Muzeum na facebooku

Historie muzea

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově bylo založeno jako městské v roce 1890 tehdejším starostou dr. Josefem Flöglem se začleněním pod německou správu. Počátky muzea nebyly jednoduché. Začínalo se velmi skromně. Nebylo k dispozici stálé sídlo, a tak byl sbírkový fond , který byl tvořen ponejvíce z darů, shromažďován v budově reálky ve Školní ulici. V počátečních letech existence muzea dosahoval počet evidovaných předmětů jen několik desítek. Teprve polovina 20. let 20. století přinesla určitý zlom a sbírka se začala utěšeně rozrůstat. O této době lze již také hovořit jako o počátcích cílevědomé sbírkotvorné činnosti trutnovského muzea. Po mnohých stěhovacích peripetiích získalo muzeum v roce 1927 několik místností v dívčí obecné a měšťanské škole, sídlící v budově bývalého hradu.
Teprve v roce 1950 připadl celý objekt výhradně muzeu. V této době bylo zaevidováno zhruba 6 tisíc předmětů a začaly se také pořádat krátkodobé výstavy. Muzejní fond se v následujících letech úctyhodně rozrůstal.
Za dobu své existence prošla budova muzea dvěma rozsáhlými opravami v 60. a 80. letech 20. století. Poslední větší rekonstrukce byla realizována v roce 2012 (sanace dřevomorky a koniofory, opravy krovu, výměna části střešní krytiny, prosklené zastřešení atria, zpěvnění trámů podlah atd.) Renovovaly se rovněž expozice. V roce 1991 byla vybudována expozice „Bitva u Trutnova 27.6.1866", která připomínala jednu z významných historických událostí Trutnovska. V létě 1998 byla zpřístupněna další stálá expozice „Poklady minulosti", která představovala průřez muzejním depozitářem. Obě expozice však postupně přestaly plnit svůj účel a v roce 2012 byly rozebrány. V současnosti muzeum připravuje nové tematické expozice, které by měly být otevřeny v roce 2017. Hlavní ideou nových expozic bude navázat na hradní a zámeckou tradici objektu muzea. Mimochodem - ve sklepeních muzea se v současnosti nachází proslulá restaurace a music club Pod Hradem, kde mohou návštěvníci při konzumaci obdivovat a vnímat atmosféru původních prostor středověkého hradu.

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka