Muzeum na facebooku

Slavnostní představení sborníku Krkonoše - Podkrkonoší 21, Kladského sborníku 10 a ocenění jubilantů

07.10.2014 - 07.10.2014

Reportáž s fotografiemi ze slavnostního shromáždění u příležitosti představení nových publikací na Staré radnici v Trutnově a ocenění vlastivědných pracovníků Mgr. Františka Jiráska a Václava Jiráska

 

Slavnostní prezentace 10. svazku Kladského sborníku a 21. svazku vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší se uskutečnila v úterý 7. října 2014 od 16.00 hodin v obřadní síni Staré radnice na Krakonošově náměstí v Trutnově.

 

Na úvod přítomné přivítal za pořadatele a vydavatele ředitel muzea Mgr. Vlastimil Málek, který následně celým slavnostním aktem moderátorsky provázel. V dalším vystoupení pak starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec připomenul, že region prošel ve 20. století dvěma dramatickými proměnami etnického složení obyvatelstva, a sice v roce 1938 a 1945, což se ovšem projevovalo ještě v poměrně nedávné minulosti tím, že mnoho nově příchozích obyvatel Trutnovska nepovažovalo tento kraj za svůj skutečný domov. Tito lidé zde neměli svoje rodinné kořeny a historický výzkum s vlastivědným bádáním mj. přispěly k tomu, že prostřednictvím poznání minulosti dnešní střední a mladší generace již Trutnovsko vnímá patriotisticky. Poté představil předseda Kladské komise historiků a redakční rady prof. PhDr. Vladimír Wolf nově vydaný svazek Kladského sborníku. Připomenul, že Kladská komise historiků vznikla v roce 1993 v Hradci Králové, ale od roku 2009 přesunula svoje aktivity do Trutnova, kde její činnost podporuje též Muzeum Podkrkonoší.

 

Následně byl představen 21. svazek sborníku Krkonoše - Podkrkonoší, který je mj. zasvěcen významným životním jubileím dvou zasloužilých vlastivědných pracovníků Krkonoš a Podkrkonoší pana Mgr. Františka Jirásko a pana Václava Jiráska. Vedle medailonků a výběrových bibliografií obou jubilantů přináší sborník na 330 stranách řadu zajímavých historicko-vlastivědných studií, článků, materiálů a zpráv ze sledovaného regionu Krkonoš a Podkrkonoší. Sborník vydalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov, Správou KRNAP - Krkonošským muzeem ve Vrchlabí a Vlastivědným kroužkem Krkonoš a Podkrkonoší.

 

Prvního z jubilantů, pana Mgr. Františka Jiráska, představil historik Mgr. Jiří Louda z Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Vyzdvihl jeho průkopnickou činnost v česko-polském historickém poznávání obou stran Krkonoš a připomenul, že jubilant jen v časopisu Krkonoše publikoval od roku 1970 na 700 článků a zpráv. Následně paní ředitelka Krkonošského muzea ve Vrchlabí Blanka Zázvorková poděkovala jubilantovi jménem Krkonošského muzea i vedení Správy KRNAP. Mgr. František Jirásko z jejích rukou převzal kromě darů též pamětní medaili a pamětní list ředitele KRNAP.

 

Druhého z jubilantů, pana Václava Jiráska, představil starosta Vlastivědného kroužku Krkonoš a Podkrkonoší Mgr. Ondřej Vašata. Přiblížil zejména činnost jubilantovu na poli dokumentování a poznávání montánní minulosti našeho kraje. Následně vystoupil před shromážděním Ing. Jan Kábrt, někdejší zasloužilý vedoucí pracovník podniku Východočeské uhelné doly, s pány Ing. Karlem Škvorem - místostarostou Spolku Prokop Příbram - a Ing. Pavlem Davidem - tajemníkem Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, kteří vyznamenali Václava Jiráska pamětní medailí za zásluhy o udržování montánních tradic v ČR.

 

Na závěr pronesl slavnostní přípitek na zdraví jubilantů i na zdar sborníků starosta města Trutnova a poslanec Parlamentu ČR Mgr. Ivan Adamec.

 

Slavnostního setkání se zúčastnilo 64 hostů, kteří rovněž oba sborníky na úvod obdrželi.

 

 

 

 

 

24.05.2018

Horská pastvinářská družstva na okrese Trutnov 1946–1949. Přednáška PhDr. Tamary Novákové

Další informace

31.05.2018

Založení a pád horských JZD v Krkonoších. Přednáška Mgr. Libora Duška, Ph.D.

Další informace
Aktuální program
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka

tv drak