Muzeum na facebooku

Kontakty

PhDr. Ondřej Vašata

 • zástupce ředitele, vedoucí odborného oddělení - historik, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů

 

 • aktuální členství v oborových sdruženích, komisích, radách: starosta Vlastivědného kroužku Krkonoš a Podkrkonoší, člen redakční rady vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší, člen redakční rady Kladského sborníku

 

 • specializace: česká menšina v německém pohraničí severovýchodních Čech, problematika soužití Čechů a Němců v regionu v 19. a 20. století, ohlas vzniku Československa v roce 1918 v severovýchodních Čechách, regionální dějiny

 

 
Výběrová bibliografie
 
odborné stati

 • Česká menšina a její škola ve Chvalči ve třicátých letech minulého století, in: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově 5, Trutnov 2006, s. 131-140.

 

 • Česká menšina a její školy ve Starém Sedloňově v období první republiky, in: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, č. 32, Červený Kostelec 2007, s. 54-56.

 

 • Česká menšina a její školy ve Starém Sedloňově v období první republiky (dokončení), in: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, č. 33, Červený Kostelec 2007, s. 48-50.

 

 • Česká menšina v Lamperticích, Bernarticích a Královci od 80. let 19. století do roku 1938, in: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově 6, Trutnov 2007, s. 130-157.

 

 • České menšinové spolky vPoříčí u Trutnova před rokem 1938, in: Sborník příspěvků k 85. narozeninám Antonína Justa, Trutnov 2006, s. 151-173.

 

 • České menšinové školství v Bohuslavicích u Trutnova a spolek „Úpavan" z Úpice, in: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, č. 31, Červený Kostelec 2005, s. 53-56.

 

 • České menšinové školství v Poříčí u Trutnova vletech 1919-1938, in: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově 4, Trutnov 2005, s. 60-78.

 

 • Česká škola v Nové Kočbeři vletech 1937-1938, in: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově 6, Trutnov 2007, s. 167-170.

 

 • Historie české menšiny v Žacléři od 80. let 19. století do roku 1938, in: Krkonoše - Podkrkonoší 9, Trutnov 2009, s. 271-313.

 

 • Jaroslav Metelka (historik dělnického hnutí a KSČ), in: Historiografie Trutnovska. Krkonoše - Podkrkonoší. Supplementum 8, Trutnov 2008, s. 189-211.

 

 • Max Lederer a kulturní život české menšiny v Trutnově, in: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší vTrutnově 3, Trutnov 2004, s. 28-43.

 

 • Na okraj Historického atlasu města Trutnova - kl okalizaci středověkého kostela Panny Marie vTrutnově (spoluautor Václav Horák), in: Historická geografie 33, Praha 2005, s. 512-515.

 

 • Několik poznámek k historii české menšinové obecné školy v Mladých Bukách vletech 1919-1938, in: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově 5, Trutnov 2006, s. 114-130.

 

 • Několik poznámek k lokalizaci středověkého kostela Panny Marie v Trutnově (spoluautor Václav Horák), in: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově 3, Trutnov 2004, s. 12-15.

 

 • Výběrová bibliografie Antonína Justa (spoluautor Václav Horák), in: Sborník příspěvků k 85. narozeninám Antonína Justa, Trutnov 2006, s. 13-27.

 

 • Výběrová bibliografie k dějinám české menšiny v bývalých politických okresech Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí, in: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově 6, Trutnov 2007, s. 178-186.

 

 • Výběrová bibliografie k dějinám české menšiny vbývalém politickém okrese Trutnov v letech 1870-1938, in: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově 5, Trutnov 2006, s. 153-160.

 

 • Z historie české menšiny a její školy v Kocléřově vletech 1936-1938, in: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově 6, Trutnov 2007, s. 158-166.

 

 • Z historie české menšiny v Martínkovicích na Broumovsku, in: Život s historií. Sborník příspěvků k poctě PhDr. Růženy Hlušičkové, CSc. Samizdat, Hradec Králové - Trutnov 2009, s. 327-334.

 

 • Z historie první české školy v Heřmanicích, in: Královédvorsko. Sborník pro dějiny regionu sv. 2, 2007, Dvůr Králové nad Labem 2007, s. 46-48.

 

 • Zápasník Frištenský v Trutnově v roce 1910, in: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, č. 35, Červený Kostelec 2007, s. 11-12.

 

 • Ze života české menšiny v Libči, in: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, č. 37, Červený Kostelec 2008, s. 18-20.

 
popularizační  stati

 • 70. výročí otevření české školy v Černém Dole, in: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. IXL, č. 10, 2006, s. 16.

 

 • Anna a František Jebaví - čeští podnikatelé a vlastenci v Trutnově, in: Trutnovinky, srpen 2008, s. 46.

 

 • Automobil, in: Trutnovinky, č. 22, září 2007, s. 38.

 

 • Bedřich Mudroch - malíř a umělecký propagátor Podkrkonoší, in: Trutnovinky, listopad 2008, s. 54.

 

 • Bohuslavice a česká menšina, in: Trutnovinky, č. 23, říjen 2007, s. 38.

 

 • Česká menšina v Broumově před 90 lety, in: Broumovské noviny. Nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska, č. 10, 28. 10. 2009, s. 14-16.

 

 • Česká menšina v Meziměstí před první světovou válkou, in: Broumovské noviny. Nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska, č. 7, 28. 7. 2009, s. 16.

 

 • Česká menšina v Teplicích nad Metují vletech 1922-1938, in: Teplické ozvěny. Zpravodaj města Teplice nad Metují, č. 12, prosinec 2008, s. 2-3.

 

 • Česká menšina ve Františkově ve vzpomínkách učitelů Jiřího Hermocha a Otakara Václavíka (1. část), in: Rokytnický zpravodaj, roč. 2010, leden/únor 2010, s. 15.

 

 • Česká obecná škola v Chotěvicích, in: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XL, č. 3, 2007, s. 47.

 

 • Dolní Staré Město, in: Trutnovinky, č. 26, leden 2008, s. 46.

 

 • Elektrárna, in: Trutnovinky, č. 27, únor 2008, s. 46.
 • František Mizera, vzorný semilský historik a pedagog, in: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XXXVIII, č. 2, 2005, s. 40-41.

 

 • Jindřich Matěj Vlček, in: Trutnovinky, listopad 2009, s. 38.

 

 • Ještě jednou k historii první české školy v Chotěvicích, in: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLI, č. 8, 2008, s. 47.

 

 • Ještě jednou k historii zajateckého tábora v Broumově v prvních dnech Československa, in: Broumovské noviny. Nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska, č. 1, 28. 1. 2010, s. 15.

 

 • Menšinová škola v Janských Lázních. České školství v městysi pod Černou horou v letech 1935-1938, in: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XXXVIII, č. 11, 2005, s. 40-41.

 

 • Národní garda 66 města Rokytnice v Orlických horách, in: Horský kurýr. Regionální měsíčník pro Rokytnicko a okolí, roč. 18, č. 12, prosinec 2008, s. 12.

 

 • Národní garda na Trutnovsku v letech 1935-1938, in: Trutnovinky, č. 29, duben 2008, s. 54.

 

 • KSČ vŽacléři za tzv. První republiky, in: Trutnovinky, září 2008, s. 54.

 

 • Národní garda na Trutnovsku v letech 1935-38, in: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLI, č. 3, 2008, s. 22-23.

 

 • Návrhy na změnu místního názvosloví v Krkonoších a jejich podhůří otištěné v časopise Náš hraničář v roce 1946, in: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLII, č. 1, 2009, s. 28.

 

 • Návrhy na změnu názvosloví v Orlických horách otištěné v časopise Náš hraničář v roce 1946, in: Horský kurýr. Regionální měsíčník pro Rokytnicko a okolí, roč. 19, č. 2, únor 2009, s. 13.

 

 • Nový mincovní nález z Hostinného (spoluautor Václav Horák), in: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší vTrutnově 4, Trutnov 2005, s. 28-29.

 

 • Obsazení Teplic nad Metují Národní obranou 29. listopadu 1918, in: Broumovské noviny. Nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska, č. 9, 28. 9. 2008, s. 16-17.

 

 • Okupace Žacléře v srpnu 1968, in: Trutnovinky, únor 2009, s. 30.

 

 • PhDr. Jiří Uhlíř jubilující (spoluautor Václav Horák), in: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší vTrutnově 6, Trutnov 2007, s. 4-5.

 

 • Pravěk Trutnovska, in: Trutnovinky, březen 2009, s. 30.

 

 • První český spolek v Hostinném. Česká menšina ve městě v letech 1884-1918, in: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLII, č. 3, 2009, s. 48-49.

 

 • Před 100 lety byla otevřena česká kaple v Trutnově, in: Trutnovinky, prosinec 2009, s. 38.

 

 • Před 115 lety vznikl v Broumově první český spolek, in: Broumovské noviny. Nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska, č. 8, 28. 8. 2008, s.

 

 • Působení Ladislava Pospíšila v Trutnově - před více než 150 lety se ve městě vydávaly české knihy, in: Trutnovinky, leden 2010, s. 38.

 

 • Sokolské hnutí na Trutnovsku, in: Trutnovinky, červenec 2009, s. 30.

 

 • Stoleté výročí organizovaného života české menšiny v Libči, in: Trutnovinky, říjen 2008, s. 54.

 

 • Stručná historie české menšiny v Martínkovicích, in: Broumovské noviny. Nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska, č. 7, 28. 7. 2008, s. 13.

 

 • Škola „U Letadla" v Trutnově slaví osmdesátiny, in: Trutnovinky, srpen 2009, s. 30.

 

 • Trutnovské stopy v Charbinu, in: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XL, č. 11, 2007, s. 24.

 

 • Trutnovské stopy v Charbinu, in: Trutnovinky, č. 31, červen 2008, s. 54.

 

 • Události v Žacléři na sklonku roku 1918, in: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLI, č. 11, 2008, s. 46-47.

 

 • Únorové události roku 1948 vTrutnově, in: Trutnovinky, říjen 2009, s. 38.

 

 • Werwolf na Trutnovsku, in: Trutnovinky, únor 2010, s. 38.

 

 • Z historie málo známých českých spolků a politických organizací v Broumově v prvorepublikovém období, in: Broumovské noviny. Nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska, č. 11, 28. 11. 2009, s. 15-16.

 

 • Z historie zimních sportů v Harrachově a Vrchlabí, in: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. XLII, č. 12, 2009, s. 48-49.

 

 • Zápasník Frištenský v Trutnově, in: Trutnovinky, č. 28, březen 2008, s. 46.

 

 • Zajatecký tábor v Martínkovicích na konci roku 1918, in: Broumovské noviny. Nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska, č. 1, 28. 1. 2009, s. 16-17.

 

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka