Podkrkonoší, 2008, 228 stran. ISBN 978-80-903741-2-6. Spolueditor: Václav Horák.


 
Krkonoše - Podkrkonoší, supplementum 9 (Jindřich Francek: Zločin a trest ve Dvoře Králové nad Labem). Trutnov 2010, 232 stran. ISBN 978-80-903741-5-7. ISSN 1804-0446. Spolueditor: Václav Horák.
 

Pod Libavským sedlem - sborník : Pod Przełęczą Lubawską - księga zbiorowa. Trutnov : Muzeum Podkrkonoší, 2010, 288 stran. ISBN 978-80-903741-6-4. Spolueditor: Vladimír Wolf.

 

Kladský sborník IX. Trutnov : Lupus - Radimír Vyčítal, 2012, 312 stran. ISBN 978-80-904229-4-0. ISSN 1212-1223. Spolueditor: Vladimír Wolf.

 

Kladský sborník X. Trutnov : Lupus - Radimír Vyčítal, 2014, 264 stran. ISBN 978-80-904229-5-7. ISSN 1212-1223. Spolueditor: Vladimír Wolf.

 

Kladský sborní XI. Trutnov: Lupus - Radimír Vyčítal, 2016, 291 stran. ISBN 978-80-904229-7-1. ISSN 1212-1223. Spolueditor: Vladimír Wolf.

 

Kladský sborník, supplementum 7 (Kladský komitét 1945-1947). Trutnov: Muzeum Podkrkonoší, 2017, 180 stran. ISBN 978-80-904229-9-5. ISSN 1212-1223. Spolueditoři: Vladimír Wolf, Růžena Hlušičková.

 

 

 


III. Studie a stati v časopisech, sbornících atd.

 

Čáp jako heraldická figura a příspěvek k historickému výskytu čápů v severovýchodních Čechách. In: Stopami dějin Náchodska 16, Náchod 2018, s. 175-190 (v tisku)


Literární pozůstalost dr. Josefa Mühlbergera ve sbírce trutnovského muzea. In: Josef Mühlberger. Významný trutnovský rodák. Sborník z konference Josef Mühlberger a jeho koncept česko-německého smíření. Trutnov 2017, s. 92–99.

 

Kuklínky: Pardubická část Dobřenic. In: Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost, 9, Hradec Králové 2017, s. 255-267.

 

Poslední Dobřenský na Dobřenicích. In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 10, Opava 2017, s. 69-87.

 

V muzejním zaujetí (Josef Šabacký vzpomíná na trutnovské muzeum). In: Tři čtvrtě století života a práce. Samizdat příspěvků k životnímu jubileu Prof. PhDr. Vladimíra Wolfa, Velké Poříčí 2017, s. 111-120.

 

Zdeněk Vašíček ředitelem trutnovského muzea. Příspěvek k životopisu 1959-1970. In: „Z přirozené potřeby kritického ducha." Reflexe života a díla Zdeňka Vašíčka, Praha, Triáda 2016, s. 231-244.

 

Regionální historiograf P. Eduard Pelhřimovský z Greifenfelsu (1829-1889) a jeho „Paměti kaple sv. Michaela arch. na hřbitově Úpickým" (1862). In: Krkonoše - Podkrkonoší 22, Trutnov 2016, s. 219-235. 


Trutnovské muzeum jako vydavatel regionálních vlastivědných periodik v kontextu svého historického vývoje (1890-2015). In: Krkonoše - Podkrkonoší 22, Trutnov 2016, s. 237-291.

 

Židovské obyvatelstvo Žacléřska od nejstarších písemných zpráv do druhé světové války. In: Židé v Čechách 5, Praha 2015, s. 151-178.

 

Svatoklimentská patrocinia v královéhradecké diecézi a otázka jejich vztahu k ustanovení sv. Klimenta patronem diecéze. In: 350 let královéhradecké diecéze, Hradec Králové - Červený Kostelec 2015, s. 371-384.

 

Židé pod Vraními horami (dvě kapitoly z regionálních dějin 20. století). In: Židé v Čechách, 4, Praha 2013, s. 71-90.

 

Z historie trutnovského pivovarnictví. In: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, 47, Červený Kostelec 2013, s. 24-28.

 

Lovecký letohrádek v Rohoznici - opomíjená zámecká stavba Pardubicka. In: Ad honorem. Sborník k poctě PhDr. Jiřího Němečka, Hradec Králové 2013, s. 115-134. Spoluautor: Rudolf Khol.

 

Historie vydávání regionálních vlastivědných periodik v Trutnově a vlastivědný sborník Krkonoše - Podkrkonoší. In: Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii, Benešov - Vlašim 2012, s. 211-223.

 

Návštěva rakouského císaře Františka Josefa I. v Trutnově dne 2. listopadu 1866, její souvislosti a domácí i zahraniční ohlas. In: Krkonoše - Podkrkonoší, 20, Trutnov 2012, s. 293-307.

 

Statek a ves Kratonohy ve světle nejstarších písemných zpráv (od počátku 14. do konce 15. století). In: Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost, 8, Hradec Králové 2011, s. 45-63.

 

Zakládání cukrovarů v Čechách po roce 1848 a problémy, s nimiž se musely závody vyrovnávat v padesátých letech 19. století. In: Prameny a studie Národního zemědělského muzea v Praze, 47 (= Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. Století), Praha 2011, s. 427- 446.

 

Strategický význam Libavského sedla pro vojenská tažení (Historický přehled vojenského využití Libavského sedla od 12. do 20. století). In: Pod Libavským sedlem - sborník / Pod Przełęczą Lubawską - księga zbiorowa, Trutnov 2010, s. 21-33.

 

Cesta německé osady Berggraben na Žacléřsku k českému názvu Vrchová. In: Krkonoše - Podkrkonoší, 9, Trutnov 2009, s. 223-231.

 

Cultus specialis non fuit exhibitur... Počátky nepomucenské úcty v Dobřenicích ve světle hlášení faráře Víta Ignáce Berana z 8. srpna 1715. In: Život s historií. Sborník příspěvků k poctě PhDr. Růženy Hlušičkové, CSc., Hradec Králové - Trutnov 2009, s. 203-209. Spoluautor: Václav Horák.

 

Nerealizovaný projekt knížecího cukrovaru v Náchodě r. 1858. In: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, 38, Červený Kostelec 2009, s. 7-8.

 

550. výročí Hrabství kladského (1459-2009) jako podnět pro dnešní i příští badatelské generace. In: Kladský sborník, Supplementum 6 (= 550 let Hrabství kladského 1459-2009 / 550 lat Hrabstwa Kłodzkiego 1459-2009), Trutnov 2009, s. 5-10. Spoluautor: Vladimír Wolf.

 

Historiografie a historiografové Žacléřska (se zvláštním zřetelem k životu a dílu sudetoněmeckého vlastivědného badatele Engelberta Wenzela ml.). In: Krkonoše - Podkrkonoší, Suplementum 8 (= Historiografie Trutnovska), Trutnov 2008, s. 157-187.

 

Kde hledat záhadný Sichtenstein. In: Zprávy památkové péče, roč. 68, 2008, č. 6, s. 504-505.

 

Cukrovar firmy Josef Schweidar a syn ve Dvoře Králové nad Labem (1849-1858). In: Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově, 6, Trutnov 2007, s. 49-64.

 

Dění na české straně prusko-rakouského pomezí v oblasti Žacléřska během válečné kampaně 1866. In: Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově, 6, Trutnov 2007, s. 65-96.

 

K nesprávnému pojmenování osady Quintenthal českým názvem Vizov a jejímu domněle středověkému původu. In: Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově, 6, Trutnov 2007, s. 31-44.

 

Průběh prusko-rakouské války 1866 v Bernarticích na Trutnovsku. In: Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově, 5, Trutnov 2006, s. 33-45.

 

Odraz války 1866 a válečné škody v Dobřenicích na Královéhradecku. In: Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost, 3 (= Sborník referátů a příspěvků konference Rok 1866 a česká společnost. Středoevropské, národní a regionální souvislosti), Hradec Králové 2006, s. 153-180.

 

Po stopách zaniklého cukrovaru v Ledcích. Příspěvek k počátkům řepného cukrovarnictví na Královéhradecku. In: Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost, 2, Hradec Králové 2005, s. 43-59.

 

 


IV. Další publikované články a zprávy (výběr)

 

Zasedání a kolokvium česko-polské Kladské komise historiků v Trutnově dne 3. října 2014. In: Kladský sborník, sv. XI, Trutnov 2016, s. 267-268.

 

Hraničáři v meziválečném období dějin severovýchodních Čech. In: Hraničáři z Krkonoš. Katalog z výstavy pořádané v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově od 3. června do 25. září 2016, Mladá Boleslav - Trutnov 2016, s. 5.

 

K životnímu jubileu Ing. Güntera Fiedlera. In: Krkonoše - Podkrkonoší 22, Trutnov 2016, s. 13-18. Spoluautor: PhDr. Ondřej Vašata.

 

Výběrová bibliografie publikovaných prací Ing. Güntera Fiedlera. In: Krkonoše - Podkrkonoší 22, Trutnov 2016, s. 19-25. Spoluautor: PhDr. Ondřej Vašata.

 

Královédvorská textilní historička a archivářka PhDr. Jana Koníčková (1961-2013). In: Krkonoše - Podkrkonoší 22, Trutnov 2016, s. 483.

 

Předčasné úmrtí kolegy PhDr. Jiřího Kalfersta, archeologa královéhradeckého muzea. In: Krkonoše - Podkrkonoší 22, Trutnov 2016, s. 484-485.

 

Sedmdesát let regionálního historika a vydavatele dr. Josefa Ptáčka-Dobrušského. In: Krkonoše - Podkrkonoší 22, Trutnov 2016, s. 494-495.

 

Životní jubileum Mgr. Petra Fuxy. In: Krkonoše - Podkrkonoší 22, Trutnov 2016, s. 497-498.

 

Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2012. In: Krkonoše - Podkrkonoší 22, Trutnov 2016, s. 511-527.

 

Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2013. In: Krkonoše - Podkrkonoší 22, Trutnov 2016, s. 527-547.

 

Z muzejních sbírek: Pohár trutnovských fotbalistů z roku 1956. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, únor 2018, s. 35.

 

Veduta Žacléře z roku 1814. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. LI, 2018, č. 2, s. 42.

 

Z muzejních sbírek: Pracovní řád textilky v Poříčí z roku 1899. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, březen 2018, s. 47.

 

Veduta Žacléře od Jana Antonína Venuta z roku 1814. In: Žacléřský zpravodaj. Měsíčník města Žacléře, roč. 26, 2018, č. 3, s. 4.

 

Z muzejních sbírek: Snímek z kurzu sebeobrany policistů v Trutnově z roku 1913. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, květen 2018, s. 49.

 

Z muzejních sbírek: Sklenice ze zaniklé restaurace Schützenhaus v Trutnově. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, červen 2018, s. 41.

 

Z muzejních sbírek: Vlakový jízdní řád z roku 1930. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, červenec - srpen 2018, s. 49.

 

Volby do Národního shromáždění v květnu 1948. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, září 2018, s. 41.

 

Z muzejních sbírek: Kandidátka SdP pro komunální volby v roce 1938. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, září 2018, s. 43.

 

Z muzejních sbírek: Nacistický ubrousek z roku 1938 s motivem rozbití Československa. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, říjen 2018, s. 40.

 

Z muzejních sbírek: Mapa Německého krkonošského spolku z období první republiky. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, listopad 2018, s. 43.

 

Z muzejních sbírek: Modlitební knížka z roku 1819. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, prosinec 2018, s. 37.

 

Z muzejních sbírek: Památeční kříž na prusko-rakouskou válku roku 1866. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, duben 2016, s. 33.

 

Z tvorby malíře Wenzela Labuse (1888-1939). In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, leden 2017, s. 31.

 

Z muzejních sbírek: Vysoké kolo drážďanské firmy Seidel & Naumann. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, duben 2017, s. 54.

 

Z muzejních sbírek: Skleněný půllitr z restaurace Na Nivách. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, květen 2017, s. 40.

 

200. výročí narození Uffo Horna. In: Radniční listy. Městské noviny Trutnova, roč. 25, 29. 5. 2017, s. 2.

 

Z muzejních sbírek: Portrét Uffo Horna. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, červen 2017, s. 36.

 

Z muzejních sbírek: Křídlovka od trutnovského hudebního nástrojaře. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, listopad 2017, s. 41.

 

Z muzejních sbírek: Skříňový betlém z Dobré Mysli. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, prosinec 2017, s. 49.

 

Proměny Trutnova: Koupaliště a rybník v Horním Starém Městě. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, červen 2016, s. 22.

 

Císař Karel IV. a Trutnov. In: Radniční listy. Městské noviny Trutnova, roč. 24, 28. 6. 2016, s. 4.

 

Z muzejních sbírek: Za kolik v roce 1982? [Jídelní lístek hotelu Varšava v Trutnově z roku 1982]. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, listopad 2016, s. 19.

 

Před 150 lety navštívil Trutnov rakouský císař František Josef I. In: Radniční listy. Městské noviny Trutnova, roč. 24, 28. 11. 2016, s. 5.

 

Busta J. W. Goetha od sochaře Emila Schwantnera. In:Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, leden 2016, s. 38.

 

O místním hradě (dnešní muzeum). In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, leden 2016, s. 25.

 

Z muzejních sbírek: Fotografie následků povodně v Horním Starém Městě u Trutnova z roku 1897. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, září 2015, s. 37.

 

Z muzejních sbírek: Prapor německého dobrovolného hasičského sboru v Radvanicích z roku 1929. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, červenec - srpen 2015, s. 37.

 

Z muzejních sbírek: Legendární sovětský samopal PPŠ-41 Špagin. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, květen 2015, s. 17.

 

Odkaz života a díla bratří Čapků připomenul cyklus přednášek. In: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, sv. 50, Červený Kostelec 2015, s. 28-29.

 

Proměny Trutnova: Koncentrační tábor v Poříčí. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, květen 2015, s. 22.

 

Vyšla reprezentativní kniha o dějinách města Pilníkova. In: Krkonošský deník, č. 88, 15. 4. 2015, s. 8. Spoluautor: Ondřej Vašata.

 

Z muzejních sbírek: Polzův obraz trutnovského náměstí. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, únor 2015, s. 38. Spoluautor: Ondřej Vašata.

 

Z muzejních sbírek: Památka na trutnovskou výrobnu octových zálivek Wilhelma Mayera. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, leden 2014, s. 30. Spoluautor: Ondřej Vašata.

 

Proměny Trutnova: Zaniklá zástavba v Horské ulici naproti obchodnímu domu Billa. In: Trutnovinky víkend, č. 3/2014, 6. 2. 2014, s. 2.

 

Proměny Trutnova: Konzum a mateřská školka firmy Haase v Šestidomí. In: Trutnovinky víkend, č. 7/2014, 10. 4. 2014, s. 2.

 

Hrad a zámek v Trutnově. In: Zpravodaj. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, roč. XXIV, 2014, č. 1, s. 29-32.

 

Z muzejních sbírek: Německá útočná puška MP 44. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, květen 2014, s. 13.

 

Z muzejních sbírek: Sloupkové půlové bicí hodiny z produkce vrchlabského hodináře Antona Ullericha. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, červen 2014, s. 24.

 

Proměny Trutnova: Zaniklá kaple ve Volanově. In: Trutnovinky víkend, č. 14/2014, 21. 8. 2014, s. 3.

 

Šestkrát o bratrech Čapkových v trutnovském muzeu. In: Zprávy Společnosti bratří Čapků, č. 114, září 2014, s. 10.

 

Muzeum dokumentuje a připomíná listopadové události roku 1989. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, listopad 2014, s. 16.

 

Čapkovský přednáškový cyklus dr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. In: Studánka. Zpravodaj obcí Malé Svatoňovice, Petrovice, Strážkovice, Odolov, roč. XXII, 2014, č. 6, listopad 2014, s. 6.

 

Z muzejních sbírek: Vzácná fotografie trutnovského mužského pěveckého spolku z roku 1856. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, leden 2013, s. 30.

 

Výstava u příležitosti 40. výročí zahájení archeologického výzkumu hradu Vízmburku u Červeného Kostelce. In: Zpravodaj. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, roč. XXIII, 2013, č. 1, s. 9-10.

 

Z muzejních sbírek: Cínová holba upomínající na požár Trutnova roku 1745. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, březen 2013, s. 30.

 

Festival horské fotografie Polsko-Czeskie Karkonosze. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLVI, 2013, č. 3, s. 44.

 

Proměny Trutnova: Bourání stájí u arciděkanství ve Farské ulici. In: Trutnovinky víkend, č. 06/2013, 21. 3. 2013, s. 3.

 

Proměny Trutnova: Roubenka truhláře Pasche Na Struze. In: Trutnovinky víkend, č. 07/2013, 4. 4. 2013, s. 3.

 

Pozoruhodná výstava u příležitosti 40. výročí zahájení archeologického výzkumu hradu Vízmburku na Trutnovsku (tzv. Východočeských Pompejí). In: Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka, roč. XXIV, 2013, č. 2, s. 29-30.

 

Už jste četli...? Vlastivědný sborník Krkonoše - Podkrkonoší 20/2012. In: Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka, roč. XXIV, 2013, č. 2, s. 30.

 

Z muzejních sbírek: Obrazy ruského malíře Vasilije Petroviče Vereščagina (1835-1909). In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, květen 2013, s. 34.

 

Z muzejních sbírek: Kost z velrybí čelisti jako upomínka na dávno zaniklý průmysl. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, červen 2013, s. 30.

 

Proměny Trutnova: Roubená chalupa pod věznicí. In: Trutnovinky víkend, č. 13/2013, 4. 7. 2013, s. 3.

 

Z muzejních sbírek: Figurální klátový včelí úl z 19. století. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, srpen 2013, s. 29.

 

Charles Mayer, zapomenutý malíř Trutnovska. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLVI, 2013, č. 8, s. 44-45. Spoluautor: Ondřej Vašata.

 

Z muzejních sbírek: Náhrobek Ignaze Bojera z roku 1909 ze zaniklého židovského hřbitova v Trutnově. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, říjen 2013, s. 39.

 

Proměny Trutnova: Obřadní síň na židovském hřbitově. In: Trutnovinky víkend, č. 19/2013, 10. 10. 2013, s. 3.

 

Vzpomínky na Křišťálovou noc v Trutnově. In: Trutnovinky víkend, č. 21/2013, 7. 11. 2013, s. 4. Spoluautor: Ondřej Vašata.

 

Proměny Trutnova: Pomník padlým z 1. světové války ve Starém Rokytníku. In: Trutnovinky víkend, č. 22/2013, 21. 11. 2013, s. 3.

 

Z muzejních sbírek: Olejomalba z cyklu Charakter českých krajin od prof. Otakara Nejedlého. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, prosinec 2013, s. 39.

 

70 let Václava Jiráska aneb život ve znamení mlátku a želízka. In: Krkonoše - Podkrkonoší 21, Trutnov 2013, 49-52. Spoluautor: Ondřej Vašata.

 

Iniciativa montánního badatele a publicisty Václava Jiráska k založení hornického muzea na Trutnovsku. In: Krkonoše - Podkrkonoší 21, Trutnov 2013, s. 95-99.

 

Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2011. In: Krkonoše - Podkrkonoší 21, Trutnov 2013, s. 287-301.

 

Kolik se dochovalo písemností k dějinám trutnovského pivovaru? In: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, 47, Červený Kostelec 2013, s. 26-28.

 

Proměny Trutnova: Městské koupaliště a kluziště. In: Trutnovinky víkend, č. 52/2012, 6. 1. 2012, s. 3.

 

Z muzejních sbírek: Zámecká knihovna z Horního Maršova. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, březen 2012, s. 15.

 

Z muzejních sbírek: Pamětní deska na postavení nové pošty z roku 1906. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, květen 2012, s. 22.

 

Proměny Trutnova: Slezská ulice. In: Trutnovinky víkend, č. 18/2012, 4. 5. 2012, s. 3.

 

Proměny Trutnova: Schwantnerovo sousoší Tanec smrti. In: Trutnovinky víkend, č. 21/2012. 1. 6. 2012, s. 3.

 

Historické stavby: Více než sedm set let hradu v Trutnově. Nyní je v něm muzeum. In: Krkonošský deník, 7. 6. 2012, s. 3. Spoluautor: Ondřej Vašata.

 

Proměny Trutnova: Zaniklé domy na rohu Nádražní a Horské ulice. In: Trutnovinky víkend, č. 27/2012, 13. 7. 2012, s. 4.

 

Proměny Trutnova: Slovanské náměstí. In: Trutnovinky víkend, č. 30/2012, 10. 8. 2012, s. 3.

 

Zajímavost: Památka na počátky železniční trati z Teplic nad Metují do Trutnova. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, říjen 2012, s. 46.

 

Proměny Trutnova: Zaniklý Špitálský kostel sv. Petra a Pavla u kina. In: Trutnovinky víkend, č. 39/2012, 12. 10. 2012, s. 5.

 

Historie výroby piva v Trutnově. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, listopad 2012, s. 18-19. Spoluautor: Ondřej Vašata.

