Muzeum na facebooku

Přednáškový podvečer: Novinky v poznání sakrální architektury severovýchodních Čech

21.03.2019 - 21.03.2019

Přednáškový podvečer Novinky v poznání sakrální architektury severovýchodních Čech, pořádaný s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Josefově, zaujal 60 posluchačů

 


V posledních letech se na území východního Podkrkonoší uskutečnilo několik archeologických, stavebně historických a historických průzkumných a dokumentačních akcí, týkajících se středověkých kostelů. V přednáškovém podvečeru byla prezentována tato témata:

 

Mgr. Ondřej Tůma (Muzeum Podkrkonoší v Trutnově): Archeologické průzkumy kostelů ve Vrchlabí, Velkém Vřešťově a v Rudníku

PhDr. Pavel Zahradník, Ph.D. (Státní okresní archiv v Trutnově): Dějiny kostela ve Zdoňově

Ing. Jiří Slavík (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově): Nové poznatky z dokumentace kostelů v Javorníku, Rudníku, Velkém Vřešťově, Vlčicích a ve Zdoňově.

 

Původně ohlášená přednáška Mgr. Miloše Buroně, DiS., na téma "Vlčice - brána hřbitova a poznámky ke stavebnímu vývoji kostela" bohužel nezazněla, neboť se přednášející nedostavil.

 

Akce byla uspořádána s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Josefově ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 17.00 hodin a navštívilo ji 60 zájemců. Na úvod pozdravili přítomné posluchače za organizátory ředitelé obou institucí, a sice Ing. Jiří Balský (NPÚ ÚOP Josefov) a PhDr. Vlastimil Málek (MPT).

 

10.09.2020

Slavnostní prezentace knihy "Trutnov a jeho místní části na historických fotografiích od poslední třetiny 19. století do roku 1945"

Další informace

10.09.2020

Trutnov na nejstarších fotografiích z muzejní sbírky - vernisáž výstavy konané v rámci připomínkových akcí k 760. výročí města Trutnova

Další informace

12.09.2020

Dny evropského dědictví 2020 - volné prohlídky muzejních výstav

Další informace
Program 6/2020
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka