Muzeum na facebooku

750 let Trutnova - Historie starobylého města na řece Úpě

24.06.2010 - 26.09.2010

Výstava k výročí města

V rámci 2. Trutnovské muzejní noci byla ve čtvrtek 10. června slavnostně zahájena hlavní letošní výstava „750 let Trutnova - Historie starobylého města na řece Úpě". Muzeum Podkrkonoší ji připravilo se Státním okresním archivem Trutnov k 750. výročí města a jde o výstavu v mnoha ohledech výjimečnou. Mapuje uceleně dějiny města od nejstarších dob až po současnost a vedle exponátů z trutnovského muzea či archivu veřejnosti zprostředkovává unikátní zápůjčky z centrálních institucí.

Představuje postupně pravěké a středověké nálezy z archeologických výzkumů i sběrů provedených v Trutnově či jeho nejbližším okolí (Voletiny, Studenec, Libeč). Některé z významných nálezů byly zapůjčeny z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze. Život středověkého člověka je přiblížen zejména vystavenou keramikou či výrobky z kovu. Neklidné období husitských válek dokreslují zbraně zapůjčené z Husitského muzea v Táboře. Trojrozměrné předměty doplňují unikátní písemnosti, ať již jde o významné listiny Švábeniců - zakladatelů Trutnova - z let 1262 a 1287, zapůjčené z Moravského zemského archivu v Brně, či listiny králů Jiřího z Poděbrad (1463) a Vladislava Jagellonského (1480), zapůjčené ze Státního okresního archivu Trutnov. K  listinám jsou přivěšeny pečeti.

Z raného novověku, konkrétně ze 16. a počátku 17. století, jsou vystaveny např. epitafy z farního kostela v Horním Starém Městě nebo jedinečná kronika Simona Hüttela. Nepřehlédnutelnou zajímavostí je pískovcový renesanční náhrobník mistra trutnovského kožešnického cechu z roku 1606. Období po třicetileté válce reprezentují vedle předmětů církevní provenience (monstrance, kalich, polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého) také cechovní památky (truhlice, poháry) nebo památky dokládající někdejší hrdelní soudní pravomoc Trutnova (křížová pouta, vypalovací cejch na označování zločinců, ornamenty zdobený popravčí meč z přelomu 17. a 18. století). To vše doprovázejí stará vyobrazení města.

Z 19. a 20. století stojí za zmínku vystavené stuhy, šerpy a poháry připomínající bohatý spolkový život, předměty dokumentující provoz živností a průmyslových závodů, ukázky tvorby významných místních umělců (např. sochy E. Schwantnera, obrazy J. Polze, W. Labuse, J. Otmara, J. Šabackého, B. Mudrocha), portréty vybraných trutnovských starostů či podnikatelů. Zvláštní pozornost si zasluhuje školní kronika s vlastnoručním podpisem císaře Františka Josefa I. u příležitosti jeho návštěvy Trutnova v listopadu 1866, a to včetně pera, kterým se do kroniky podepsal. V souvislosti s výstavou byly v muzeu rovněž instalovány zrestaurované, po desetiletí ukryté historické pamětní desky, původně umístěné ve městě na různých veřejných místech a budovách.

Expozice je oživena figurínami v dobových kostýmech a uniformách od středověku po 20. století.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu ochrany archiválií budou některé nejvýznamnější písemnosti vystaveny v originálu pouze do poloviny července, pak je nahradí faksimile.

Výstava potrvá do 26. 9. 2010. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17.

06.09.2018

Srpnové události roku 1968 v Trutnově. Beseda s pamětníky I.

Další informace

08.09.2018

Trutnovsko 1918-1938. Vernisáž výstavy k 100. výročí založení republiky a 80. výročí mnichovské zrady

Další informace

13.09.2018

Srpnové události roku 1968 v Trutnově. Beseda s pamětníky - II. část

Další informace

20.09.2018

Literatura ve světové válce, světová válka v literatuře. Přednáška Bc. Jana Raina

Další informace

27.09.2018

Pak přichází Mnichov. Přednáška PaedDr. Karla Řeháka

Další informace

04.10.2018

Podíl legií na vzniku Československa. Přednáška Ing. Tomáše Pilvouska, Ph.D., z Československé obce legionářské - Jednoty Mladá Boleslav

Další informace

11.10.2018

Třicetiletá válka - velký evropský konflikt 1618-1648. Přednáška prof. PhDr. Radka Fukaly, Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Další informace

18.10.2018

XX. ročník Bienále horské fotografie. Vernisáž výstavy

Další informace

25.10.2018

Muži 28. října 1918. Přednáška Mgr. Jitky Lukáškové

Další informace

01.11.2018

Neklidný podzim 1918 v severovýchodních Čechách aneb Jak se rodilo Československo. Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty

Další informace

29.11.2018

640 let od úmrtí císaře a krále Karla IV. Přednáška kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské

Další informace

06.12.2018

Vánoce s Josefem Ladou. Vernisáž výstavy

Další informace
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka

tv drak