 

Tajemství a poklady hradu Vízmburku. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLV, 2012, č. 11, s. 11.

 

Proměny Trutnova: Dům čp. 272 v Žižkově ulici. In: Trutnovinky víkend, č. 46/2012, 30. 11. 2012, s. 3.

 

V Jelení Hoře vydali katalog fotografií Jiřího Havla. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLV, 2012, č. 12, s. 39.

 

Výběrová bibliografie prací prof. PhDr. Vladimíra Wolfa za léta 2007-2011. In: Krkonoše - Podkrkonoší 20, Trutnov 2012, s. 27-29.

 

Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2009. In: Krkonoše - Podkrkonoší 20, Trutnov 2012, s. 583-591.

 

Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2010. In: Krkonoše - Podkrkonoší 20, Trutnov 2012, s. 592-605.

 

Filozof a někdejší ředitel Muzea Podkrkonoší v Trutnově PhDr. Zdeněk Vašíček zemřel. In: Krkonoše - Podkrkonoší 20, Trutnov 2012, s. 628-629.

 

Zpráva o valné hromadě Kladské komise historiků dne 20. 10. 2010 ve vile Čerych v České Skalici. In: Kladský sborník IX, Trutnov 2012, s. 283-284.

 

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově v roce 2011. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší sv. 25, Semily - Turnov - Jičín 2012, s. 326-331.

 

Větrné mlýny severovýchodních Čech. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLIV, 2011, č. 1, s. 42.

 

Ze sbírek Muzea Podkrkonoší: Fotografie větrného mlýna v Horním Žďáru. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, leden 2011, s. 30.

 

Historické mapy Krkonoš a Podkrkonoší. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLIV, 2011, č. 2, s. 42.

 

Proměny Trutnova: Svatojanské náměstí. In: Trutnovinky víkend, č. 6/2011, 11. 2. 2011, s. 3.

 

Terče trutnovských ostrostřelců. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLIV, 2011, č. 4, s. 42.

 

Ohlédnutí za životem P. Jana Pazdery, kněze, skautského vůdce a dobrého člověka. In: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, č. 42, Červený Kostelec 2011, s. 56-58. Spoluautor: Jan Kafka.

 

Proměny Trutnova: Dračí ulička. In: Trutnovinky víkend, č. 24/2011, 17. 6. 2011, s. 3.

 

Legionáři Trutnovska v boji za vznik Československa. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLIV, 2011, č. 7, s. 42.

 

Z muzejních sbírek: Památky na život a dílo malíře Joanna Koehlera. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, srpen 2011, s. b10.

 

Proměny Trutnova: Hostinec U Zeleného stromu. In: Trutnovinky víkend, č. 35/2011, 2. 9. 2011, s. 3.

 

Vzpomínky JUDr. Hieronyma Rotha na prusko-rakouskou válku roku 1866. In: Hieronymus ROTH, Osmdesát dnů v pruském zajetí a bitva u Trutnova 27. června 1866. Trutnov, Muzeum Podkrkonoší 2011, s. 6.

 

Legionáři Trutnovska a Muzeum Podkrkonoší. In: Legionáři v boji za vznik Československa - Legionáři okresu Trutnov. Trutnov - Mladá Boleslav 2011, s. 5.

 

Proměny Trutnova: Mlýnský náhon ve Vodní ulici. In: Trutnovinky víkend, č. 41/2011, 14. 10. 2011, s. 4.

 

Život české menšiny v německém pohraničí. In: Zpravodaj. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, roč. XXI, 2011, č. 3, s. 7-8.

 

Na Dušičky navštívil Trutnov rakouský císař František Josef I. In: Krkonošský deník, 2. 11. 2011, č. 256, s. 2.

 

Česká menšina v severovýchodních Čechách. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLIV, 2011, č. 11, s. 42.

 

Proměny Trutnova: Rohový dům čp. 201 pod nemocnicí. In: Trutnovinky víkend, č. 45/2011, 11. 11. 2011, s. 5.

 

Zajímavosti Muzea Podkrkonoší: Vyšívaný prapor Národního vzdělávacího podpůrného dělnického spolku Havlíček. In: Krkonošský deník, 19. 11. 2011, s. 3.

 

Z muzejních sbírek: Památeční pero z návštěvy císaře Františka Josefa I. v Trutnově. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, prosinec 2011, s. 46.

 

Zajímavosti Muzea Podkrkonoší: Kostitřasy stále přitahují pozornost. In: Krkonošský deník, 17. 12. 2011, s. 3.

 

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově v roce 2010. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší sv. 24, Semily - Turnov 2011, s. 293-299.

 

Abeceda historie Trutnovska: O pojmenování a nejstarších dějinách Žacléře. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, duben 2010, s. 35.

 

Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník, svazek 9. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLIII, 2010, č. 7, s. 50.

 

Několik zajímavostí a dat z nejstarších dějin Bernartic. In: Ozvěny Vraních hor, 131, červenec - srpen 2010, s. 2-3.

 

Ze sbírek Muzea Podkrkonoší: Obrazy akademického malíře Oldřicha Vodseďálka. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, srpen 2010, s. 38.

 

Proměny Trutnova: Přádelna lnu v Horním Starém Městě (u Zelené Louky). In: Trutnovinky víkend, č. 16/2010, 20. 8. 2010, s. 3.

 

Význam česko-polské spolupráce pro výzkum regionálních dějin. In: Pod Libavským sedlem - sborník / Pod Przełęczą Lubawską - księga zbiorowa, Trutnov 2010, s. 5-6.

 

Znaczenie współpracy czesko-polskiej w badaniach nad historią regionu. In: Pod Libavským sedlem - sborník / Pod Przełęczą Lubawską - księga zbiorowa, Trutnov 2010, s. 7-8.

 

Velká výstava o dějinách Trutnova. In: Radniční listy, roč. 18, 2010, č. 6 (28. 6. 2010), Kulturní nabídka, s. 2.

 

Přečtěte si o starých kriminálních případech. In: Krkonošský deník, 30. 6. 2010, s. 9.

 

Nová kniha: Zločin a trest ve Dvoře Králové nad Labem. In: MF Dnes, 7. 7. 2010, regionální příloha, s. 4B.

 

120 let Muzea Podkrkonoší v Trutnově. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, říjen 2010, s. 22.

 

Proměny Trutnova: Trutnovský hrad (dnes Muzeum Podkrkonoší). In: Trutnovinky víkend, č. 21/2010, 5. 11. 2010, s. 4.

 

České cukrovary v 50. letech 19. století. In: Listy cukrovarnické a řepařské [mezinárodně impaktovaný časopis], roč. 126, 2010, č. 9-10, s. 280-283.

 

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově v roce 2009. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší, sv. 23, Semily - Turnov 2010, s. 298-304.

 

Quintenthal není Vizov. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, duben 2009, s. 30.

 

Rýchory - z historie horské vsi. In: Trutnovinky. Kulturně-společenský magazín, červen 2009, s. 30.

 

Staré Trutnovsko ve fotografii E. Waltra. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLII, 2009, č. 8, s. 42.

 

60 let od Krkonošské výstavy 1949 v Trutnově. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLII, 2009, č. 11, s. 42.

 

Stráž obrany státu a léta ohrožení republiky. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLII, 2009, č. 12, s. 28.

 

Konference Historiografie Trutnovska. In: Krkonoše - Podkrkonoší 9, Trutnov 2009, s. 467-468.

 

Historickým poznáním k užší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis. In: Krkonoše - Podkrkonoší 9, Trutnov 2009, s. 475.

 

Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2008. In: Krkonoše - Podkrkonoší 9, Trutnov 2009, s. 445-447.

 

Úplná bibliografie všech doposud vydaných řádných svazků vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší (1/1963-8/1989). In: Krkonoše - Podkrkonoší 9, Trutnov 2009, s. 411-422.

 

Úplná bibliografie všech doposud vydaných supplement vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší (1/1966-8/2008). In: Krkonoše - Podkrkonoší 9, Trutnov 2009, s. 423-428.

 

Úplná bibliografie všech vydaných svazků Sborníčku Muzea Podkrkonoší v Trutnově (1/2002-6/2007). In: Krkonoše - Podkrkonoší 9, Trutnov 2009, s. 429-435.

 

Historici se setkali v trutnovské Staré radnici. In: Krkonošský deník, [roč. 17], 2008, č. 20 (24. 1.), s. 7.

 

Historiografie Trutnovska. In: Radniční listy. Městské noviny Trutnova, roč. 16, 2008, č. 2 (27. 2.), s. 6.

 

Historiografie Trutnovska. In: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLI, 2008, č. 3, s. 13.

 

Vědecká rada Muzea Podkrkonoší v Trutnově. In: Radniční listy. Městské noviny Trutnova, roč. 16, 2008, č. 5 (28. 5.), s. 10.

 

Střípek z duchovního života Chvalče na počátku 20. století. In: Chvalečák. Informační zpravodaj OÚ Chvaleč, č. 5/2008, s. 3-4; č. 6/2008, s. 2.

 

Nad knihou o dějinách Radvanic (recenze). [Reil, Roman: Radvanice. Kapitoly z dějin obce pod Jestřebími horami. Radvanice, Obecní úřad 2005. 136 s.]. In: Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově, 6, Trutnov 2007, s. 17-23.

 

Bernartice 1297-2007. Připomenutí 710. výročí nejstarší dochované písemné zmínky. In: Ozvěny Vraních hor, 100, říjen 2007, s. 2.

 

Jak vznikaly názvy měst a obcí: Žacléř. In: Krkonošské noviny. Deníky Bohemia, roč. 15, 2006, č. 10 (12. 1.), s. 8.

 

Bernartice za prusko-rakouské války 1866. Příspěvek u příležitosti 140. výročí. In: Ozvěny Vraních hor, 86, červen 2006, s. 6-7; 87, červenec-srpen 2006, s. 6-7.

 

Kapličky v Křenově a jejich osudy ve světle záznamů žacléřské farní kroniky. In: Ozvěny Vraních hor, 88, září 2006, s. 5-6.

 

Stručný přehled dějin základního školství v Bernarticích. In: Ozvěny Vraních hor, 75, červen 2005, s. 4-5.

 

Pobočka koncentračního tábora byla i v Bernarticích. Nechvalně proslulé koncentrační tábory existovaly za II. světové války také na Trutnovsku. In: Krkonošské noviny. Deníky Bohemia, roč. 14, 2005, č. 169 (21. 7.), s. 8.

 

Nejstarší písemná zpráva o Bernarticích z roku 1297. In: Ozvěny Vraních hor, 76, červenec-srpen 2005, s. 5.

 

Bornflos, Bernstadt, Schatzlar, Šaclíř anebo Žacléř? Historický vývoj a výklad jména města. In: Žacléřský zpravodaj, roč. 13, 2005, č. 8 (srpen), s. 4.

 

Vlastivědný popis obce Lampertice z roku 1901. In: Zpravodaj Obecního úřadu v Lamperticích, roč. 13, 2005, č. 3 (30. 11.), s. 7-8.

 

K dějinám pošty v Žacléři. In: Žacléřský zpravodaj, roč. 13, 2005, č. 3 (březen), s. 3.

 

Koncentrační tábor v Bernarticích a jeho oběti. In: Ozvěny Vraních hor, 74, květen 2005, s. 5-7.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bernarticích. In: Ozvěny Vraních hor, 63, červen 2004, s. 2.

 

Usedlosti v Bernarticích a jejich hospodáři roku 1654. In: Ozvěny Vraních hor, 66, září 2004, s. 6-7.

 

Obec Bernartice před sto lety. In: Ozvěny Vraních hor, 54, září 2003, s. 2-3.

 

Monografie o dějinách obcí okresu Hradec Králové za rok 1999. In: U nás. Knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech, roč. 10, 2000, č. 4, s. 21-22.

 

Monografie o obcích Královéhradecka 1994-1999. In: U nás. Knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech, roč. 10, 2000, č. 1, s. 27-29.

 

Zámecký park v Častolovicích. In: Zpravodaj. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, roč. 10, 1999, č. 2, s. 16-17.

 

Dožije se lovecký zámeček v Rohoznici roku 2000? In: Zpravodaj. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, roč. 8, 1997, č. 1, s. 11.

 

Nová publikace o památném domu čp. 17 v Dobrušce. In: Zpravodaj. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, roč. 8, 1997, č. 3, s. 10.

 

K výročí Dobřenic vychází kniha. In: Hradecké noviny, roč. 6, 1997, č. 9 (11. 1.), s. 13.

 

Oslavy 660 let obce Dobřenice (o. Hradec Králové) a jejich dopad na místní památky. In: Zpravodaj. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, roč. 7, 1996, č. 4, s. 19.

 

Tajuplná restituce zámku v Barchově. In: Zpravodaj. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, roč. 7, 1996, č. 1, s. 7.

 

etc. etc.

 

 

 

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka